ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליהי תבור נגד "שי" - הרשת להתעמלות נשים בע"מ ואחרים :

בפני כב' השופט דורון חסדאי

תובעת

ליהי תבור

נגד

נתבעת

" she" - הרשת להתעמלות נשים בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא

פסק דין

1. הצדדים בתיק זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה זו על פי שיקול דעתו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984(להלן: "החוק") ללא נימוקים.

2. ביום 20/3/12 התקיים דיון בתיק אשר במהלכו העידו ונחקרו בחקירה נגדית התובעת ונציג הנתבעת.

3. עיינתי בכל החומר אשר הוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט לרבות כתבי טענות על נספחים ופרוטוקול הדיון.

4. על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענות הצדדים האחד כלפי משנהו, נטלי השכנוע, שקלתי הדברים אלו מול אלו, תוך שבחנתי את המסמכים המצויים בתיק, הנני פוסק בזאת כי הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי כולל בסך של 450 ₪ לסילוק מלא וסופי של כל תביעות התובעת כנגד הנתבעת כמפורט בכתב התביעה, כשסכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום המלא בפועל.
  הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק –הדין.

כן תשלם הנתבעת לתובעת בתוך אותו מועד סך של 200 ₪ בגין הוצאות ואגרה.

5. כאמור, פסק הדין ניתן ללא נימוקים, לפי שזו הדרך הנכונה לעשות בפסיקה לפי סעיף 79 א'
לחוק. יובהר, הואיל ופסק הדין ניתן לפי סעיף 79 א' לחוק, הרי שאין בו קביעת ממצאים או קביעות בענין מהימנות ואחריות.

6. המזכירות תשלח לצדדים את פר' הדיון (שבכתב יד ) ותסרוק אותו לתיק .

בית המשפט מוצא לנכון לשבח את נכונתם של הצדדים לסיים את המחלוקת ביניהם בדרך זו.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום, א' ניסן תשע"ב, 24 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2


מעורבים
תובע: ליהי תבור
נתבע: "שי" - הרשת להתעמלות נשים בע"מ
שופט :
עורכי דין: