ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחמד האני (אסיר נגד שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

אחמד האני (אסיר

נ ג ד

1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

2. מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה

כב' השופט רון שפירא

פסק דין

עניינה של עתירה זו בהחלטת שב"ס שלא להוציא את העותר לחופשות.

העותר מרצה מאסר ראשון למשך 24 חודשים לאחר שהורשע בשורה של עבירות שהחמורה שבהם הייתה דריסת שוטרים שניסו לעוצרו בעת שנהג בשכרות והשתמש ברכב שימוש ללא רשות, ביחד עם עבירות נלוות. ביום 4/12/11 התיצב העותר בפני ועדת שחרורים אשר דנה בבקשתו לשחרור מוקדם על תנאי ברשיון. העותר הציג תכנית שיקום פרטית. ועדת השחרורים בחנה את התכנית וכן מידעים שהוצגו בעניינו של העותר. בסיכומו של הדיון החליטה ועדת השחרורים כי בשים לב לחומר שהוצג לעיונה לא ניתן להסתפק בתכנית השיקום הפרטית שהוצגה בפניה. עם זאת ציינה הוועדה כי ככל שתוצג בפניה תכנית שיקום של רש"א שתכלול מרכיבי פיקוח נוקשים כי אז יחודש הדיון בבקשתו של העותר לשחרור מוקדם.

בהמשך, ובשים לב להחלטת ועדת השחרורים, פנה העותר לצאת לחופשה כדי להיפגש עם נציגי רש"א באופן שיאפשר הכנת תכנית בעניינו והצגתה בפני ועדת שחרורים. בקשתו לצאת לחופשה נדחתה. מכאן העתירה שבפני.

העותר טוען כי מניעת הוצאתו לחופשה מסכלת את ההזדמנות שניתנה לו להציג תכנית שיקום של רש"א בפני ועדת שחרורים. עוד טוען הוא כי התנהגותו בכלא תקינה וכי אין כל עילה שלא להוציאו לחופשה, לא כל שכן עילה למניעת חופשה שבפועל מונעת ממנו סיכוי לשחרור מוקדם ברשיון.

שב"ס טוען כי התנהגות העותר בכלא אינה תקינה וכי שב"ס אינו מאשר את הוצאתו לחופשה מאחר ועל פי מיידעים עדכניים העותר מעורב בפעילות עבריינית שיש בה סיכון לאסירים בין כותלי הכלא.

לאחר עיון במידעים שהוצגו לעיוני החלטתי לדחות את העתירה. לא אפרט את המידעים. אציין רק כי מדובר במידע עדכני מהעת האחרונה שאומת בממצא אוביקטיבי וממנו עלה כי העותר היה מעורב, בעת היותו בכלא, בפעילות עברינית שעלולה לסכין חיי אדם, אסירים וסוהרים. מדובר בפעילות מהעת האחרונה. על זאת יש להוסיף כי גם קודם לאירועים נשוא המידע היו בידי שב"ס מידעים על התנהגות בלתי תקינה של העותר ואולם אלו כבר התישנו. המידע האחרון שאומת בממצא אוביקטיבי מצביע על פעילות עבריינית בתחומי הכלא ודי בו כדי לבסס החלטה שלא להוציא את העותר לחופשה, זאת גם אם משמעות ההחלטה היא שלא יעלה בידו להיפגש מחוץ לכלא עם נציגי רש"א, על כל המשתמע מכך.

נזכיר לעניין זה כי אין לאסיר זכות מוקנית לצאת לחופשה, כמו גם זכות מוקנית לשחרור מוקדם ברשיון. כל אלו נתונים לשיקול דעת הגורמים המוסמכים, לפי העניין, כאשר התנהגות אסיר מהווה שיקול מרכזי במסגרת מכלול השיקולים בעניין זה. במקרה הנוכחי, כאמור לעיל, הצביעו מידעי שב"ס על פעילות בעלת אופי עברייני בתחומי הכלא שלולא סוכלה הייתה, קרוב לודאי, מסכנת חיי אדם. די בכך כדי לבסס את ההחלטות שהתקבלו בענינו של העותר שלא להוציאו, לעת הזו, לחופשה.

בנסיבות העניין אני קובע כי החלטת שב"ס התקבלה משיקולים סבירים ועניינים על בסיס מידע שאומת, כל זאת בהתאם לסמכויות שב"ס כחוק. לא מצאתי כי מתקימים תנאים המצדיקים את התערבותו של בית המשפט בהחלטה.

עם זאת אצין כי מאחר וההחלטה התקבלה על בסיס מידעים, הגם שלכאורה אומתו, עדין יש לעקוב אחר התנהגות העותר וככל שלאחר חלוף זמו סביר לא יהיו מידעים חדשים ושלילים בעניינו, כי אז יהיה ראוי לשקול שוב את האפשרות להוציאו לחופשה. בהתאם, יעקוב שב"ס אחר התנהגות העותר וישקול שוב את ענינו בתוך פרק זמן סביר שלא יעלה על שלושה חודשים מהיום.

בכפוף לאמור לעיל - העתירה נדחית.

המידעים יוחזרו לשב"ס ויועמדו לעיון בית משפט מוסמך, ככל שידרש.

המזכירות תשלח עותק מפסק הבין לב"כ הצדדים וכן לעותר באמצעות מח' האסיר בשב"ס.

ניתן היום, י"ב טבת תשע"ב, 07 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחמד האני (אסיר
נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: