ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף אורי פלדמן נגד אסתר פלדמן :

1

בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

בש"א 010933/08

בר"ע 001493/08

לפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

12/08/2008

בעניין:

יוסף אורי פלדמן

ע"י ב"כ

עמרי דרור

המבקש

נ ג ד

אסתר פלדמן

ע"י ב"כ

רות דיין ו/או ליאת זך ואח'

המשיב

החלטה

1. לפניי בקשת המערער (להלן: "המבקש") מיום 29.5.08 לפוטרו מהפקדת עירבון בסך 10,000 ₪ להבטחת הוצאות המשיבה. זאת, במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש ביום 5.5.08 על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב (כב' השופט נחמני) מיום 7.4.08 בתמ"ש 13731/02 בש"א 444/08 (להלן: "ההחלטה").

2. ההחלטה דנן ניתנה במסגרת תובענה שהגיש המבקש להפחתת חיובו במזונות ילדיו, חיוב אשר עומד על כ- 13,000 ₪ לחודש, עליו הוסכם בהסכם גירושין בינו לבין המשיבה בהתאם למצבו הכלכלי באותה העת. הסכם זה קיבל תוקף של פסק דין על ידי בית משפט קמא ביום 8.4.02, ותביעתו של המבקש להפחתת מזונות הוגשה ביום 7.10.07 עקב שינוי נסיבות מהותי, לטענתו, נוכח הרעה קיצונית במצבו הכלכלי.

על פי החלטת בית משפט קמא, הועמד חיוב המזונות על סך של כ- 10,000 ₪. לטענת המבקש, החלטה זו, המחייבת אותו בתשלום מזונות בסכום העולה על השתכרותו החודשית הינה כ"גזר דין" המותיר אותו בהיעדר כל מקורות קיום והכנסה. לאור השינוי לרעה במצבו הכלכלי, הפך חיוב המזונות לכזה שאינו בר ביצוע, ועל כך נסבה בקשת רשות הערעור במסגרתה עתר לשינוי סכום החיוב באופן סביר ומותאם למצבו הכלכלי הנוכחי.

3. אותו נימוק, מצב כלכלי קשה, עומד גם בבסיס הבקשה שלפניי לפטור מעירבון. נטען, כי המבקש התמוטט כלכלית וירד מכל נכסיו, ובאין מקורות הכנסה נאלץ ללוות כספים מבני משפחה ומכרים. הללו, אשר התגייסו לעזרתו והעניקו לו הלוואות וסיוע, נאלצו לממש ולמכור נכסים וחסכונות שהיו בבעלותו ובבעלות בני המשפחה.

כמו כן, נטען, כי חברות המצויות בבעלותו של המבקש מצויות בחובות כבדים ומתמודדות בפני תביעות משפטיות והליכי הוצל"פ שונים. להמחשת היעדר יכולתו הכלכלית ציין המבקש כי משכורתו החודשית הממוצעת בשנת 2006 עמדה על כ – 6000 ש"ח ברוטו לחודש, בעוד שחיוב המזונות דאז (טרם ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור – א.א.) עמד על כ- 13,000 ₪. לסיכום, טען המבקש, כי אין ברשותו "נכסים נזילים אשר יכולים להוות מקור להפקדה".

4. המשיבה מתנגדת לבקשה. בתגובתה מיום 26.6.08 טענה כי לא חל כל שינוי במצבו הכלכלי של המבקש כיום לעומת מצבו בעת אישור הסכם הגירושין, וודאי שאין מדובר ב"התרסקות כלכלית" שאינה מאפשרת הפקדת עירבון. מטרתו כעת היא התנערות מחובתו והתחייבותו לזון את בנם הבכור הסובל מלידה משיתוק מוחין והינו בעל צרכים מיוחדים המתבטאים בהוצאות גבוהות.

לטענתה, המבקש הינו אדם אמיד בעל הכנסות גבוהות ורמת חיים גבוהה מאוד. בבעלותו ארבע חברות פעילות, כאשר בנוסף מחזיק עבורן המבקש משרד בבניין משרדים יוקרתי ביהוד. ככל הידוע למשיבה, המבקש הינו בעל מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל ומשתכר עשרות אלפי שקלים בחודש.

5. כמו כן ציינה המשיבה את העובדה שהמבקש שכר שירותיו של עו"ד פרטי הן להליכים המתנהלים לפני בית משפט קמא והן בבקשת רשות הערעור דנן. לטענתה, לו אכן היה מצבו הכלכלי של המבקש קשה עד כדי חוסר יכולת כלכלית לשאת בהפקדת עירבון בסך 10,000 ₪, היה מן הסתם פונה לקבלת שירות בהליכים הללו מן הלשכה לסיוע משפטי.

6. עוד נטען, כי סיכויי בקשת רשות הערעור להתקבל הינם קלושים ולפיכך ישנה חשיבות כפולה להפקדת העירבון. הן בתביעה להפחתת מזונות בבית משפט קמא והן בבקשת רשות הערעור לא הוכיח המבקש ולא הביא ולו ראשית ראיה לשינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת מזונות על פי הפסיקה, ולא בכדי נמנע המבקש מלצרף הרצאת פרטים לתביעתו וחמק ממתן דיווח אמיתי אודות הכנסותיו.

7. בתשובתו מיום 24.7.08 לתגובת המשיבה, חזר המבקש על טענתו לפיה מצוי במצב כלכלי עגום וב"מאבק הישרדות". בכל הנוגע לחברות בהן הינו בעל מניות, קיימות לדבריו רק שתיים פעילות ואף הן מצויות בחובות והפסדים כמפורט בכתב התביעה המהווה נספח ג' לבקשת רשות הערעור. כן ציין המבקש כי סיכויי הצלחת הליך בקשת רשות הערעור הינם גבוהים, בניגוד לנטען על ידי המשיבה וזאת לנוכח שיעור המזונות הגבוה והבלתי סביר בו הוא מחוייב.

8. לאחר עיון בבקשה על תגובותיה ויישום ההלכה הפסוקה על נסיבות המקרה דנן, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. זאת, מאחר שלא הוכח כי מצבו הכלכלי של המבקש הינו קשה במידה המצדיקה מתן פטור ובהתאם לתנאים הנדרשים לצורך כך בפסיקה.

9. תקנה 404 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") קובעת כי על המגיש בקשה לרשות ערעור מוטלת החובה להפקיד עירבון להבטחת הוצאות המשיב בבקשה ובערעור. בהתאם לפסיקה, על בעל הדין המבקש פטור מחובה זו מוטל הנטל להוכיח היעדר יכולת כלכלית לשאת בהפקדת העירבון וכן סיכויים ממשיים להצלחת ההליך העיקרי בגינו מבוקש הפטור. (בש"א 329/90 יונה אברך נ' גרוגר, פ"ד מ(2) 383; רע"א 140/06 אמיקו טורס בע"מ נ' אבדר הסעות והשקעות בע"מ, פ"ד מד(2) 383).

10. המבקש דנן לא עמד בנטל המוטל עליו כלל ועיקר. מלבד הצהרה בעלמא לפיה בשנת 2006 עמדה משכורתו החודשית הממוצעת על סך 6000 ₪, לא מסר המבקש בבקשתו כל מידע או פירוט בדבר היקף הכנסותיו, והיא אף אינה נתמכת באסמכתאות הכרחיות כגון דפי חשבון בנק, כרטיסי חיוב, וכיו"ב.

לא למותר לציין כי נספח א' אשר צורף על ידי המבקש לבקשתו - אסופת מסמכים המעידים על הליכים משפטיים שונים ותביעות שהוגשו כנגדו וכנגד חברות שהוא קשור אליהן במידה כזו או אחרת, אינו מלמד בהכרח על דלות כלכלית המצדיקה מתן פטור מעירבון.

11. בנסיבות אלה, בהן לא הונחה תשתית עובדתית מלאה בעניין מצבו הכלכלי של המבקש, דין בקשתו להידחות, וזאת מבלי צורך להידרש לאומדן סיכויי ההליך.

12. לאור האמור לעיל, אני קובע כי על המערער להפקיד בקופת בית המשפט את סכום העירבון שהוטל עליו, בסך 10,000 ₪, עד ליום 1.9.08.

13. בהתאם להוראת תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, בקשת רשות הערעור תירשם לדחייה ליום 15.9.08.

14. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בהליך.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, י' באב, תשס"ח (11 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.