ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנה פלגין נגד כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואחרים :

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

בפני כב' השופט אריאל חזק

מבקשת

אנה פלגין
ת"ז: XXXXXX928

נגד

משיבים

1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.איתן יוגב (מנהל מיוחד)

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייבת, בנספחיה ובתגובת הכונ"ר, הנני מורה כדלקמן:

א.         ניתן צו לכינוס נכסי החייבת.

עוה"ד איתן יוגב, מ.ר. 12708, מרח' בן צבי 11 באר-שבע, טלפון: 08-6276669, מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייבת לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן:"פקודת פשיטת הרגל").
בתוך ארבעה ימים מיום קבלת צו הכינוס תיצור החייבת קשר עם המנהל המיוחד לצורך תיאום פגישה.
המנהל המיוחד ייפגש עם החייבת בתוך עשרה ימים מיום שהחייבת יצרה עמו קשר לצורך מתן הנחיות לחייבת. בפגישתו עם החייבת יבהיר המנהל המיוחד לחייבת כי עליה להעמיד את קיום תנאי הכינוס בראש סדר העדיפויות. כן עליו להנחות את החייבת כיצד להגיש דוחותיו ועליו להבהיר לחייבת באופן חד משמעי כי אם תפגר בתשלום אחד או בהגשת דוח אחד ישקול ביהמ"ש ביטול צו הכינוס והחזרת ענייני החייבת להליכי ההוצל"פ אף ללא דיון. המנהל המיוחד יחתים את החייבת על הודעה כי קרא את צו הכינוס וכי ידוע לו, כי אם לא יקיים את הוראות הצו עלול בית-משפט להורות על ביטול צו הכינוס.
מובהר שפגישה ראשונית זו תבוא בנוסף לפגישות שבהן תיחקר החייבת ולא במקומן.

ג.          יציאתה של החייבת מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריזה כפושטת רגל.
החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונ"ר בתוך 7 ימים.

ד.         בנוסף לאמור לעיל, על החייב לפעול כדלקמן:

1.         להתייצב בפני המנהל המיוחד, במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה.
2.         לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 500 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום ה-10 בכל חודש.
3.         להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה העתקים.
4.         להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על-פי הטפסים שימסרו לו על-ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על-ידי הכונ"ר.
5.         לצרף לדוחותיו החודשיים, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור הכונ"ר המעיד על ביצוע התשלום החודשי, כאמור בסעיף 2 לעיל.
6. למסור עותק מצו זה בדואר רשום, לכל הנושים אותם ציינה החייבת בבקשתה להכריז עליה כפושטת רגל. ההמצאה תעשה בתוך 10 ימים מיום קבלת צו זה. אישור בדבר משלוח בדואר רשום יועבר לכונ"ר/למנהל המיוחד.

ה.         ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל.

ו. ככל שהוטלה על החייבת הגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה על פי סעיף 66א'(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל שבמסגרתם הוטלה.

ז.          מטיל על החייבת את ההגבלות הקבועות בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל.

ח. באשר למטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל – ככל שקיימים כאלה על שם החייבת – תפעל החייבת להגיש בקשה למתן הוראות לשחרור המעוקלים ובלבד שלבקשה תצרף החייבת פירוט הנכסים המעוקלים, מועד הוצאתם מרשותו, לצד אישור המחסן המעוקלים אודות שיעור דמי האחסנה. על מחסן המעוקלים להעמיד לעיון החייבת, על-פי בקשה, את הפרטים המבוקשים.

ט.          קובע דיון בבקשת החייבת להכריזה כפושטת רגל ליום 24.12.12 בשעה 09:30.

נושה המבקש להתנגד להכרזה של החייבת כפושטת רגל, ימסור התנגדותו בכתב לתיק בית המשפט, עם העתק לכונ"ר, לפחות 60 יום טרם המועד הקבוע לדיון.

עד 30 יום קודם למועד שנקבע לדיון, יודיע המנהל המיוחד עמדתו ביחס לאפשרות כי החייבת תוכרז כפושטת רגל, בדיון ללא נוכחות הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אדר תשע"ב, 23 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 3


מעורבים
תובע: אנה פלגין
נתבע: כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
שופט :
עורכי דין: