ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל ורנוביצקי נגד נ.צ.ג.ב. יזמות בע"מ :

1. יגאל ורנוביצקי

2. אירינה ורנוביצקי

נ ג ד

נ.צ.ג.ב. יזמות בע"מ

בית משפט השלום בחיפה

כב' השופטת אילת דגן

פסק דין

התביעה, טענות הצדדים והראיות

1. התובעים רכשו מהנתבעת בהתאם להסכם מכר מיום 29/03/09 (להלן: "הסכם המכר"), דירה בבנין שבנתה הנתבעת ברח' אלישבע קפלן 20 בקריית חיים (להלן "הדירה").

2. התובעים עותרים בתביעתם לחייב את הנתבעת בפיצויים בגין ליקויי בנייה שנתגלו בדירה בסכום של 16,450 ₪ בתוספת עלות פיקוח - 2500 ₪ (בהתאם לחוו"ד שמאי עמית זיו). בנוסף הם טוענים לליקויים בגין ירידת ערך הדירה בסך 63,000 ₪, עגמת נפש בסך 10,000 ₪ ודיור חלופי למשך שבועיים 10,000 ₪.

3. התובעים טוענים כי עובר למסירת הדירה, הבחינו בליקויים רבים וכבר ביום 19/12/09 מסרו לתובעת רשימת ליקויים. חרף מספר פניות עד היום לא תוקנו הליקויים. בוצעו עבודות חלקיות שפתרו את הבעייה לזמן קצר אך הליקויים חזרו. בשים לב לאמור, איבדה הנתבעת את זכותה לבצע תיקונים בעצמה ויש לחייבה בפיצוי בהתאם לחוות הדעת.

4. עוד טוענים התובעים כי מועד המסירה שנקבע בהסכם היה 30/10/09 כשבפועל החזקה הועברה רק ביום 17/01/10 כשהמעלית עדיין לא פעלה (החלה לפעול ביום 03/03/10) והדירה לא הייתה מחוברת לדוד שמש (חובר ביום 17/2/10). בגין 5 חודשי איחור X4000 ₪ לחודש (שווי חודשי מוערך לשכירות) = 20,000 ₪.

בנוסף נדרשו לשלם במעמד מסירת הדירה סך נוסף של 6902 ₪ מעבר למתחייב תוך ניצול מצוקתם והם עותרים להורות על השבת סכום זה.

5. הנתבעת מכחישה את טענות התובעים. לטענתה הדירה נמסרה במצב תקין למעט תיקונים קלים שבוצעו על ידה. הנתבעת צרפה חוו"ד של השמאי אורי פרץ פרי -לפיה אין ממש ברוב טענות התובעים ואת מיעוט הליקויים תתקן הנתבעת. עבודות התיקון לא מחייבות פינוי הדירה.

6. ביחס לטענת התובעים בדבר איחור במסירה - בהתאם לס' 3 ג להסכם איחור של עד 90 יום לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה את הרוכש בסעד או פיצוי.

יתר על כן, עוד בחודש נובמבר 09 עוד בטרם נמסרה החזקה, מסרה לתובעים מפתח לבקשתם כדי שיבצעו בדירה עבודות שונות לפי רצונם. התובעים בנו קירות ותקרות גבס, התקינו מזגנים, מטבח, תיקוני טיח וצביעת הדירה לפי רצונם. בנוסף אפשרה להם להכניס לדירה, עוד בטרם מסירת החזקה ריהוט וארגזים.

הסכום הנוסף שולם בגין התקנת 12.5 נקודות חשמל נוספות מעבר למפרט (200 ₪ בגין כל נקודה) ובוצע חיבור תלת פזי לחברת חשמל (3,450 ₪) - לא כולל מע"מ.

7. בשל הפערים בין חוות הדעת, מונה המהנדס דן שוהם, כמומחה מטעם בית המשפט.

לפי חוות דעתו סך עלות הליקויים 8,510 ₪ +מע"מ (9,872 ₪) + עלות פיקוח 2500 ₪. ניתן לתאם את העבודות עם בעלי מקצוע למשך 3 ימים בלבד. אין צורך בדיור חלופי.

8. ביחס לירידת ערך, דוחה המומחה מטעם בית המשפט את רוב הטענות -משאיר לשיקול דעת בית המשפט את הפריטים שלהלן :

‏א. אי ביצוע חלון בחדר המגורים בניגוד למפרט - המצב תקין ותואם את כמות הפתחים שנמצאים בפועל בשטח המשותף לחדר המגורים ולמטבח. משאיר לשק"ד בימ"ש.

‏ב. דלת שירות לחדר כביסה ברוחב 54 ס"מ - במידה והתובעים ירצו להחליף את מכונת הכביסה לרחבה יותר (59 ש"מ) יהיה עליהם לפרק את הדלת ולהתקין דלת תקנית עלות של 3,000 ₪.

‏ג. עניין אורך הפרוזדור- אך מציין כי הסטייה הינה מינימלית ולא פוגעת בתפקוד הפרוזדור וגם לא קיימת בעייה אסתטית.

9. לאחר מתן חווה"ד הופנו למומחה שאלות הבהרה מטעם הנתבעת שהוא השיב עליהן. (התובעים לא שלחו שאלות הבהרה).

10. בתשובה לשאלת הבהרה מציין המומחה כי אין ירידת ערך בשווי הדירה מאחר שלמעט התאמת צבע בפרופיל בחלון המדד ולאחר תיקון כל הליקויים, קונה סביר לא יבחין בכל ליקוי בדירה.

11. הצדדים ויתרו על חקירת המומחה וביקשו לקבל פסק דין מנומק על סמך כתבי הטענות וסיכומים בכתב.

דיון והכרעה

12. כאמור, ע"פ חוות דעתו של המומחה, עומד הנזק כולו על 9,872 ₪. על סך זה יש להוסיף 2,500 ₪ פיקוח במידה שהעבודה תבוצע ע"י הדיירים. סה"כ עומג הסכום על 12,372 ₪.

ע"פ קביעתו אין צורך להתפנות מהדירה לצורך ביצוע הליקויים.

13. על פי ההלכה הפסוקה, הגם שבית המשפט הוא הפוסק האחרון, רק במקרים חריגים לא יאמץ בית המשפט את הקביעות המקצועיות של המומחה שמונה מטעמו. על מנת שביהמ"ש ידחה את חוות דעתו של מומחה מוסכם, יש להראות כי המומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו עד שבית המשפט, החסר את המומחיות בתחום בו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת. וראה ע"א 323/85 מדינת ישראל נ' מזרחי, פ"ד לט(4) 185, 190-189 (1985) וכן ע"א 605/88 תבורי-בית חרות למשקאות קלים בע"מ נ' מעיינות הגליל המערבי סוכנויות (1979) בע"מ, פ"ד מה(2) 1, 11 (1990).

14. חוות דעת המומחה בעניננו מקיפה את כל השאלות שבמחלוקת. חווה"ד נעשתה לאחר ביקור בדירה ובחינת מלוא הליקויים הנטענים. היא יסודית, מפורטת, ומשכנעת. לא הובאה בפניי ראיה המצדיקה לסטות ממנה. אני מאמצת את חוות הדעת במלואה ביחס לליקויים הקיימים בדירה וביחס לפיצוי המגיע לתובעים בגינם. כמו כן אני מקבלת את קביעתו כי אין צורך בדיור חלופי לשם ביצוע העבודות ואין ירידת ערך. בתשובה לשאלות ההבהרה אף פרט את זמן ביצוע העבודות השונות וכי אין צורך באחסנה והובלה.

15. בסוגיית הזכות לתקן אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי, חוק המכר מחייב את הרוכש ליתן למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמות. סעיף 4 ג' לחוק המכר מורה: "התגלתה אי התאמה או אי התאמה יסודית הניתנת לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר". ההלכה הפסוקה לעניין זה מורה כי זכות התיקון העומדת למוכר, תישלל הימנו מקום שהוא לא נענה לפניות הדיירים, התחמק מלתקן או שביצע ניסיונות תיקון כושלים עד שחדלו להאמין בכושרו ומקצועיותו, וכן הזכות לתקן נתונה למוכר המודה בליקוי ומוכן לתקנו אך ספק אם עומדת הזכות למוכר המכחיש את עצם הליקויים (ראה ע"א 472/95 זכריה זולצין נ' דיור לעולה בע"מ פ"ד נ(2), 858, בעמ' 863). חרף האמור ונכונות הנתבעת לבצע תיקונים, אני מקבלת את עמדת התובעים בעניין זה כי בין הצדדים חוסר אמון מוחלט שיקשה על ביצוע תיקון ראוי של הליקויים. בנתוני תיק זה בו סכום תיקון הליקויים לא גבוה במיוחד עדיף יהיה לדעתי ליתן את הפיצוי תחת ביצוע בעין שעלול להוליד המשך הסכסוך וצרך בפיקוח והתדיינות נוספת בשאלה אם בוצעו הליקויים כראוי אם לאו.

16. אשר לרכיבים אותם השאיר מומחה בית המשפט לשיקול דעת בית המשפט אפרטן להלן;

16.1. אי ביצוע חלון נוסף בחדר המגורים - לטענת הנתבעים, התובעים אישרו את תוכניות השלד והחלוקה הפנימית והחיצונית כולל מידת פתחים ומדרגות. כמו כן הדבר תואם את תוכנית ההיתר.

מעיון בנספחים שצורפו לכתבי הטענות עולה כי חלון בחדר המגורים לא מופיע בתכנית המכר או בתכנית היתר הבנייה ואני קובעת כי אין ליקוי בעניין זה.

יתר על כן בנספח "2" לכתב ההגנה עליו חתום התובע נכתב כי הוא מאשר שראה ואישר את תכנית השלד והחלוקה הפנימית והחיצונית כולל מידות, גבהים, פתחים ומדרגות. ובנספח "3" עליו חתומים התובעים וכותרתו "מסירת דירה" נכתב כי "כל הפתחים חלונות/דלתות ומהלך המדרגות הפנימי בדירתי (באם קיים) בוצעו ע"פ התכנית או ע"פ הזמנתי ובקשתי".

16.2. דלת שירות ברוחב 54 ס"מ בלבד כשהתקן 60 ס"מ נטו. התובעים רכשו מכונת כביסה סטנרדטית עם פתח עליון שעברה דרך הדלת. עם זאת הם זכאים לפתח תקני ולכן יש לפצות את התובעים בגין ליקוי זה בסך 3,000 ש"ח.

16.3. רוחב המסדרון לפי מדידת המומחה 87.5 ס"מ. הרוחב הנדרש הינו 90 ס"מ. לדידו הסטייה הינה בעובי הטיח משני צידי הפרוזדור. כשעלות סיתות הטיח, פינוי הפסולת, ביצוע טיח וצביעה מחדש - עלות של 3,000 ₪. עם זאת סבור המומחה כי אין בעייה תפקודית או אסטתית. אני מאמצת את קביעת המומחה כי אם יופחת עובי הטיח יתקבל הרוחב הנדרש וייתכן אף מעבר לכך. עם זאת מדובר בליקוי שלא מפריע לתפקוד ולא בולט לעין מבחינה אסטתית ולכן אינני סבורה כי ראוי לפצות ברכיב זה. יחד עם זאת ואם היעדר 2.5 ס"מ לאורך המסדרון כה מפריע לתובעים, יודיעו על כך לנתבעת בתוך 30 יום מהיום ובמקרה כזה אני מורה הנתבעת תבוא לדירת התובעים לאחר תאום על מנת לגרד מהטיח ולהגיע לרוחב המבוקש.

17. ביחס לירידת ערך, לטענת התובעים אין לקבל את חוות דעת מומחה בית המשפט בעניין זה מאחר ואינו שמאי מוסמך. בתשובה לשאלת הבהרה ענה כי עבר את כל הבחינות בשמאות מקרקעין (למעט שומת מעשה), השלים סטאג' ומוכר כחבר נספח באיגוד השמאים. לטענת הנתבעת, הניסיון להטיל דופי במומחה אינו ראוי ויש לדחותו על הסף. מדובר במהנדס, בעל ניסיון של מעל 40 שנה בענף הבנייה, בעל ידע מוכח בבדיקה וניתוח עלויות.

אני מבכרת את עמדת הנתבעת ומומחה בית המשפט.

ראשית על אף שהמומחה אינו "שמאי מוסמך" הוא אינו הדיוט בתחום השמאות, עבר את כל הבחינות במשאות מקרקעין אף חבר באיגוד השמאים מעבר לכך הוא בעל ניסיון בקביעת ליקויי בנייה ועלויות תיקונן ובהתאם הערכת ירידת ערך.

שנית, הליקויים עצמם, אינם ליקויים מהותיים, רובם ככולם יתוקנו וכפי שכתב המומחה בתשובה לשאלות ההבהרה "אין ירידת ערך ממוכר ברצון לקונה ברצון בשווי הדירה מכיוון שלמעט הנושא של פרופיל נוסף בחלון הממד (שנדרש להתאים לו צבע התואם את צבע מסגרת החלון), לאחר תיקון כל הליקויים קונה סביר לא יבחין בשום ליקוי בדירה". קביעה זו נשמעת הגיונית ותואמת את השכל הישר גם של מי שאינו שמאי ובכלל זה בית המשפט שהוא הפוסק האחרון.

18. אשר לאיחור במסירה, יש לדחות את טענת התובעים. התובעים קיבלו חזקה בדירה ביום 17/01/10 היינו בתוך 3 חודשי הגרייס שבהסכם. לטענתם המעלית חוברה רק ביום 03/03/10 - פחות מחודשיים לאחר כניסתם לדירה ולכן על הנתבעת לפצותם בגין מלוא התקופה בה המעלית הייתה לא שימשה. מעיון בהסכם המכר עולה כי לפי סעיף 3א להסכם "התקנת המעלית בבניין תושלם עד 90 יום לאחר "תאריך המסירה" כהגדרתו בסעיף 3(ב) - והנתבעת עמדה במועד זה.

19. באשר לעוגמת נפש, מדובר בפיצוי בגין נזק לא ממוני. הבסיס הנורמטיבי לראש נזק זה מעוגן בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970, וגובהו מסור לשיקול בית המשפט. פסיקה ברכיב זה עשויה להתחשב בשיקולים דוגמת השפעת הליקויים על חיי היומיום, מידת עוגמת הנפש הכרוכה בתיקון הליקוי, התייחסות הקבלן וניסיונותיו לתיקון הליקויים וגובהו הכללי של הפיצוי בגין הליקויים. (ראה גם אביחי ורדי, דיני מכר דירות, תשנ"ז 1997, עמ' 361).

בשים לב לסכום הליקויים הנמוך ולכך כי רוב הליקויים אינם כאלה הגורמים להפרעות לניהול תקין של חיי היומיום בצורה ניכרת לא מצאתי לפסוק ברכיב זה.

20. אשר על כן אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך 15,772 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 14/1/11 (יום מתן חוות הדעת) ועד התשלום בפועל. הנתבעת תשא בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,660 ₪ ותשפה את התובעים באגרת משפט חלקית בלבד בסך 800 ₪, ובשכ"ט המומחה מטעמם בסך מופחת בסך 1,500 ₪ ובהחזר החלק בו נשאו בשכ"ט המומחה מטעם בית המשפט.

ניתן היום, כ"ח כסלו תשע"ב, 24 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל ורנוביצקי
נתבע: נ.צ.ג.ב. יזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: