ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה ויסמן נגד חברת החשמל לישראל בע"מ :

אריה ויסמן

נ ג ד

חברת החשמל לישראל בע"מ

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות ברחובות

כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

פסק דין

1. א. לטענת התובע, אירע ביום 6.10.09 שעה 05.00 קצר חשמלי בדירתו - קצר שהיה מלווה בקול פיצוץ רועם תוך העפת גיצי אש וריח שרוף עז.

מחזה זה היה מחזה מפחיד, התובע ובני ביתו שהו בעלטה מוחלטת, פחדו לזוז פן יתחשמלו וניסו להתקשר במשך שעה ארוכה אל הנתבעת - אך לא נענו עד השעה 06.40.

בתאריך 13.10.09 ולאחר שהתובע ביקר פעמים מספר במשרדי הנתבעת, נשלח אליו טכנאי אשר מילא טופס מסירת מכשירי חשמל וניסה אף לתקן את מכשירי החשמל ככל יכולתו.

ב. בכתב התביעה מפרט התובע נזקים שנגרמו למוצרי חשמל שבדירתו המגיע לסך של 7,090 ₪ (ראה פירוט המוצרים ועלות תיקון או עלות המוצר עצמו בסעיף 6 לכתב התביעה).

התובע סבור, שהיות והנזק נגרם על ידי רשת החשמל ו/או כבלי החשמל המהווים חפץ מסוכן ומאחר והנתבעת היא הבעלים ו/או הממונה על רשת החשמל ועל כבלי החשמל - אחראית הנתבעת לפצות את התובע על הנזקים שנגרמו לו.

2. א. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת, שמייד עם היוודע סוג התקלה, נשלחו צוותים מטעמה אשר תיקנו את התקלה ולטענתה, מדובר בתקלה נפוצה בכל מערכות החשמל בארץ ובעולם והיא תוקנה על ידי עובדיה באופן מהיר.

ב. א) עוד נטען על ידי הנתבעת, שעל פי רישומיה נתקבלה פניית התובע ביום 11.10.09 וטען לנזק אשר נגרם למכשירי חשמל בביתו ועוד באותו יום, נשלח משגיח מטעמה לבדיקת האירועים הנטענים על ידי התובע ועם היוודע, שמכשירי חשמל שונים בביתו ניזוקו, הפעילו עובדי הנתבעת את שירותי מעברת התיקונים מטעמה והמכשירים תוקנו ללא עלות.

ב) ביום 13.10.09 ערך נציג מטעם הנתבעת רשימת מכשירי חשמל שניזוקו כתוצאה מהתקלה הנ"ל - זאת בהתאם למה שדיווח התובע ובהתאם למכשירי החשמל שנמצאו במקום.

בהתאם לאמות המידה כפי שפורסמו ברשומות, הגיע נציג המעבדה מטעמה לביתו של התובע, ביצע רישום של מכשירי החשמל אשר ניזוקו והפעילה את מעבדת התיקונים מטעמה ועל חשבונה.

בהתאם לאותו רישום, נלקחו מכשירי החשמל לתיקון במעבדת הנתבעת, כאשר חלק מהמכשירים תוקנו ואלה שלא היה ניתן לתקנם פיצתה הנתבעת ו/או הציעה לפצות את התובע בגינם על פי מחירוני מאגרי מידע וערך שווי שוק רלוונטי למכירה ובסכומים הוגנים.

ג) הנתבעת מפרטת בכתב ההגנה את המכשירים שתוקנו, את המכשירים שלא תוקנו - לאור בקשת התובע בהיותם עדיין באחריות יצרן - ואת המכשירים שלא ניתן היה לתקן ושווי הפיצוי שיש לשלם בגינם.

בהתאם להערכת שווי אותם פריטים שלא ניתנים לתיקון, השיבה הנתבעת לתובע את עלותם בסכום כולל של 275 ₪ (ראה סעיף 6 ד' לכתב ההגנה).

ד) הנתבעת טוענת שאין להיעתר לדרישת התובע בכל הקשור לטלוויזיה LCD, שכן מכשיר זה כלל לא היה בביתו בעת האירוע ולא הוכחה עלותו.

3. לאחר שבחנתי את חומר הראיות ולאחר ששמעתי את עדותו של התובע ואת נציג הנתבעת, אני מחליט שדין התביעה להתקבל בחלקה ושיש לדחות את יתרת סכום התביעה, שכן התובע לא הוכיח שאכן אותם מכשירים - אשר לא תוקנו על ידי הנתבעת - אכן ניזוקו והתובע לא הוכיח נזקים שנגרמו לו ואשר אותם פרט בסעיף 6 לכתב התביעה - ולהלן יפורטו הנימוקים לפיהם הגיע בית המשפט למסקנה, שיש לקבל התביעה בחלקה:

א. הסכום אותו תובע התובע הוא סכום מוגזם, מנופח והתובע כלל לא הוכיח לא את הסכומים הנתבעים - למעט הסך של 390 ₪ (כפי שיפורט להלן) ולא את קיומו של נזק באותם מכשירים נטענים.

סיכום הנזקים שנגרמו לתובע - כפי שפורט בסעיף 6 לכתב התביעה מגיע לסך של 7,090 ₪. בנוסף לסכום זה תבע התובע גם סך של 900 ₪ עבור שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ וכן תבע פיצוי עבור עוגמת נפש, הפסדי ימי עבודה, טלפון והוצאות כספיות רבות בסכום כולל של 1,600 ₪.

חיבור כל הסכומים הנתבעים הנ"ל נותן תוצאה של 9,590 ₪, אך משום מה וכנראה שהתובע ראה שסכום זה לא יספק אותו - ביקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 13,900 ₪.

תוספת הסכום בין הסך של 9,590 ₪ ובין הסך של 13,900 ₪ (4,310 ₪) הוא סכום בלתי מוסבר ונכתב כך על דרך הסתם ולו רק להגדיל ללא כל סיבה את תביעתו.

ב. אני מקבל את טענת הנתבעת, שהפריטים, מודם מחשב וטלוויזיה 21 אינטש - פיליפס, אכן ניזוקו כתוצאה מאירוע זה ואני מקבל את טענת הנתבעת, שפריטים אלה תוקנו על ידי המעבדה שלהם.

עובדות אלו, מאשר התובע בגוף כתב התביעה, כאשר הוא מציין ליד פריטים אלה:" תוקן במקום ע"י הטכנאי" או: "נלקחה ותוקנה ע"י הטכנאי".

ג. הפריטים האחרים, שהתובע טוען שהם ניזוקו, בעניין זה עלי להשיב לתובע בשלושה אלה: ראשית, התובע לא הוכיח שמכשירים אלה היו בביתו בעת האירוע, שנית, התובע לא הוכיח שמכשירים אלה אכן ניזוקו ושלישית, התובע לא הוכיח את עלות אותם פריטים - כפי שפרט בכתב התביעה, שכן התובע גם העיד שהסכומים אותם רשם בכתב התביעה נכתבו על ידי עו"ד בהתאם למה שאמר לו התובע פחות או יותר כמה שווים הדברים (ראה בעמ' 2 לפ', ש' 26-27) ולהלן התייחסות לפריטים אשר ניזוקו לטענת התובע:

א) התובע טוען בכתב התביעה, שניזוק מסך מחשב חדש ועלות המסך 900 ₪. התובע לא הוכיח שמסך כזה ניזוק וגם לא הוכיח את שוויו של מסך כזה.

ב) התובע טען, שפעמון כניסה עתיק יוקרתי נלקח לתיקון על ידי הטכנאי אך לא הצליח לתקנו ולכן תובע עבורו סך של 1,700 ₪ וכן טוען, שרדיו טייפ קלטות אף הוא נלקח לתיקון אולם ללא הצלחה ולכן תובע התובע את שוויו בסך של 600 ₪.

ג) אנו דוחה טענתו של התובע, שכן התובע לא סתר את טענת הנתבעת שהפעמון , אשר לא ניתן היה לתקנו עלותו 175 ₪ - הסכום אשר שילמה הנתבעת לתובע כפיצוי בשל אי יכולת לתקן.

מכל מקום, התובע לא הוכיח שהתיקון שביצעה מעבדת הנתבעת לא הצליח וגם לא הוכיח את עלות הפעמון בסך של 1,700 ₪.

כך גם יש להתייחס לפריט הנזק, שהוא רדיו טייפ קלטות. לגבי פריט זה, מאשרת הנתבעת שלא היה ניתן לתקנו ולכן פיצתה הנתבעת את התובע בשווי פריט זה בסך של 100 ₪.

התובע לא סתר שווי פריט זה כפי ששולם לו על ידי הנתבעת ואפשר בהחלט גם לומר, שהתובע כלל לא הוכיח ששווי פריט זה מגיע לכדי 600 ₪.

ד) ביום 18.11.09 השיבה לתובע חטיבת לקוחות מחוז הדרום, מחלקת פניות לקוחות ומכרזים של הנתבעת ובתשובה זו, הציעה הנתבעת לשלם לתובע פיצוי כספי בשל נזק שנגרם עקב תקלה באספקת חשמל ואף צרפה המחאה על סכום הפיצוי 275 ₪.

ביום 18.12.09 הגיש התובע באמצעות ב"כ "ערעור על גובה פיצוי - וביום 18.1.10 נשלחה תשובה לתובע על ידי נציבות תלונות הציבור, בה מאשרת היא, שאכן אירע אירוע חשמלי ברשת החשמל המזינה את דירת התובע - אירוע המזכה אותו בפיצוי למכשירי החשמל שניזוק וגם צוין, שבפיצוי הלקוחות בגין נזק למכשירי חשמל פועלת הנתבעת על פי אמות מידה שקבעה הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל ובין היתר נקבעו מספר אירועים ברשת אספקת החשמל אשר בקרות אחד מהם יזוכה הלקוח עבור נזק ישיר שנגרם למכשיר חשמלי, כאשר קיים קשר סיבתי בין התקלה באספקת החשמל ובין הנזק שנגרם.

ואכן, בהתאם לאמות מידה אלה, החליטה הנתבעת לפצות את התובע - כאמור.

ד. א) סכום נוסף אשר תבע התובע הוא הסך של 3,500 ₪ בגין נזק שנגרם לטלוויזיה LCD42אינטש מסוג פנסוניק, שכן לטענתו מכשיר זה נשלח לתיקון ולא הצליחו לתקנו.

בעניין מכשיר זה, מקבל אנוכי את טענת הנתבעת, שהתובע לא המציא מסמך כלשהו המוכיח שמכשיר זה היה בביתו ביום האירוע, התובע לא הגיש מסמך כלשהו על רכישת מכשיר כזה בטרם האירוע, לא הוכיח שמכשיר כזה ניזוק כתוצאה מהאירוע הנטען ופועל יוצא מכך הוא, שהתובע כלל לא הוכיח עלות מכשיר כזה.

ב) התובע נשאל בבית המשפט בעניין פריט זה ותשובתו הייתה תשובה מתחמקת ובלתי ברורה, האם באמת היה לו מכשיר כזה בטרם קרות האירוע ואם היה לו מכשיר כזה - האם הוא ניזוק.

לגבי מכשיר זה מעיד התובע כך: "אין לי את האישור מהטכנאי, נעלמה הטלוויזיה הזאת. הטכנאי פרצו לו גנבו לו, אין לי אישור ממנו..." (עמ' 1 לפ', ש' 22-24).

מעדותו הנ"ל של התובע ניתן להבין, שהמכשיר הנ"ל נעלם או נגנב בהיותו אצל הטכנאי, אך ברשימת הפריטים שלקח הטכנאי לתיקון לא מופיע מכשיר זה.

כאשר בית המשפט העיר לתובע, שבכתב התביעה כלל לא ציין את דבר היעלמות המכשיר, כל מה שהיה לתובע לומר הוא: "כתבתי מישהו כתב לי, אני לא עו"ד..." ולאחר מכן, אף מתברר שמכשיר זה, עבורו תובע התובע סך של 3,500 ₪ בכלל לא היה חדש (ראה בעמ' 2 לפ', ש' 3-10).

4. א. תובע המגיש תביעה לבית המשפט, לא יכול לצפות שבית המשפט יעניק סעדים כספיים כך סתם ללא הוכחה ולו לכאורה, שנגרם נזק כלשהו לפריטים הנטענים, מהו אותו נזק, האם הנזק ניתן לתיקון - אם לאו ואם לא ניתן לתיקון על תובע - שהוא בבחינת המוציא מחברו - להוכיח את סכום הנזק.

תובע אשר רושם סכומים בעלמא או כדברי התובע: "אמרתי לו פחות או יותר כמה הם שווים הדברים" - לא יכול לזכות בתביעתו (ראה בעמ' 2 לפ', ש' 26-27).

עם זאת, אני קובע שלמעט הנזקים אותם הוכיח התובע ושחלקם תוקן ובגין אלה שלא ניתן היה לתקנם קיבל התובע פיצוי מהנתבעת, הוכיח התובע נזק גם למחשב אשר הוחלף בו ספק והתובע הוכיח ששילם בעד החלפת הספק סך של 390 ₪ (ראה חשבונית 0171 מיום 15.10.09 אשר צורפה לכתב התביעה).

ב. על כן, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 390 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הוצאת התשלום - 15.10.09 - ועד התשלום בפועל.

לאור הנסיבות ולאור אופן הגשת התביעה, שהגיש התובע, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע

הוצאות משפט בסך של 200 ₪ בלבד בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום

בפועל.

לכ"א מהצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום 9.12.11 (יג' בכסלו התשע"ב) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים.


מעורבים
תובע: אריה ויסמן
נתבע: חברת החשמל לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: