ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ :

המוסד לביטוח לאומי

נ ג ד

ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בחיפה

כב' השופטת תמר נאות פרי

החלטה

לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו על ידי הצדדים, אפרט את הצעתי להלן -

1. הצדדים מסכימים כי יחולו הוראות ההסכם ולכן המל"ל זכאי לשיפוי בסך 55% מהתקבולים ששילם ואשר ישלם בעתיד לנפגעת.

2. הצדדים מסכימים כי "חילוץ" הנכות הקשורה לתאונה מסך הנכות הכללית שנקבעה לנפגעת הינו בשיעור של 36%.

3. על יסוד הנחות אלו, החישוב המוצע הינו הבא:

4. דמי פגיעה ששולמו - שולם סך נומינלי של 3,958 ₪. הנתבעת סבורה כי יש לגזור את השיפוי ע"פ התשלום הנומינלי. אני מציעה להוסיף הפרשי הצמדה, ע"פ חישוב התובעת - 4,639 ₪ * 55% = 2,551 ₪.

5. מענק חד פעמי - המדובר במענק שאמור היה להשתלם לנפגעת בהגיעה לגיל זקנה (בגובה 36 קצבאות). לא הצלחתי להבין אם הסכום כבר שולם לה או שטרם שולם (ויש להוון אותו). מחד, מהצרופות לכתב התביעה עולה שהסכום כבר שולם בעבר, בסך של 4,503 ₪. מאידך, מהחישובים של לשכת האקטואר של המל"ל עולה שיש חישוב לגבי היוון הסכום, לכדי סך של 5,030 ₪ נכון ליולי 2010. לגבי רכיב זה, לצורך הפשרה, ניקח בחשבון תשלום בעבר בסך 4,503 ₪ בתוספת שערוך, והצעתי לגבי פריט זה - 4,891 ₪ * 55% = 2,690 ₪.

6. קצבת נכות כללית ששולמה בעבר - המדובר בתשלומים חודשים ששולמו לנפגעת בשנים 2006-2009 ואני מציעה להוסיף שערוך כפי שמציע המל"ל. ביצעתי חישוב עצמאי לגבי השערוך הראוי לגבי כל תשלום ותשלום חודשי והצעתי לגבי רכיב זה הינה כדלקמן: 123,041 ₪ * 36% * 55% = 24,362 ₪.

7. היוון קצבת נכות כללית שתשתלם בעתיד - בהתאם לחוות הדעת של מר שי ספיר המדובר ב-259,008 ₪, נכון ליום 5/1/2010. בהתאם לחישובים שבוצעו בלשכת האקטואר של המל"ל המדובר בסכום של 258,752 ₪ נכון ליום 7/10/2010 (וראו כי בחישוב של אקטואר המל"ל נלקחו בחשבון גם 5,030 ₪ בגין היוון המענק החד פעמי, ולכן הסכום הכולל המהוון היה כ-263,000 ₪ - אך כיון שכבר התייחסתי לפריט זה בסעיף הקודם, הוא לא יחושב פעמיים). משמע, שאין הבדל משמעותי בין החישובים האקטואריים של שני הצדדים (258 אלף ₪ מול 259 אלף ₪). הצעתי היא כי החישוב יהא לפי עמדת המל"ל, שהינה נמוכה קצת יותר שכן בוצעה 10 חודשים מאוחר יותר - 258,752 ₪ * 36% * 55% = 51,233 ₪.

8. סך כל התשלומים = 2,551 + 2,690 +24,362 +51,233 = 80,836 ₪.

9. מסכום זה יש לנכות את הסכום שכבר שולם, בסך של 20,507 ₪, ומשוערך ע"פ אותם קריטריונים של שערוך, כ-20,850 ₪ (ולא ברור לי למה המל"ל שכח לנכות את הסכום בחישוביו למרות שהוא מופיע בכתב התביעה) לכן, הסכום לתשלום לאחר ניכוי = 80,836 ₪ מינוס 20,850 ₪ = 59,986 ₪.

10. אני סבורה כי יש להוסיף לסכום זה את הריבית על פי ההסכם, בסך של 2,824 ₪ כפי שחושב ע"י המל"ל, ולכן הסכך הכולל לתשלום הינו 62,810 ₪.

11. יש להוסיף לסכום זה שכ"ט עו"ד בשיעור שיוסכם בין הצדדים והחזר חלקי של אגרת בהמ"ש (לפי היחס שבין סכום הפשרה לבין סכום התביעה).

12. אבקש מהצדדים להודיע במשותף לבהמ"ש אם ניתן להגיע להסדר בתוך 45 יום מהיום.

לעיוני בעוד 50 יום.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ב, 11 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: