ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמפול דלקים בע"מ נגד עמליה עמרם :

1. אמפול דלקים בע"מ

2. אוהד עמרם

נ ג ד

עמליה עמרם

בית משפט השלום בטבריה

כב' הרשמת ברכה לכמן

החלטה

1. מונחת לפני, בקשת רשות להתגונן, כנגד תביעת פינוי וכספית על סך של 79,823 ₪, שהגישה המשיבה כנגד המבקשים בשל טענותיה להפרות הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים.

2. להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת:

א. המשיבה הינה בעלת זכויות החכירה בנכס הידוע כגוש 15244 חלקה 44 (מגרש מס' 12) בפארק תעשיות גולני, קדמת גליל (להלן: "הנכס").

ב. המבקשת שכרה מן המשיבה, על פי הסכם שכירות בלתי מוגנת מיום 2/7/07 , שטח של 200 מ"ר מתוך הנכס ומבנה משרדים בשטח של 80 מ"ר, לתקופה של 12 שנים, תמורת תשלום דמי שכירות חודשים של 800 דולר ארצות הברית לא כולל מע"מ. המבקש הינו בעל מניות במבקשת וערב ערבות אישית בלתי חוזרת למילוי התחייבויות המבקשת.

ג. דמי השכירות שולמו ע"י המבקשת עד ליום 30/4/09. ביום 8/3/09 מסרה המבקשת למשיבה, הודעת קיזוז לפיה היא תקזז מדמי השכירות שעליה לשלם את כל הסכומים אותם היא טוענת כי המשיבה חייבת כלפי המבקשת.

ד. המבקשת הגישה תביעה כספית כנגד המשיבה בת.א. 3491-01-08 בבית משפט זה בסך של 2,175,182 ₪ (כתב התביעה תוקן פעמיים), בטענה לנזקים שנגרמו לה עקב הפרת הסכם השכירות מצד המשיבה, אשר סרבה לחתום על תוכנית בנין ערים להקמת תחנת דלק בשטח המשוכר ועל בקשה להיתר בניה מכוח אותה תוכנית (להלן: "תביעת המבקשת"). כבר בכתב תביעת המבקשת, ציינה המבקשת כי אינה מתכוונת לשלם את דמי השכירות השוטפים מיום הגשת התביעה, כל עוד מסרבת המשיבה לחתום על התוכנית ועל הבקשה להיתר בניה.

3. המצהיר מטעם המבקשת נחקר על תצהירו בחקירה נגדית והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

4. על פי גרסת המבקשת, מטרת התביעה להפעיל לחץ לא הוגן ומשקל נגד כנגד תביעת המבקשת. עוד נטען על ידה, שלא ניתן להכריע בתביעה זו עד למתן פסק דין סופי בתביעת המבקשת. ועוד נטען, המשיבה היא זו שהפרה את ההסכם בסירובה לחתום על התוכנית והבקשה ועומדת למבקשים זכות קיזוז לגבי הסכומים שנתבעו בכתב תביעת המבקשת ועל פי הודעות הקיזוז שנשלחו למשיבה.

5. אליבא דגרסת המשיבה, אשר הגישה בקשה לאיחוד הדיון ותיקון כתב ההגנה מטעמה במסגרת תביעת המבקשת במטרת לייתר את הדיון בבקשה זו, אך זו נדחתה בשל התנגדות המבקשת, לא זה המקרה בו נטען לטעון טענת קיזוז. טענת הקיזוז בבקשת רשות להתגונן הינה ערטילאית ואינה בסכום קצוב, כתב התביעה שהוגש ע"י המבקשים אינו יכול לשמש כטענת קיזוז הוא טרם הוכח והוא בגדר פיצוי. הסכום של 600,000 ₪ הנטען בבקשת רשות להתגונן, אינו מפורט. טענת הפרת ההסכם ע"י המשיבה נתונה במחלוקת אך לא כך לגבי הפרת ההסכם ע"י המבקשת שאינה משלמת את דמי השכירות. לחילופין טוענת המשיבה כי אם תינתן רשות להתגונן יש להתנות זאת בהפקדת מלוא סכום דמי השכירות.

6. לאחר הדיון, הודיעה ב"כ המשיבה בכתב כי היא מסכימה, מבלי להודות באי אלו טענות מטעם המבקשים, כי תינתן למבקשים רשות להתגונן כנגד סעד הפינוי בתנאים שייקבעו ע"י בית המשפט ולגבי הסעד הכספי להותיר את הכותרת של "סדר דין מקוצר".

7. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שבפני ושמעתי את הצדדים בדיון שהתקיים, הריני סבורה כי דין הבקשה להתקבל.

8. תביעת הפינוי באה לעולם, לאור סרובה של המבקשת, במשך חודשים רבים, לשלם את דמי השכירות השוטפים, בטענה כי עומדת לה זכות קיזוז בגין נזקים שנגרמו לה בשל התנהלות המשיבה.

9. טענת הקיזוז בבקשת רשות להתגונן שלפני, מתבססת על כתב תביעת המבקשת. כתב תביעה שהגישה המבקשת כנגד המשיבה, שהינו כתב תביעה מפורט ומפורש (נספח יט לבקשת הרשות להתגונן) וטענה לזכות קיזוז לגבי מלוא הסכומים אשר נתבעו על ידה כמפורט בכתב התביעה. כמו כן מתבססת טענת הקיזוז על הודעות הקיזוז שנשלחו למשיבה ביום 8/3/09, וביום 30/4/09 אשר צורפו לבקשה.

10. עוד נטען בבקשת רשות להתגונן, כי המבקשת השקיעה בנכס סכומי כסף ניכרים בכ- 600,000 ₪ וכי יש להתנות פינוי הנכס בהשבת סכום ההשקעה. כבר עתה יאמר כי טענה זו נטענה בעלמא, ללא כל סימוכין ותימוכין וללא כל חוות דעת תומכת ועל כן היא נדחית.

11. הלכה פסוקה היא, כי בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש לתת לנתבע רשות להתגונן, כאשר יש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, כנגד התביעה.

12. באשר לטענת הקיזוז מטעם המבקשים, ראה ספרו של דוד בר אופיר "סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה" מהדורה שמינית ע' 513 "טענת קיזוז, בתחומיה של תביעה בסדר דין מקוצר, חייבת לפרט את הסכום הנתבע לפי טענת הקיזוז ואף להציג במדויק את מערכת הנתונים אשר עליהם היא מבוססת. יש להעלות אותה בצורה מפורשת וברורה בדרך שמנסחים כתב תביעה."

12. בענייננו, טענת הקיזוז של המבקשים נסמכת על כתב התביעה בת.א. 3491-01-08 והיא לא נסתרה בחקירה הנגדית ואינה הגנת בדים, תביעת המבקשת מתבררת כעת בפני בית משפט זה.

13. לעניין טיבם של חיובים הניתנים לקיזוז נקבע בע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה (1973) בע"מ נ' WARNER HOME VIDEO (U.K.) LTD" :

"טענת קיזוז היא טענת הגנה ככל טענה אחרת, ובעטייה תינתן לנתבע רשות להתגונן כל אימת שהדין המהותי מכיר בה (ע"א 377/82, התעשיה האווירית לישראל בע"מ נ. צור גת, פד"י מ"ב(728 ,725 ,(2). הדין המהותי הוא זה הקבוע בסעיף 53(א) לחוק החוזים, לפיו ניתן לקזז חיובים כספיים קצובים אף אם אינם נובעים מתוך עיסקה אחת, וחיובים כספיים הנובעים מאותה עיסקה ניתן לקזז אפילו אינם קצובים".

14. אין מחלוקת בפני כי, ההפרות הנטענות ע"י הצדדים, אחד כלפי השני, נובעות מהסכם אחד ומכאן שניתן לקזז חיובים אפילו אינם קצובים. על כן ועל פי ההלכה הפסוקה, אני מצווה לראות בטענת הקיזוז כטענת הגנה הראויה להתברר בפני בית המשפט וליתן למבקשים רשות להתגונן מפני התביעה כולה.

15. לסיום, הריני מתירה למבקשים להתגונן מפני התביעה והיא תעבור לדיון בסדר דין רגיל. תצהיר המבקשים ישמש כתב הגנה בתיק.

16. הוצאות הבקשה יבואו בחשבון במסגרת סיום ההליכים בתיק.

ניתנה היום, י"ב טבת תשע"ב, 07 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמפול דלקים בע"מ
נתבע: עמליה עמרם
שופט :
עורכי דין: