ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד זוהר אהרוני :

מדינת ישראל

נ ג ד

זוהר אהרוני

בית משפט השלום בראשון-לציון

בפני כב' השופט ד"ר עמי קובו

נציג המבקשת - רס"ב ציון זהות

ב"כ החשוד - עו"ד קידר

החלטה

בפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד למשך 5 ימים.

בד בבד עם הבקשה הוגשה כנגד החשוד הצהרת תובע .

יצויין כי הצהרת התובע אינה מתייחסת לעבירות אשר מיוחסות לחשוד.

מדברי נציג המשטרה עולה כי העבירות אשר הפרקליטות שוקלת להגיש את כתב האישום נגד החשוד בגינן, הינן סחיטה בכח וקשירת קשר לפשע.

אכן בתיק זה קיימת עילה לכאורה לבקש את מעצרו של החשוד עד תום ההליכים. ברם, בעניינו של החשוד יש ליתן את הדעת להחלטת בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ק. רג'ניאנו) ב עמ"י

14257-02-12 מיום 9.2.12.

באותה החלטה הורה בית המשפט המחוזי על קיצור ימי מעצרו של החשוד עד להיום .

בהחלטת בית המשפט המחוזי אין כל התייחסות לעילת המסוכנות ונדמה כי דעתו של בית המשפט המחוזי היתה שלא קיימת בעניינו של החשוד עילת מעצר הנוגעת למסוכנות.

בהקשר זה יש אף להפנות להחלטת בית משפט השלום בראשל"צ (כב' השופטת ה. סילש) ב מ"י 3161-02-12 מיום 7.2.12 כאשר אף מהחלטה זו עולה שעילת המעצר כנגד החשוד הינה חשש לשיבוש החקירה ולא עילת המסוכנות.

ואכן על אף שבעבירות מסוג זה קיימת על פי רוב עילת מעצר של מסוכנות , הרי שבמקרה דנן לאור חלקו היחסי של החשוד ולאור העדר עבר פלילי קודם , יש להבין את החלטות בית המשפט המחוזי ואת החלטת בית משפט השלום בראשל"צ.

בנוגע לעילת השיבוש - מחד הוגשה הצהרת תובע ומאידך התייחסה המשטרה לפעולות חקירה לביצוע, כפי שמקובל בבקשות להארכת מעצר לצורכי חקירה.

אף בהתעלם מקושי זה, יש ליתן את הדעת לכך שהחלטת בית המשפט המחוזי התייחסה לפעולות החקירה הניתנות לשיבוש. ולאחר ששקללה אותן סברה כב' השופטת רג'ניאנו כי די בהארכת המעצר עד היום כדי לבצע את פעולות אלה.

בדיון היום הסתבר כי עדיין קיימת פעולת חקירה אחת ממשית אשר ניתנת לשיבוש, והיא פעולת חקירה מס' 2. פעולה זו לא הועמדה לעיונה של כב' השופטת רג'ניאנו הואיל והיא נסמכת על מסמך שהוכן לאחר אותה החלטה ואשר סומן במ/2. ברם, פעולה זו ניתנת לביצוע עוד היום בידי המשטרה ואין מניעה לבצעה .

בנוסף לאמור לעיל, אמנם החלטת בית המשפט המחוזי אפשרה למדינה לבקש הארכת מעצר על פי הצהרת התובע ואולם ניכר מאותה החלטה שבית משפט סבר כי יש לקצר את ימי מעצרו של החשוד.

בחנתי את המסמך הנוסף שהוכן לאחר החלטת בית המשפט המחוזי מאתמול, ולא מצאתי כי יש בו כדי לשנות באופן ממשי ממסקנתו של בית המשפט המחוזי.

אכן המעשים אשר בוצעו לכאורה במקרה הנ"ל הינם חמורים , יחד עם זאת, לא ניתן לכרוך את עניינו של החשוד עם עניינם של החשודים האחרים וזאת כפי שקבע בית המשפט המחוזי בעמוד 4 שורות 22-23 להחלטתו. חלקו של החשוד הינו קל יותר באופן שמצדיק את האבחנה בינו לבין האחרים.

שמעתי את המפקחים המוצעים וסבורני כי ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחרותו של החשוד פחותה.

הואיל ויש לבצע את פעולת חקירה מס' 2 היום, יש מקום להאריך את מעצרו כעת למס' שעות בכדי לבצע את הפעולה.

אשר על כן, אני מורה על הארכת מעצרו עד להיום 10.2.12 שעה 16.00.

במועד זה , וככל שיעמוד החשוד בערבויות ישוחרר בתנאים כמפורט להלן:

1. מעצר בית מלא ברח' נחל הבשור 35 כפר יונה. מעצר הבית יהיה עד ליום 14.2.12 שעה 16.00. אם תבקש המשטרה להאריך את מעצר הבית מעבר לכך, הרי שתוגש בקשה מתאימה לבית המשפט.

מעצר הבית יהיה בפיקוח לסירוגין של הערבים הבאים:

מר פנחס אהרוני ת.ז. 003205879 וגב' לריסה בשב אלקריאף ת.ז. 305888596.

2. איסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות הטלפון.

3. נאסר על החשוד לעשות כל שימוש במהלך תקופת מעצר הבית בטלפון, לרבות טלפון נייד וכן במחשב ובאינטרנט.

4. החשוד יתייצב לכל חקירה ודיון בעניינו.

להבטחת תנאי השחרור יינתנו הערבויות הבאות אשר ניתן ליתן אותן כבר כעת במזכירות בית

המשפט:

א. התחייבות עצמית בסך של 50,000 ש"ח.

ב. שתי ערבויות צד ג' בסך 50,000 ש"ח כל אחת, אשר תחתמנה על ידי המפקחים לעיל .

ג. הפקדת ערבון כספי בסך 20,000 ש"ח.

לא יעמוד החשוד בתנאים האמורים, יוותר במעצר ויובא בפני שופט תורן בבית המשפט

שלום בראשל"צ ביום 12.2.12 לא יאוחר מהשעה 10.00.

יפר החשוד תנאי מהתנאים ייעצר ויובא בפני שופט תורן בתוך 24 שעות.

ניתנה והודעה היום י"ז שבט תשע"ב, 10/02/2012 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: זוהר אהרוני
שופט :
עורכי דין: