ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פזגז ראשונים בע"מ נגד טובה דמארי ואח' :

פזגז ראשונים בע"מ

נ ג ד

1. טובה דמארי ואח'

בית משפט השלום ברחובות

כב' הרשם רונן שוורץ

החלטה

1. בתאריך 12.6.11 הוגשה ע"י המבקשת בקשת רשות להגן.

2. בתאריך 16.10.11 ניתנה על ידי לאחר עיון בבקשת המבקשת ובתצהירה החלטה לפי דומה "לכאורה" כי למבקשת ישנה הגנה "לכאורה" הראויה להישמע וכי מן הראוי לקבוע את התיק לבירור לגופו של ענין. במסגרת ההחלטה, ניתנה למשיבים האפשרות להודיע עד ליום 10.12.11 על רצונם לקיים דיון בבקשת הרשות להגן. כמו כן נקבע כי העדר הודעה כאמור, תפורש כהסכמה להצעת בית המשפט, מבלי שהמשיבים מודים בטענות המבקשת, וכי במקרה כזה, בקשת הרשות להגן תתקבל והתיק יקבע לשמיעה לגופו של עניין.

3. ההחלטה כאמור, נשלחה ונמסרה לב"כ הצדדים כנדרש בתאריך 24.10.11

4. בהעדר כל הודעה מטעם המשיבים, אני מקבל את בקשת הרשות להגן שהוגשה ע"י המבקשת ונותן למבקשת רשות להגן באופן שהתצהיר שהוגש בתמיכה להתנגדות ישמש ככתב הגנתה.

5. אין צו להוצאות.

6. הדיון הקבוע בפני לתאריך 23.1.12 מבוטל.

7. לאור סכום התביעה התובענה תידון בסדר דין מהיר.

לאור האמור, יחולו על הצדדים ההוראות הבאות:

המשיבים ימציאו לבית המשפט ולמבקשת את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214 ג' ו-214 ח' בתוך 30 יום מהיום.

המבקשת תמציא לבית המשפט ולמשיבים את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנה 214 ג' ו-214 ח' לתקנות בתוך 45 ימים מהיום.

תצהירי עדות ראשית מטעם העדים , לרבות חוות דעת מומחה, אם ישנן, יוגשו בתוך 90 יום מהיום על ידי כל הצדדים במקביל. לתצהירי עדות ראשית יצורפו כל המסמכים שעליהם מסתמך העד בעדותו. לא היה המסמך מצוי ברשות המצהיר, יציין בתצהיר בידי מי למיטב ידיעתו הוא מצוי.

תצהיר בעל דין בהתאם לתקנה 214 ג' (ערוך לפי טופס 17 א' לתקסד"א), יראו אותו כתצהיר עדות ראשית אלא אם כן הוגש תצהיר עדות ראשית נפרד מטעמו של בעל דין.

תצהיר עדות ראשית שלא הוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט. עד אשר לא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.

עד המסרב למסור תצהיר ויש כוונה להעידו במשפט, יגיש בעל הדין, בתוך המועד האמור, המפרטת את מועד פנייתו אל העד ליתן תצהיר ואת נסיבות סרובו של העד ליתן תצהיר. בבקשתו, יפרט בעל הדין את מטרת הזמנת העד וככל הניתן את עיקרי עדותו. עד זה לא יוזמן לביה"מ, אלא אם כן ניתנת החלטה על כך ע"י ביה"מ.

המנ"ת יקבע את התיק לישיבה מקדמית ע"פ יומן בית המשפט.

8. המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ב, 23 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פזגז ראשונים בע"מ
נתבע: טובה דמארי ואח'
שופט :
עורכי דין: