ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות מדיצנית הדסה נגד ד"ר נילי לדור קרפ :

הסתדרות מדיצנית הדסה

ע"י ב"כ עו"ד שושנה גביש

נ ג ד

ד"ר נילי לדור קרפ

ע"י ב"כ עו"ד עדי ינקלביץ

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת למתן הנמקה להחלטה מיום 8.12.11, בה נדחתה בקשת הנתבעת והושתו עליה הוצאות.

כאמור בהחלטה הנ"ל, בקשת הנתבעת נדחתה לנוכח הנימוקים שעלו בתגובתה המפורטת של התובעת. ההפניה לנימוקי התובעת נעשתה על מנת לחסוך בזמן השיפוטי היקר שבוזבז עד כה בנוגע לבקשה זו של הנתבעת "להמתין בניהול התביעה" עד להכרעה בענין אילון שרון (עב 1985/09, "להלן: "ענין אילון שרון"), ומאחר שנימוקי התובעת היו ברורים ונכוחים. בקשתה הנוכחית של הנתבעת להבהרת ההנמקה מוטב לה אפוא לו לא נתבקשה.

לנוכח בקשתה של הנתבעת ולמען הסר ספק, יוזכרו כאן הנימוקים בקצרה -

הנתבעת לא ביקשה להקפיא או לעכב את ההליך (כפי שנרשם בבקשה ובאסמכתאות אליהן הפנתה), אלא להמתין בניהולו, ולא מדובר בפרוצדורה שגרתית של "המתנה" בניהול תביעה, ואף לא הובא לה ביסוס מתאים. זאת בפרט על רקע אי נכונותה של הנתבעת להכיר בהכרעות בענין אילון שרון כמחייבות.

טענת הנתבעת לפיה המתנה עד לניהול ההליך בענין אילון שרון עשויה לייתר את ההליך או אף לצמצם את המחלוקות בו, נטענה כטענה בעלמא, הואיל ולמעשה הנתבעת הבהירה כי ממילא אין היא רואה את ההכרעה השיפוטית שתינתן בערכאה זו בענין אילון שרון כמחייבת אותה ביחס לתביעה דנן.

לפיכך, אין מקום להמתין בניהול תביעה זו של התובעת עד להכרעה בניהול תביעתה של עובדת אחרת בנתבעת, גם אם ענייניהן דומים ובפרט כאשר ישנו גם שוני במצב העובדתי בשני התיקים.

נכון יותר אפוא לפעול בדרך של אימוץ הראיות והעדויות שהובאו בתיק אילון שרון לתיק דנן, ולו בחלקן.

מובהר בזה כי ההוצאות שנפסקו כנגד הנתבעת הן הוצאות התובעת בנוגע לבקשה.

אכן, בית הדין אינו נוהג לפסוק הוצאות על בקשות במהלך ההליך כדבר שבשגרה, אולם במקרה זה מדובר בבקשה מיותרת שאף נדונה בדיון ובכתב באופן המצדיק פסיקת הוצאות בגין דחייתה.

לפנים משורת הדין, תינתן ארכה נוספת להגשת תצהירי הנתבעת, כך שאלה יוגשו כמבוקש תוך 45 יום מהיום.

הצדדים יודיעו תוך 21 יום אלו ראיות ופרוטוקולים הם מבקשים "לאמץ" מהתיק בעניין אילון שרון, כראיות בתיק זה.

ניתנה היום יב טבת תשע"ב, 7 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הסתדרות מדיצנית הדסה
נתבע: ד"ר נילי לדור קרפ
שופט :
עורכי דין: