ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאוני עפיפי נגד מדינת ישראל :

1. עאוני עפיפי (עציר)

2. נשאת זועבי (עציר)

נ ג ד

מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בנצרת

בפני כב' השופט הבכיר זיאד הווארי

בשם העורר 1 - עו"ד עבד פאהום

בשם העורר 2 - עו"ד אלכביר - סניגוריה ציבורית

בשם המשיבה - רס"מ גדעון שמריז

החלטה

1. ביום 07/02/12 בשעה 16:35 נעצרו שני העוררים על ידי המשטרה בגין חשד לביצוע עבירה של התפרצות למגורים ולבצע עבירה.

2. היום הובאו בפני בית משפט קמא שני העוררים להארכת מעצר למשך שלושה ימים, וזאת על סמך הצהרת תובע כי עומדים להגיש במהלך תקופה זו כתב אישום ובקשה למעצרם של שני המשיבים עד תום ההליכים.

3. בבקשת המעצר נטען, כי בתאריך 07/02/12 פרצו יחדיו לבית בבית שערים וגנבו רכוש. בהמשך כאשר הגיע בעל המקום, נמלטו העוררים מהמקום, בחיפוש ברכב נתפס הרכוש הגנוב אשר זוהה על ידי המתלונן.

4. בית משפט קמא לאחר ששמע טיעוני הצדדים, ונציג המשטרה נחקר על ידי הסניגורים, הגיע למסקנה כי קיים חשד סביר אשר קושר את העוררים לעבירה המיוחסת, וכי הוא שוכנע כי קיים חשש שאם ישוחררו העוררים יביא לידי שיבוש מהלכי משפט, במובן של העלמת רכוש או פגיעה בראיות בדרך אחרת. הוא גם בחן את חלופת המעצר והגיע למסקנה שאין כל מקום לחלופת מעצר. על כן, הורה על מעצרם של העוררים עד ליום 12/02/12 ומכאן הערר בפניי.

5. ב"כ העוררים הן בהודעת הערר והן בטיעוניהם בפניי בעל פה, התייחסו להעדר קיומן של ראיות לכאורה, ולחילופין טענו גם אם קיימות ראיות לכאורה הרי לא קיימת עילת מעצר, בנסיבות תיק זה, וכי גם אם קיימת עילת מעצר, אין כל מקום לעצור עד תום ההליכים, ויש להורות על שחרורם של העוררים לחלופות המעצר שהוצעו על ידם.

מנגד, ביקש ב"כ המשיבה לדחות את הערר. הדגיש את העובדה כי המדובר בעבירה של התפרצות למקום מגורים, וכי על פי חומר הראיות השניים חברו יחדיו להתפרצות כאשר אחד מהם תצפת והשני חדר לבית וגנב שעון קיר. כאשר הבחין בהם בעל המקום, ופנה אליהם ובדיון ודברים בין הצדדים, ברחו השניים עם הרכב של העורר 2 לכיוון יפיע. כשעה לאחר מכן נעצרו ונתפס ברכב השעון הגנוב בהתפרצות בבית שערים. הוא הפנה לגליון הרשעותיו הקודמות של העורר 1. לדידו, לאור חומרת המעשים, יש להשאיר אותם במעצר.

6. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, עיינתי בהחלטת בית משפט קמא ובפרוטוקול הדיון, וכן בראיות, הנני קובע כדלקמן:

א. אכן צודקים ב"כ העוררים כי עת שבית המשפט נדרש לדון בבקשה להארכת מעצר על פי סעיף 17 (ד) לחוק המעצרים, עליו לבחון ראשית כל קיומן של ראיות לכאורה, ובאם התשובה תהיה חיובית אז מוטלת עליו לבחון אם קיימת עילת מעצר, גם אם התשובה לשאלה זו חיובית, אז ורק אז הוא בוחן אם קיימת בנסיבות העניין חלופת מעצר.

מעיון בהחלטת בית משפט קמא עולה, כי בית משפט קמא לא בחן לעומק את קיומן של ראיות לכאורה, כמו כן לא בחן את קיומה של עילת מעצר ביחס לעבירה המיוחסת לעוררים. לטעמי, נפלה שגגה בהחלטת ביהמ"ש קמא בהקשר זה.

ב. מאחר והנני יושב כערכאת ערר ועל פי הפסיקה של בית המשפט העליון, הנני מוסמך לבחון באופן עצמאי את קיומן של ראיות לכאורה וכן קיומה של עילת מעצר כאילו אני יושב כערכאה דיונית.

ג. אציין בתמצית, כי מעיון בחומר החקירה מלמד, כי על פי עדותו של המתלונן אכן זוהה שעון הקיר אשר נתפס ברכב של העוררים כשעון אשר נגנב מביתו של המתלונן בבית שערים. המתלונן בהודעותיו מסר גרסה אשר קושרת את העוררים לעבירה המיוחסת. נראה לי כי על פי גרסת המתלונן והשעון הגנוב שנתפס וזוהה על ידו, וכן מול גרסאותיהם של שני העוררים המעוררות לעת הזו תהיה וסימני שאלה, וכן מהסתירות העולות לכאורה, בדבריהם, יש במכלול כל האמור כדי להקים תשתית ראייתית לכאורה אשר קושרת את העוררים לעבירה המיוחסת. מכל מקום, ב"כ העוררים הסכימו לצורך הדיון בערר לקיומן של ראיות לכאורה הקושרות את העוררים לעבירה המיוחסת.

ד. לעניין עילת המעצר, אכן צודקים ב"כ העוררים כי אין עילה סטאטוטורית למעצרו של אדם בעבירות רכוש, אולם נפסק לא אחת על ידי בית המשפט העליון כי:

"מקום שמתברר כי נאשם ביצע באופן שיטתי עבירות רכוש, בהיקף ניכר ובאמצעים מיוחדים ומתוחכמים, מתגבשת נגדו עילת מעצר". (ראה בש"פ 581/03 רונן ג'דה נ. מ"י,תקדין עליון 2003 (1) 658).

בענייננו, אכן חומר הראיות מלמד לכאורה אומנם המדובר בעבירה אחת של התפרצות אשר בוצעה בחבורה, כאשר לכאורה אחד תצפת והשני חדר לבית המגורים וגנב שעון הקיר, עם זאת אינני רואה בעבירה זו כעבירה שבוצעה באופן שיטתי בהיקף ניכר, באמצעים מיוחדים ומתוחכמים כפי שקובעת הפסיקה של בית המשפט העליון, כך ספק רב אם המקרה שלפנינו מקים עילת מעצר. מכל מקום, גם אם קיימת עילת מעצר, נראה לי כי בנסיבות העניין, ניתן להורות על שחרורם של העוררים בחלופת מעצר, וזאת בהתחשב בעובדה כי המדובר באירוע חד פעמי, שהרכוש שנגנב הינו שעון קיר בלבד, והוא בוצע לא באמצעים מיוחדים או מתוחכמים, והיקפו אינו ניכר. באשר לנסיבותיהם האישיות של העוררים, העורר מס' 1 הוא כבן 40, אומנם יש לו עבר פלילי, העבירה האחרונה משנת 06 בגין אחזקת סמים לצריכה עצמית, כך שאין לראות בעברו, בהתחשב בגילו של העורר 1, כעבר מכביד אשר מלמד על מסוכנות שלא ניתנת לאיון. באשר לעורר 2, המדובר באדם כבן 47, נשוי עם 4 ילדים, מחוסר עבר פלילי לחלוטין, והוא נראה שמנהל עד כה אורח חיים נורמטיבי. לכן, לא נשקפת כל מסוכנות ממנו, היה וישוחרר בחלופת מעצר.

ה. מכלול הנסיבות שפירטתי לעיל, מובילים למסקנה, כי ניתן לשחרר את העוררים בחלופת מעצר שיש בה כדי לאיין את מסוכנותם.

7. אי לכך ולאור כל האמור לעיל, אני מורה על שחרורם של העוררים בערובה מתאימה ותנאים מגבילים כדלקמן:

א. העורר 1 ישהה במעצר בית מלא עד ליום 20/02/12 שעה 16:00 בבית אחיו בשם שאדי עפיפי בכפר יפיע ת.ז. 032771396, כאשר אחיו שאדי ישגיח עליו לסירוגין יחד עם אחיו השני בשם בהאא ת.ז. 040381048. אילו העורר 2, ישהה במעצר בית מלא בביתו בנצרת רח' 1000/74 עד ליום 16/02/12 שעה 16:00, כאשר אשתו בשם ג'והינה זועבי ת.ז. 023318306 תשגיח עליו לסירוגין יחד עם אחיו בשם זועבי מוחמד ת.ז. 057610826.

ב. כל אחד משני העוררים יחתום על ערבות עצמית על סך - 10,000 ₪, וכל אחד מהערבים הנ"ל, יחתום על ערבות צד ג' על סכום של 5,000 ₪.

ג. ניתן בזה צו איסור יציאה מן הארץ נגד העוררים, ובאם יש להם דרכון, יפקידו אותם בקופת בית משפט השלום בתוך 48 שעות.

ד. המשטרה תהיה רשאית לבצע בדיקות פתע בבית בו שוהים העוררים, כדי לוודא קיום התנאים בדבר מעצר הבית.

ה. אם אחד העוררים יצא מהבית בו הוא שוהה, יובאו מיידית בפני שופט תורן בבית משפט השלום לדיון בעניינם.

ניתנה והודעה היום י"ז שבט תשע"ב, 10/02/2012 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: עאוני עפיפי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: