ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד אחמד חסן גומעה נגד CHANGE LINBARבע"מ :

מוחמד אחמד חסן גומעה

נ ג ד

1. CHANGE LINBARבע"מ

2. היועץ המשפטי לממשלה

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' הרשם עדי סומך

החלטה

בפני בקשה לפטור מאגרה על פי הקבוע בתקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007. מצאתי לפסוק על בסיס הבקשה בלבד מבלי לקבל את עמדת הפרקליטות במקרה זה שלפנינו , בהעדר נחיצות בדבר.

סוגיית הפטור מאגרה מגלמת בחובה מספר אלמנטים מצטברים שעל המבקשה להוכיחם.

לעניין זה יפים סיכומם של דברים אשר הובאו לאחרונה בפסק דינו של כ"ה בר-עם משה בהחלטתו מיום 10.11.11 ב-ת"א 35270-09-11 שוקר נ' inspecs ltd, פורסם בנבו:

"בקשה לפטור מאגרה על פי הקבוע בתקנה 14 לתקנות האגרות מגלמת איזון בין האינטרסים הנוגדים בסוגיה זו. אכן נכון, "... נקודת האיזון הראויה מחייבת קיומו של מנגנון שבכוחו להבטיח כי מחד, שעריו של בית המשפט לא ינעלו בפניו של בעל דין שאין בידו לשאת בתשלום האגרה. ומאידך, מקום בו אין בחיוב האמור כדי להוות חסם בדרכו של בעל דין לעבר בית המשפט - יינתן משקל לתכליות שביסוד תשלום האגרה". (עניין מונדז לעיל, פסקה 9 לפסק הדין). לפיכך, פטור מתשלום האגרה יינתן מקום בו שוכנע בית המשפט כי אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה וסיכוייו של ההליך אותו יזם המבקש, להתקבל. התנאים לפטור - מצב כלכלי קשה וסיכויים טובים להצלחת ההליך - מצטברים ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור (בש"א 1528/06 יוסף ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם בנבו, 17.1.2007). בעניין זה ראוי להדגיש, כי משמעות הנטל המוטל על המבקש להוכחת קיומן של התנאים הקבועים בתקנות האגרות למתן הפטור, הינו כי על המבקש " ...לפרוש בפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ביותר ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי בהתאם לדרישת התקנות". (שם). ודוק, על המבקש פטור מאגרה לתמוך את בקשתו בתיעוד בדבר חוסר יכולתו הכלכלית לשלם את האגרה ואין די באמירות בעלמא. לצורך כך עליו לפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי, והתקנות מחייבות אותו ליתן פרטים מלאים ומפורטים על רכושו ועל הכנסתו בששת החדשים האחרונים שקדמו לבקשה (תקנה 14(א) לתקנות האגרות)." (שם בעמ' 3-4 לפס"ד).

במקרה זה שלפנינו לא השתכנעתי כי המבקש הוכיח בדרגה סבירה לפחות, דבר העדר יכולתו לשלם את האגרה.

עסקינן בבקשה שהינה לקונית, במהותה, לא ממוסמכת כלל, ובכלל זה מסמכים אודות הכנסות המבקש.הבקשה גם אינה מפורטת דייה בהקשר למאמצים,אם בכלל, שעשה המבקש בכדי לגייס את האגרה ממקורות אחרים. לעניין זה אין די לציין כי המבקש הינו פליט שכן גם כעמדתו כפליט מצויים היו בכיסו סכומים נכבדים שלעמדתו נלקחו מאת הנתבעת במרמה. זאת ועוד הבקשה אינה מגובה בנימוקים בדבר סיכוייה של התביעה להתקבל וכל שבפניי הינו כתב התביעה שבעיקרו מבוסס על טענות עובדתיות המחייבות הוכחה שמקומה בשלבים מאוחרים יותר.

בנסיבות אלו לא נותר לי אלא להורות על דחיית הבקשה אך איני רואה מניעה להורות על פריסתה של האגרה ל-4 תשלומים. תשלום ראשון ישולם עד ליום 1.1.12 ובכל 1 לחודש הבא לאחריו.

אי תשלום אחד או יותר מהתשלומים דלעיל, יביא למחיקת התביעה.

אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח החלטתי זו למבקש.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ב, 23 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוחמד אחמד חסן גומעה
נתבע: CHANGE LINBARבע"מ
שופט :
עורכי דין: