ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרים גוטמן נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

אפרים גוטמן

- ע"י ב"כ עו"ד בארי קפלן ואח'

נ ג ד

כלל חברה לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ עו"ד עפרה כרמי ואח'

בית משפט השלום בפתח-תקוה

כב' השופטת ריבה שרון

החלטה

1. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה ולו מחמת הספק. לא נעלמו מעיני טענות הנתבעת בתגובתה- בדבר קלישות הרישומים הסמוכים לתאונה, המרחק עד לרישומים ולממצאים המאוחרים, העובדה שמדובר בת.ע., העבר האורתופדי ועוד אני בדיעה עם זאת שיש צורך במומחה אשר יתן את הדעת לשאלת הקשר הסיבתי ובשים לב למהות ההליך- תביעה פלת"דית, אין דרך אחרת לבחון את הענין, אלא ע"י מינוי מומחה.

2. אני ממנה איפוא כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר נסים אוחנה (להלן: "המומחה")

המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע שנפגע בתאונה נשוא התביעה מיום 11/10/04 (להלן: "התאונה"), לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים ולהודיע לבית המשפט, רק למקרה שקיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא. ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה ממשית שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בנסיבות הענין- אני מורה כי בשכ"ט המומחה וכן בעלות כל בדיקה ואבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפניי- שאינם מכוסים על פי דין אחר, ישא בשלב זה התובע כמימון ביניים, ובסיום ההליך יוכל כל צד להעלות טענותיו בנושא. שכ"ט המומחה והסדר תשלום ייעשו באמצעות ב"כ התובע מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים מיותרים בחוות הדעת. להבטחת וע"ח התשלום עבור חוות הדעת ובדיקות עזר - יפקיד התובע מראש בידי ב"כ, עד ליום 8/2/12- סך כולל של 6,380 ₪. ב"כ התובע יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 14 יום ממועד הפניה אליו ואם לא יגיע- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יוודאו כי נפרע מתוך הכספים שהופקדו בידם בתוך 14 יום מקבלתו. היתרה- ככל שתהא, תוחזר לתובע רק אחרי קבלת חוו"ד. ראו הנחיות נוספות בהקשר זה בסיפא להחלטה.

5. ב"כ התובע לא יקבע מועד לבדיקה בטרם יופקד בידיו שכר המומחה.

מועד הבדיקה לא יקדם מאשר 45 ימים ממועד הפניה אל מומחה, והוא אף יידע את ב"כ הנתבעת בדבר מועד הבדיקה, מיד עם תיאומו.

5. ב"כ התובעת יפנו אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך לא לפני ששכר המומחה שולם. המועד אף לא יקדם מ- 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה לב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.

המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.

המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה. בעלותה לצורך חוו"ד, ככל שאינה מכוסה במסגרת הציבורית- ישא התובע כמימון ביניים.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.

המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: התובע- בתוך 15 יום והנתבעת- בתוך 30 יום מקבלתה, כשהגשת תחשיב נזק ע"י צד כלשהו אינה מותנית בקבלת תחשיב הנזק של משנהו. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'. לתחשיבי הנזק יצורף פירוט/חוו"ד לענין שווי ניכויים.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

10. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים וכדי לחסוך מהם התיצבות לדיון הקבוע ליום 23/1/12, המתייתר. הצעתי תשלח בדואר כדי לאפשר מיצוי מו"מ מחוץ לכלי בית המשפט .

11. בשלב זה- כתב המינוי לא ישלח למומחה. עד ליום 12/2/12 יודיע ב"כ התובע אם הסכום להבטחת שכר המומחה כנקוב לעיל הופקד בידיו, ורק בכפוף לכך- אתן הוראה לשלוח את ההחלטה למומחה. בהעדר הודעה כאמור- המינוי יבוטל.

בהתאם לכך- המזכירות תואיל לשלוח בשלב זה את החלטתי רק לב"כ הצדדים (בפקס) ולרשום ת.פ ליו ם 12/2/12 .

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ב, 13 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפרים גוטמן
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: