ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה ברץ נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :

1. אריה ברץ

נ ג ד

1. שירביט חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כבוד השופטת יעל אילני

החלטה

1. לאחר שעברתי על המסמכים הרפואיים מצאתי כי קיימת בהם ראשית ראיה לצורך במינוי מומחה בתחום האורטופדיה לבדיקת התובע. עם זאת, נוכח דלות החומר מהתקופה הסמוכה לתאונה, והזמן הרב שחלף ממועד התאונה עד למועד בו בוצעה בדיקת ה-CTמשנת 2009, אני קובעת כי התובע ישא בהוצאות המומחה.

אני ממנה בזאת את ד"ר משה לווינקופף כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות התאונה נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:

א) האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.

ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.

ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

ד) מהן המגבלות התפקדויות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.

ה) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק.

2. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצדֿֿשכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישא, בשלב זה, התובע.

המומחה יחל בעבודתו רק לאחר שיוסדר תשלום שכר טרחתו כאמור.

4. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

6. עם קבלת חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע - בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, והנתבעת - בתוך 21 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.

7. הדיון הקבוע ליום 24.1.12 נדחה לקדםֿֿמשפט נוסף ביום 14.5.12, בשעה 9:00.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותוציא כתב מינוי למומחה.

ניתנה היום, ד' טבת תשע"ב (30 דצמבר 2011), בהיעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת


מעורבים
תובע: אריה ברץ
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: