ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בת שבע בני נגד הכשרת הישוב חברת לביטוח בע"מ :

בת שבע בני

-ע"י ב"כ עו"ד שאול דחבש ואח'

נ ג ד

הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ עו"ד פנחס מעוז ואח'

בית משפט השלום בפתח-תקוה

כב' השופטת ריבה שרון

החלטה

1. עיינתי במצוי בתיק לקראת הדיון הקרוב. על יסוד המצוי בפני, מצאתי כי לכאורה קיימת בשלב זה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי בלבד. אשר על כן- אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר יורם פולמן (להלן: "המומחה") .

2. המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת שנפגעה בתאונה נשוא התביעה

מיום 18/1/05 (להלן: "התאונה"), לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים. רק ככל שקיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, שיש בהם כדי להצדיק את שינוי זהות המומחה מטעם בית המשפט בתיק זה- יואיל להודיעני על כך. ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה ממשית שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום כי אשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקה ואבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפניי- שאינם מכוסים על פי דין אחר, תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים ובסיום ההליך יוכל כל צד להעלות את טענותיו לענין זה. בירור שיעור שכ"ט המומחה והסדר תשלום ייעשו ע"י ב"כ הנתבעת מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים מיותרים בחוות הדעת.

ב"כ הצדדים יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 14 יום ממועד הפניה הראשונה אליו ואם לא יגיע- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יוודאו כי נפרע בתוך 14 יום מקבלתו.

5. ב"כ התובעת יפנו אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך לא לפני ששכרו של המומחה שולם. המועד אף לא יקדם מ- 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה לב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. הצדדים אף ימציאו לידי המומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך חווה"ד.

7. לאחר קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: התובעת- בתוך 14 יום והנתבעת- בתוך 14 יום נוספים. הגשת תחשיב נזק ע"י צד כלשהו אינה מותנית בקבלת תחשיב הנזק של משנהו. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי

10. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, כדי לחסוך מהם את הדיון הקרוב, המתייתר. הצעתי תשלח בדואר ככל שיתאפשר.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה (בדואר) ולב"כ הצדדים (בפקס). תרשם ת.פ לבחינת התחשיבים ליום 17/4/12

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ב, 13 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בת שבע בני
נתבע: הכשרת הישוב חברת לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: