ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רלה וינשטיין נגד בנק הפועלים בע"מ :

רלה וינשטיין

ע"י ב"כ עו"ד יוסף ברינט

מרחוב שער פלמר 1, ת.ד. 33232, חיפה

נ ג ד

בנק הפועלים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ת. ברלינר ואח'

משד' הגעתון 43, נהריה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כב' הרשמת תמר שרון נתנאל

החלטה

לפניי בקשה לפטור מערבון, או המרתו.

כבר בפתח הדברים יצוין (כפי שמדגישה גם המבקשת), כי מדובר בהליך נוסף בשרשרת של הליכים משפטיים המתקיימים בין הצדדים, בערכאות המשפטיות השונות, מזה למעלה מעשרים שנה (לרבות הליכים שנדונו, בעבר, בפניי).

הבקשה :

1. המבקשת עותרת למתן פטור מהפקדת עירבון להוצאות המשיב ולחלופין - להמרתו "בחלק מהחיובים שהמשיב חב למבקשת וטרם שילם" וזאת - בבקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על פסק דין שניתן ע"י בית משפט השלום בחיפה (כב' ס. הנשיא, השופט י. וגנר), ביום 22.9.11, ברע"א 19166-06-10 (להלן: "פסק הדין"), במסגרתו קיבל בית משפט קמא, את ערעור המשיב על שתי החלטות שניתנו ע"י כבוד רשמת ההוצאה לפועל, מ. קלמפנר-נבון, הנוגעות ליישום פסק דין שניתן ע"י בימ"ש השלום בחיפה, בתיק רע"צ מס' 10210-06-09 (שניתן גם כן ע"י כבוד השופט י. וגנר), ברשות ערעור על החלטות קודמות של כבוד הרשמת (להלן: "פסק הדין המקורי"), אשר קבע כיצד יש לחשב את החובות בתיק ההוצל"פ שבין הצדדים (זאת - בעקבות פסקי דין שניתנו ע"י בתיהמ"ש המחוזי והעליון בעניינם של הצדדים). יצויין, כי האגרה, בסך 468 ₪, שולמה ע"י המבקשת והערבון הועמד על סך של 6,000 ₪.

בפסק הדין קבע כבוד השופט וגנר, כי הוראותיה של כבוד הרשמת אינן עולות בקנה אחד עם האופן בו הוא עצמו קבע (בפסק הדין המקורי), שיש לערוך את חישובי החובות. לפיכך, קיבל כבוד השופט וגנר את הערעור וקבע, בפסק הדין, הוראות אופרטיביות לאופן חישוב החובות, כאמור.

המסגרת הנורמטיבית החלה על הבקשה:

2. על פטור מהפקדת ערבון חלה תקנה 432(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), הקובעת:

"החליט הרשם, לפי בקשת המערער, לדחות את תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך."

בענייננו אמנם שולמה האגרה, אולם אין בכך כדי למנוע מתן פטור מערבון. דיון בבקשה לפטור מערבון דורש התייחסות לשני פרמטרים מצטברים: יכולתו הכלכלית של המבקש להפקיד את הערבון וסיכויי ההליך. כשלון של המבקש להוכיח פרמטר אחד, די בו כדי לדחות את הבקשה.

3. לשם הוכחת חוסר יכולת כלכלית על המבקש לפרוש בפני בית המשפט תשתית מפורטת ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי ולהמציא פרטים על רכושו ומקורות הכנסתו, הנתמכים במסמכים מתאימים (ראו, למשל: ע"א 254/07 משה לפיד ואח' נ' אלישבע סמואל ואח' (לא פורסם, 21.2.2007); רע"א 10498/06 מגדלי ישי חברה לבניין בע"מ - בפירוק נ' עיריית תל אביב יפו (לא פורסם, 30.1.2007).

בנוסף, על המבקש פטור מערבון להראות כי הוא ניסה לגייס את הסכום הנדרש מקרובי משפחתו וכי הדבר לא עלה בידו (ע"א 6860/09 ריבק נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה (לא פורסם, 22.10.2009).

4. בבואו לבחון מתן פטור מהפקדת עירבון, יתן ביהמ"ש משקל לשני שיקולים נוגדים. מחד - לזכות הגישה לערכאות המהווה עיקרון יסוד במשפטנו ולפיה אין לנעול את שערי בית המשפט בפני מי שידו אינה משגת לשלם ההוצאות הכספיות הכרוכות בהליך. מאידך - לצורך להבטיח הוצאותיו של מי שזכה בדין, שלא ייוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע את הוצאותיו, במיוחד לאור כך שהמבקש מערער על פסק דין שניתן ע"י ערכאה שיפוטית והוא מבקש להשיג על קביעותיה.

ראו, לענין זה: רע"א 7912/07 - טנר בניה ושיפוצים בע"מ נ' סמינר כנרת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח' (לא פורסם 13.11.2007) וכן דברים שנאמרו ברע"א 953/08 - ויקטור צמח נ' עיריית רמת השרון ואח' . (לא פורסם, 3.4.2008):

"אין די בהוכחת דלות כלכלית. תנאי מצטבר נוסף הינו סיכויי ההליך (בש"א 329/90 יונה אברך נ' אשר גרוגר, פ"ד מד(2) 383). אכן, בשונה מעניין האגרה, הרי שנוכח תכלית הערבון, סיכויי ההליך מהווים שיקול כבד משקל בהחלטה האם להיעתר לבקשה לפטור מהפקדת ערבון. בעוד שבעניין האגרה די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר (בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (לא פורסם, 17.10.2007)" (ההדגשות אינן במקור).

טיעוני הצדדים :

5. המבקשת טוענת בבקשת רשות הערעור דנן, כי בימ"ש קמא שינה, שלא כדין, את פסק הדין המקורי שניתן על ידו הוא וכי קיימת חשיבות ציבורית לערעור בגלגול שלישי, בין היתר בשל כך שפסק הדין פוגע בזכויותיה הקנייניות והחוקתיות. עוד נטען, כי בימ"ש קמא דן בבקשה למרות שלא נמתכה בתצהיר, כי בימ"ש קמא "גילה דעתו בפסק הדין, שהוא עוין את המבקשת" (ההדגשה - במקור) ונתן תוקף לפעולות חסרות תום לב שבוצעו ע"י המשיבה.

6. בבקשה לפטור מערבון ובתצהיר שהוגש בתמיכה לה, טוענת המבקשת, כי היא כיום בת 73, איננה עובדת, אין לה רכוש כלשהו וכי היא מתקיימת בקושי רב מקיצבה של ביטוח לאומי בסך 1,881 ₪ ומעזרת ילדיה.

לטענתה, אין לה חשבון בנק ולא כל רכוש אחר, מכל סוג שהוא, למעט בגדיה ומטלטלי בית מועטים. עוד טוענת היא, כי פניותיה בעבר למכרים ולבני משפחה, בבקשה לקבלת הלוואה, נדחו.

המבקשת מפנה להחלטות קודמו שניתנו ע"י ביהמ"ש העליון, בהליכים קודמים שבין הצדדים, אשר פטרו אותה מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון (החלטות מתאריכים 16.12.08, 29.10.06, 29.12.06 וכן להחלטות משנים שקדמו לכך, בהן נעתרו בקשותיה לפטור.

בנוסף, מפנה המבקשת להחלטה שניתנה ע"י ביהמ"ש העליון בע"א 170/11, שם חוייבה בהפקדת ערובה לטובת המשיבים, בסך של 5,000 ₪. לטענתה הערובה שולמה ע"י שני בניה, אולם לא בקלות ובאופן חד-פעמי, שכן שניהם בעלי משפחה, מתגוררים בשכירות ותומכים בה כלכלית ואין הם יכולים לממן את מאבקה המשפטי.

7. המבקשת טוענת, שמשיב נוהג בה, במשך שנים רבות, בחוסר תום לב קיצוני, גורם לה ולמשפחתה סבל רב, נוהג כלפיה במרמה וכי הוא לא שילם עד היום הוצאות משפט בסך 10,000 ₪, בהן חוייב בהליך קודם. בענין זה מציינת המבקשת (בסעיף 4 לבקשתה), כי סכום זה התקבל ע"י ביהמ"ש העליון כתחליף ערבון להבטחת הוצאות המשיב, אך מעולם לא נעשה בו שימוש, לאחר שערעורה של המבקשת נמחק ללא צו להוצאות. לטענתה, סכום זה (וכן סכום חובו של המשיב כלפיה), יכולים לשמש תחליף ערבון בהליך זה.

המבקשת טוענת כי סיכויי בקשתה סבירים, בוודאי לאחר שבימ"ש זה, החליט שיש צורך במתן תשובה לבקשת רשות הערעור וכי גם מסיבה זו יש, לשיטתה, הצדקה לפטור אותה מהפקדת ערבון.

8. המשיב מתנגד לבקשה בטענה, שהתצהיר שצורף אליה אינו מפורט דיו ואינו משקף את מצבה הכלכלי לאשורו.

לטענתו, המבקשת נוהגת, באופן קבוע, לפתוח בהליכים משפטיים ולבקש, בכל פעם, פטור מאגרה ומערבון וכי היא עושה, תמיד, כמו גם בהליך זה, שימוש באותו נוסח של בקשת פטור ותצהיר, דבר המפחית, לשיטת המשיב, מערכו הראייתי של התצהיר.

לטענת המשיב, המבקשת לא פירטה, כראוי, את נסיונה להיעזר בצדדים שלישיים - בני משפחה וקרובים, על מנת לגייס את הערבון, והסתפקה באמירות כלליות. היא לא פירטה את השתכרותו של בנה, העובד כשכיר ואף לא את הכנסותיו של בנה השני, העובד כסוכן ביטוח עצמאי. לדעת המשיב יש לכך משמעות יתר לאור העובדה שבעבר בניה הפקידו ערובה בסך 5,000 ₪, בה חוייבה.

9. המשיב מפנה למקרים בהם נדחו בקשותיה של המבקשת לפטור מאגרה או מערבון ומצביע על כך, שבכל המקרים האלה, עלה בידי המבקשת להפקיד את הסכומים הנדרשים - 20,000 ₪ ברע"א 2502/00, 7,000 ₪ ברע"א 1029/04, 7,500 ₪ בדנ"א 2699/09 וכן 5,000 ₪, שהופקדו על ידה רק לאחרונה - ביום 23.3.11 בע"א 170/11 (הוא הסכום שלטענת המבקשת, שולם ע"י שני בניה).

עוד טוען המשיב, כי המבקשת לא הסבירה כיצד יש ביכולתה לממן ייצוג משפטי, על אף שהיא מיוצגת כיום והיתה מיוצגת גם בעבר, ע"י עורכי דין מהשורה הראשונה.

כן טוען המשיב, שהמבקשת לא שילמה לו הוצאות משפט שנפסקו לזכותו, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים (כמפורט בסעיפים 24-26 לתגובתו).

לטענתו חובותיו, להן טוענת המשיבה ולגביהם מבקשת היא (לחלופין), כי יהוו חלף הערבון, הינם חובות שנויים במחלוקת ולכן אינם יכולים לשמש חלף ערבון. לגבי ההוצאות שנפסקו נגדו, בסך 10,000 ₪ (אליהן התייחסה המבקשת), טוען המשיב כי ההחלטה שפסקה אותן בוטלה בפסק דין מאוחר יותר.

10. לענין סיכויי הבקשה טוען המשיב כי הינם קלושים, באשר מדובר בבקשת רשות לערער בגלגול שלישי. כך, במיוחד, כאשר המבקשת עצמה טוענת בבקשתה כי "הטעויות שלטענתה נפלו בפסק הדין (ולטענת המשיב - מוכחשות), נוגעות כולן לעניינם האישי של הצדדים ולנסיבותיה (המיוחדות יש לומר) של הפרשה דנן".

המשיב טוען, כי השוואת שני פסקי הדין מראה, כי פסק הדין חוזר על הקביעות שנקבעו בפסק הדין המקורי והוא אף ערך, בתגובתו (סעעיף 37 לתגובה), השוואה מילולית בין שני פסקי הדין.

דיון ומסקנות :

11. פטורים שניתנו למבקשת בהליכים קודמים -

בנסיבות הענין שבפניי, אין בפטורים שניתנו למבקשת בהליכים קודמים, כדי להוות חזקה בדבר חוסר יכולתה של המבקשת להפקיד ערבון בהליך זה. זאת - הן בשל כך שמדובר בהחלטות שניתנו לפני למעלה משנתיים ימים (ולענין זה סבורה אני שניתן להקיש מתקנה 14(ד)(1) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007) והן לאור כך שבמקרים אחרים (ביניהם - כאלה שנדונו בשנתיים האחרונות), לא ניתנו פטורים ואף הוכח, בתגובת המשיב, כי במקרים בהם נדחו בקשות לפטור שהוגשו ע"י המבקשת, היא התכבדה והפקידה את סכומי הערבונות, אותם נדרשה לשלם.

12. הוכחת העדר יכולת כלכלית -

מתצהירה של המבקשת (שלא נסתר בענין זה), עולה, כי היא עצמה, מהכנסותיה ורכושה שלה, אכן חסרה יכולת כלכלית להפקיד את הערבון. אולם, כאמור, על המבקש פטור מערבון להוכיח, גם, כי הוא אינו יכול לגייס את הערבון מבני משפחתו הקרובים.

למבקשת שני בנים בגירים, העובדים ומשתכרים לפרנסתם. אמנם הם בעלי משפחות ולטענת המבקשת אף עוזרים לה, כספית, בחיי היום-יום, אולם אין בכך בלבד כדי להראות שאין הם יכולים לסייע לה בהפקדת הערבון.

תצהירה של המבקשת, בעין זה, לוקה בחסר, שכן הוא אינו מפרט את השתכרותם של הבנים, את כל מקורות הכנסותיהם רכושם, נכסיהם והוצאותיהם ואינו פורש את מצבם הכלכלי, במלואו, כך שלא ניתן לקבוע כי אין ביכולתם לעזור למבקשת להפקיד את סכום הערבון.

13. זאת ועוד - מעצם העובדה שכאשר נדחות בקשותיה של המבקשת לפטור מהפקדה, היא מפקידה, בסופו של דבר את הערבונות, גם בסכומים גבוהים פי כמה מסכום הערבון שנקבע בהליך זה, יש כדי להצביע על כך שיש ביכולתה לגייס את הכספים הנדרשים.

המבקשת גם לא הסבירה כיצד היא מממנת את שכר טרחת עורכי הדין, המייצגים אותה (ראו: דנג"צ 1340/05 - אסתר הללי (חבאני) נ' מדינת ישראל ואח' (לא פורסם, 16.6.2005); רע"א 3882/08 - שהאב קנאטרי נ' בטון קדמאני . (לא פורסם, 1.7.2008).

14. לפיכך אני קובעת כי המבקשת לא הוכיחה חוסר יכולת להפקיד את הערבון.

למעשה, די בכך כדי לדחות את הבקשה, ללא צורך בבחינת סיכויי הערעור, אולם אומר, בכל הזהירות הראויה, כי בנסיבות הענין, לאור כך ששני פסקי הדין ניתנו ע"י אותו שופט ולאור השוואה ביניהם, נראה, כי גם סיכויי הערעור אינם מצדיקים מתן פטור מהפקדת הערבון.

גם לבקשה החלופית - לראות בסכומים שנפסקו לטובת המבקשת, חלף הערבון, לא אוכל להיעתר, הן לאור המחלוקת באשר לזכותה של המבקשת לסכומים אלה ובמיוחד לאור כך, שלחובת המבקשת ולזכות המשיב, נפסקו סכומי הוצאות גבוהים פי כמה, אשר טרם שולמו ע"י המבקשת.

15. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה, על שני ראשיה.

המבקשת תפקיד את העירבון בתוך 30 ימים מקבלת החלטה זו, שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה, לפי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ללא כל הודעה נוספת.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, י"א טבת תשע"ב, 06 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רלה וינשטיין
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: