ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאפון תקשורת בע"מ נגד רמי מגרה :

02-34129-10-0

בפני כבוד השופט יחיאל ליפשיץ

התובעת:
פלאפון תקשורת בע"מ

נגד

הנתבע:
רמי מגרה

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

אני קובע את התיק לשמיעת הוכחות וסיכומים בפני לתאריך 4/7/12, בין השעות 0815-0900. הצדדים מתבקשים שלא לאחר.
הואיל והמדובר בתובענה בסדר דין מהיר, לפי פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, על הצדדים למלא אחר כל הוראות התקנות, ובכלל זה, גילוי מסמכים מוקדם והגשת תצהירי עדות ראשית של עדיהם בהתאם להוראת תקנה 214 ח' ו – 214 ט' לתסד"א, ולהקפיד על המועדים הקבועים בתקנות אלה, בכפוף לכך כי הצדדים יוכלו להגיש את תצהירי בעלי הדין והעדים תוך 45 ימים מהיום.
לנוכח אופיו של ההליך, כהליך מהיר, האמור להסתיים תוך פרק זמן קצוב, לא יינתנו כל דחיות ו/או ארכות, אלא מנימוקים מיוחדים.
התייצבות בעלי הדין לדיון, הינה חובה.
עד שאינו בשליטת צד ולא הסכים לתת תצהיר, גם לאחר בקשת עוה"ד שהומצאה לעד בכתב בדואר, יומצאו פרטיו ותמצית עדותו הצפויה, בתוך אותו מועד.
הצדדים ידאגו לזימון עדיהם.
הצדדים יבואו בדברים אחד עם השני לצמצום המחלוקות שיהיה צורך בבירורן במועד הדיון שנקבע, ובאם תושג הסכמה דיונית כלשהי ביניהם, אם לעניין היקף המחלוקת או הדרך הדיונית בה יוסכם ביניהם להכרעה בה, יודיעו על כך לבית המשפט טרם הדיון.
על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההעברה תעשה ישירות במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט.
המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"א ניסן תשע"ב, 13 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פלאפון תקשורת בע"מ
נתבע: רמי מגרה
שופט :
עורכי דין: