ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגי טיחצי'וב נגד כרמלה אשכנזי :

סרגי טיחצי'וב

נ ג ד

כרמלה אשכנזי

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות ברחובות

כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

פסק דין

1. א. התובע נהג ברכבו בכביש ראשי בצומת בני עיש ובאותה עת נהגה הנתבעת ברכבה.

לטענת התובע, יצאה הנתבעת מצומת Tולא עצרה לפני תמרור "עצור" ובעת שהתובע עבר בכביש הראשי, פגעה הנתבעת בצידו השמאלי של רכב התובע.

מאחר והתובע סבור, שהאחריות לגרם התאונה ולגרם הנזק רובצת על הנתבעת, הגיש הוא תביעה זו בה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו את נזקיו בסך של 3,494 ₪, הכולל בחובו: נזק ממשי לרכב בסך של 2,494 ₪, שכ"ט שמאי בסך של 500 ₪ ועוגמת נפש בסך של 500 ₪.

ב. הנתבעת סבורה, שיש לדחות תביעת התובע, משום - שלדעתה - האחריות לתאונה רובצת עליו, היות והתאונה אירעה בעת שהנתבעת עמדה עם רכבה על גבי פס העצירה בצומת Tוהתובע ביצע פניה שמאלה במהירות, סטה שמאלה ופגע בחלקו הקדמי של רכב הנתבעת.

כתוצאה מפגיעה זו, נפל המספר ברכב הנתבעת ונפגע צדו השמאלי של רכב התובע.

2. לאחר שבחנתי את האמור בכתבי הטענות, בעדויות המעורבים בתאונה ובחומר הראיות, שצורף לכתב התביעה ואשר הוגש במהלך הדיון, הגעתי למסקנה שיש לדחות את תביעת התובע - זאת מהנימוקים הבאים:

א. מוסכם על המעורבים בתאונה שהמפגש בין הרכבים אירע בצומת Tבבני עיש, ברם לאחר שבחנתי את עדויות המעורבים בתאונה, החלטתי להאמין לגרסת הנתבעת, אשר מתקבלת יותר על דעתי ואף מתיישבת עם העובדות גם כפי שתוארו על ידי התובע עצמו.

ב. א) התובע אינו עקבי בהבאת העובדות בדבר אופן קרות התאונה, שכן בכתב התביעה ציין התובע, שהוא נסע בכביש ראשי, בצומת בני עיש והנתבעת יצאה מצומת Tלא עצרה בתמרור "עצור" "וכאשר עברתי בכביש הראשי פגעה בי בצידו השמאלי של רכבי" (ראה האמור בכתב התביעה).

ב) מעדותו בבית המשפט עולה, שמה שצוין בכתב התביעה אינו נכון, שכן התובע כלל לא הזכיר את העובדה שהוא פנה שמאלה, אלא כתב בתביעה שהתאונה אירעה בעת שנסע ישר.

ג) הנתבעת ציינה בכתב ההגנה וגם העידה בבית המשפט, שהיא עצרה לפני תמרור "עצור" בצומת Tואילו התובע תוך פנייה שמאלה במהירות, סטה שמאלה ופגע בחלקו הקדמי של רכב הנתבעת.

גם בעדותה בבית המשפט חוזרת הנתבעת ואומרת, שהיא עצרה לפני התמרור והיה בדעתה לפנות שמאלה ואילו התובע פנה שמאלה במהירות ושרט את רכב הנתבעת (ראה בסעיף 3 לכתב התביעה ובעדותה בעמ' 1 לפ').

ד) בעדותו בבית המשפט, מאשר התובע את עדות הנתבעת ואף מחזק אותה בשניים אלה: ראשית, עולה מדבריו, שהפגיעה ברכבו לא הייתה בעת שהוא נסע ישר, אלא בעת שפנה שמאלה (ראה בעמ' 1 לפ', ש' 9) ושנית, התובע הדגים את אופן קרות התאונה באמצעות תרשים ומתיאורו עולה באופן מפורש, שהוא אכן פנה שמאלה בעת שהתובעת הייתה עדיין לפני פנייתה שמאלה ותוך כדי הפנייה הוא התקרב יתר על המידה אל רכב הנתבעת ובאופן כזה פגע התובע ברכב הנתבעת (ראה תיאורו של התובע על גבי תרשים ת/1 והסבריו בעמ' 1 לפ').

ה) סתירה נוספת בטענות התובע מתייחסת למיקום הפגיעה ברכבו. בכתב התביעה טוען התובע, שרכבו נפגע בצידו השמאלי ובעדותו מציין, שהנתבעת נכנסה בדלת אחורית בצד שמאל (ראה בתביעה ובעמ' 1 לפ', ש' 11).

מחוות הדעת של השמאי עולה, שרכבו של התובע נפגע: "לאורך הצד השמאלי" - דבר התומך בדברי הנתבעת, שרכב התובע נפגע בשתי הדלתות של הרכב (ראה הקביעה בחוות הדעת של השמאי ובדברי הנתבעת בעמ' 1 לפ', ש' 15-16).

פגיעה זו, כפי שעולה מחוות הדעת של השמאי - נזק לאורך הצד השמאלי, דלת קדמית שמאלית ודלת אחורית שמאלית (כפי שגם עולה מחשבונית התיקון) - גם היא מתיישבת יותר עם גרסת הנתבעת מאשר עם גרסת התובע.

3. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל ומאחר והעדפתי את גרסת הנתבעת על פני גרסתו של התובע, אני מחליט לדחות את התביעה.

אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 300 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום 30.12.11 (ד' בטבת התשע"ב) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים.


מעורבים
תובע: סרגי טיחצי'וב
נתבע: כרמלה אשכנזי
שופט :
עורכי דין: