ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה נחום נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב :

שלמה נחום

ע"י ב"כ עו"ד אסף ברק

נ ג ד

1. המאגר הישראלי לביטוחי רכב ( "הפול ")

ע"י ב"כ עו"ד אירית יפו

לירן שמש

ע"י ב"כ עו"ד זהר רון

בית משפט השלום בכפר-סבא

כב' השופט דורון חסדאי

פסק דין

1. הצדדים בתיק זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה זו על פי שיקול דעתו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט וסע' 4ג' לחוק הפלת"ד ללא נימוקים. אין בתובענה דנן טענה לנכות .

2. ביום6/12/11 התקיים דיון בתיק אשר במהלכו העידו ונחקרו בחקירה נגדית התובע ואשתו והנתבע 2 . באי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם על פה ובית המשפט הוסמך כאמור לפסוק במחלוקת בהתאם לסעיף 79 א' לחוק.

3. ביום 17/22/11 צירף ב"כ התובע תלושי שכר של שולחו כנדרש בהחלטתי מיום 6/12/11 . ב"כ הנת' 1 עפ"י זכותה התייחסה לתשלומים אלו בהשלמת סיכומיה מיום 27/12/11 .

4. עיינתי בכל החומר אשר הוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט לרבות כתבי טענות על נספחיהם , מוצגים ופרוטוקול הדיון .

על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענות הצדדים האחד כלפי משנהו, נטלי השכנוע, שקלתי הדברים אלו מול אלו, תוך שבחנתי את המסמכים המצויים בתיק, הנני פוסק בזאת כי הנתבעת 1 תשלם לתובע פיצוי בסך של 16000 ₪ לסילוק מלא וסופי של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת 1 כמפורט בכתב התביעה, כשסכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום המלא בפועל.

הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק -הדין.

כן תשלם נת' 1 את אגרת המשפט ושכ"ט עו"ד בשעור 15% מהסך שנפסק .

5. במערכת היחסים תובע - נתבע 2 ,ישלם נתבע זה לתובע פיצוי בסך 2000 ₪ , בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים : הראשון ביום 1/2/12 והשני ביום 1/3/12 .

6. כאמור, פסק הדין ניתן ללא נימוקים, לפי שזו הדרך הנכונה לעשות בפסיקה לפי סעיף 79 א'/ סע' 4ג' לחוק. יובהר, הואיל ופסק הדין ניתן בדרך זו הרי שאין בו קביעת ממצאים או קביעות בענין מהימנות ואחריות.

בית המשפט מוצא לנכון לשבח את נכונתם של הצדדים לסיים את המחלוקת ביניהם בדרך זו.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום, י"ב טבת תשע"ב, 07 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה נחום
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב
שופט :
עורכי דין: