ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דב פרי נגד ישי כהן :

דב פרי

נ ג ד

ישי כהן

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בחיפה

כב' השופטת נסרין עדוי

פסק דין

כנגד התובע נפתחו הליכים בלשכת ההוצאה לפועל על ידי הזוכה חברת "מרינה פטריות בע"מ" (להלן: "חברת מרינה"), כאשר הנתבע שהינו עורך דין במקצועו, ייצג את חברת מרינה בהליכי ההוצל"פ.

לאחר קבלת האזהרה בידי התובע, התובע וחברת מרינה הגיעו ביניהם לידי הסכמה לסילוק החוב נשוא הליכי ההוצל"פ, אך נותר הנושא של שכר טרחתו של הנתבע.

התובע טוען, כי סוכם בינו לבין חברת מרינה, כי זו האחרונה תשלם את שכר טרחתו של הנתבע, וכי התובע עדכן את הנתבע בסילוק החוב נשוא התיק בהוצל"פ ובסיכום לגבי תשלום שכר טרחתו בידי חברת מרינה. חרף הנ"ל, הנתבע נקט בהליך לא תקין וחידש את ההליכים בתיק ההוצל"פ כנגד החייב. לא זו אף זו: חידשו ההליכים נעשה על מלוא סכום החוב. בלית ברירה, התובע נאלץ לשלם לנתבע סך של 460 ₪ כנגד הסכמתו לעיכוב ההליכים בלשכת ההוצל"פ.

בשלב מאוחר יותר, הנתבע שב וחידש את ההליכים בלשכת ההוצל"פ, הפעם עקב אי תשלום יתרת שכר טרחתו. הליכים אלה חודשו אף הם על מלוא סכום החוב שסולק כבר. במסגרת הליכים אלה הוטלו עיקולים כנגד התובע, דבר שגרם לו נזק עקב אי יכולתו לשלם הוראות קבע ואי יכולתו למשוך את משכורתו. התובע מבקש פיצוי בסך של 15,000 ₪ בגין נזקיו הנ"ל ובגין עוגמת נפש.

מנגד, הנתבע טוען כי בעקבות פניית חברת מרינה אליו, פתח הליכים בהוצל"פ כנגד התובע לצורך גביית המחאה שנתן לחברת מרינה. לאחר מסירת האזהרה לתובע, התובע שילם לחברת מרינה את סכום הקרן של החוב. התשלום בוצע ישירות לידי הזוכה (חברת מרינה), אך התובע סירב לשלם את ההוצאות שהוצאו ומומנו ע"י הנתבע ושכ"ט עו"ד כפי שנקבע בתיק ההוצל"פ. על כן, הנתבע נקט בהליכי הוצל"פ לצורך גביית הוצאותיו ושכר טרחתו. בשלב זה, התובע התרצה ושילם את שכ"ט א' שנפסק, ע"ס 291 ₪ וכן הוצאות.

הנתבע מוסיף וטוען, כי אמנם הלקוחה שלו, חברת מרינה, הודיעה לו שתשלם את שכ"ט ב' שנפסק, אך בפועל חברת מרינה לא שילמה ולמעשה, אף לא גילתה כל עניין בתשלום. מאחר ואף אחד לא שילם את שכ"ט ב' (לא החייב ולא הזוכה) פנה התובע שוב אל לשכת ההוצל"פ וביקש החייאת ההליכים בתיק שם, דבר שהביא לתשלום חובו של התובע לנתבע.

הנתבע כופר בכל הנזקים הנטענים על ידי התובע. לטענתו, לתובע לא נגרם כל נזק, ואם היה דואג לסלק את חובו כלפי הנתבע, הנתבע לא היה נוקט בהליכים בהוצל"פ.

אין חולק בין הצדדים, כי החוב נשוא ההליכים בהוצל"פ שולם ישירות על ידי החייב-התובע לידי הזוכה - חברת מרינה. אין חולק עוד, כי נושא סילוק החוב הובא לידיעת הנתבע.

אין חולק בין הצדדים, כי ההוצאות ושכ"ט עו"ד שנקבעו בתיק ההוצל"פ לא שולמו על ידי התובע. אלא מה? לטענת התובע סוכם בינו לבין חברת מרינה, ובידיעת הנתבע, כי חברת מרינה תשלם לו את שכר טרחתו והוצאותיו.

הנתבע כפר בסיכום זה, וטען כי חברת מרינה התחייבה לשלם לו את שכ"ט ב' בלבד, ומשלא שילמה חידש את ההליכים בלשכת ההוצל"פ, ולא באופן מייד, אלא לאחר חלוף מספר חודשים.

אין בידי לקבל את טענת התובע, לפיה סוכם בינו לבין חברת מרינה, ובידיעת הנתבע, כי חברת מרינה תשלם לו את מלוא שכר טרחתו והוצאותיו. טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם מכתבה של חברת מרינה לנתבע מיום 18.01.11. ממכתב זה עולה, כי חברת מרינה הסכימה לשלם אך ורק את יתרת הפרש שכ"ט והוצאות בסך של 758 ₪, ולאחר שהחייב (היינו, התובע) ישלם סך של 400 ₪.

התובע שילם את הסך של כ 400 ₪ (שכ"ט א' וחלק מסכום ההוצאות שנקבעו). אך, חברת מרינה לא קיימה את הבטחתה. מכאן, הנתבע שב וחידש את ההליכים בלשכת ההוצל"פ.

למותר לציין, כי התובע לא הציג לעיוני את המסמכים מתיק ההוצל"פ להוכחת טענתו בדבר חידוש ההליכים על מלוא סכום החוב מבלי שבוצעה הקטנה לסכום החוב ששולם כבר. על כן, מתייתר הדיון בטענה זו.

באשר לעצם חידוש ההליכים בלשכת ההוצל"פ (להבדיל מסכום החוב שננקב בבקשת החידוש), נשאלת השאלה: האם עורך דין שקיבל מלקוחו (הזוכה) הבטחה לשלם לו את יתרת שכר טרחתו וכן בקשה לסגור תיק הוצל"פ כנגד חייב, רשאי לחדש את ההליכים בלשכת ההוצל"פ כנגד החייב לצורך גביית אותה יתרת שכר טרחה שהזוכה התחייב לשאת בה? לדעתי, התשובה לכך הינה בשלילה.

שכר טרחתו (על שני חלקיו; א' ו- ב') של עו"ד והוצאותיו שנקבעים בתיק ההוצל"פ אינם שייכים לעורך הדין המטפל בתיק עבור הזוכה, אלא לזוכה. על כן, ברי כי לנתבע אין כל מעמד ו/או יריבות כנגד החייב (התובע) בתיק ההוצל"פ, ואינו רשאי לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד אותו חייב, כשהזוכה מבקש לסגור את ההליכים שם.

הזוכה הודיעה לנתבע כי חוב התובע כלפיה סולק וביקשה ממנו לסגור את ההליכים בלשכת ההוצל"פ. הזוכה שבה על בקשתה לסגירת ההליכים בתיק ההוצל"פ (ראו מכתבה של חברת מרינה לנתבע מיום 15.02.11), וחרף זאת, הנתבע בחר על דעת עצמו, ובניגוד לבקשת הזוכה (הלקוחה), לחדש את ההליכים בתיק ההוצל"פ כנגד החייב. בנסיבות, ברי כי חידוש ההליכים כנגד החייב נעשה שלא כדין, ודין התביעה, במישור החבות, להתקבל.

באשר לנזק: חידוש ההליכים כנגד התובע הביא להטלת עיקולים שלא כדין, ובנסיבות, ברי שלתובע נגרמה עוגמת נפש וטרדה שניתן היה לחסוך אותם, אם הנתבע היה פועל כדין ופונה לגביית חובו בגין שכר טרחתו (ככל שמגיע לו על פי הסיכום בינו לבין מרשתו) ממרשתו.

חידוש ההליכים בלשכת ההוצאה לפועל והטלת העיקולים אילצו את התובע לשלם את יתרת שכר הטרחה של העו"ד, חרף הסיכום עם הזוכה שהיא נושאת בתשלום אותה יתרה.

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,000 ₪ (סכום זה כולל בחובו את השבת הסכום ששולם בגין יתרת שכר הטרחה וההוצאות בתיק ההוצל"פ, וכן פיצוי בגין עוגמת הנפש).

בנוסף, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 300 ₪ בגין הוצאות משפט.

הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ב, 13 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דב פרי
נתבע: ישי כהן
שופט :
עורכי דין: