ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה שחר נגד גיא שמו :

1

בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

בש"א 010628/08

בר"ע 001562/08

לפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

12/08/2008

בעניין:

שלמה שחר

ע"י ב"כ

עו"ד איתן ליצקי

המבקש

נ ג ד

1. גיא שמו

2. מדינת ישראל

ע"י ב"כ

פרקליטות מחוז תל אביב - אזרחי

המשיבים

החלטה

1. לפניי בקשה למתן פטור מתשלום אגרת בית משפט במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש ביום 26.5.08 על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת לוי) מיום 12.5.08 בתיק ת"ק 07-08-6800 (להלן: "פסק הדין").

בפסק הדין נדחתה תביעתו של המבקש והוא חוייב בהוצאות הנתבעת בסך 1500 ₪ ובהוצאות כל אחד מהעדים האזרחיים שהתייצבו לדיון בסך 200 ₪ כל אחד.

2. המבקש, בן 66 שנים, נימק בקשתו למתן פטור בהיעדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה. לטענתו, נוכח היותו כבד פה וכבד לשון ומוגבל ביכולתו להתבטא הינו מחוסר עבודה ואינו משתכר ולפיכך גם אין באפשרותו להציג תלושי שכר. כמו כן, אינו זכאי לקצבת נכות בשל העובדה שמוגבלותו הנ"ל אינה מוגדרת כנכות.

3. עוד הצהיר המבקש כי הוא מחוסר כל רכוש ואין לו חשבון בנק בבעלותו. לדבריו, נתמך ומתקיים מסיוע של קרוב משפחה בסך 1000 ₪ בחודש עבור מחייתו.

באשר למגורים, נטען כי המבקש מתגורר בחדר בביתה של גב' לוי אשר "ריחמה" עליו, בלשונו. כן ציין המבקש כי בא כוחו מעניק לו שירות משפטי בשכר סמלי ביותר לנוכח דלותו הכלכלית.

המבקש טען כי נעשה לו עוול משפטי בפסק הדין של בית משפט קמא נשוא בקשת רשות הערעור ולפיכך הליך בקשת רשות הערעור מגלה עילה כבדת משקל.

4. המשיבה מתנגדת לבקשה בהיעדר תשתית ראייתית מספקת. בתגובתה מיום 11.6.08 טענה כי חסרים בבקשה פרטים מהותיים - לא מצורפות אסמכתאות וראיות כלשהן שמעידות על מצבו הכלכלי הנטען של המבקש.

המבקש לא ציין מי זו הגב' לוי שבתוך חדר בביתה הוא מתגורר לטענתו ומה אופי יחסיו עמה ואף אינו תומך דבריו לכל הפחות בתצהיר של הגב' המאשר את הדברים.

גם באשר לטענה בדבר קרוב משפחה אשר כביכול מכלכל אותו בסך 1000 ₪ לחודש – אין כל פירוט מיהו אותו קרוב והדברים אינם נתמכים בתצהיר מטעמו של קרוב המשפחה.

עוד הוסיפה המשיבה, כי מעיון בפסק הדין נשוא בקשת רשות הערעור עולה כי האירוע בגינו תבע המבקש אירע בעת שנהג ברכב מסוג טרנזיט. לפיכך, לטענת המשיבה, על המבקש המצהיר שהינו חסר כל להסביר של מי הרכב שבו נהג ולצרף לכך אסמכתאות ברורות.

5. לאחר עיון בבקשה על תגובותיה באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לפטור מאגרה להידחות מהטעמים המפורטים לעיל בתגובת המשיבה, קרי – היעדר תשתית ראייתית בעניין מצבו הכלכלי הנטען של המבקש.

הלכה פסוקה היא כי על המבקש פטור מאגרה לפרוש תמונה מלאה בדבר מצבו הכלכלי וכי בקשה שאינה מפורטת דייה ושבה המבקש לא הרים את נטל הראייה - דינה להידחות (ראו: רע"א 4126/01 שולמית לפיד נ' עזרא לפיד, תק-על 2001(3) 1951).

6. יחד עם זאת, לאור האמור בתגובת הפרקליטות ולפנים משורת הדין, מורה אני כי על המבקש להשלים הגשת מסמכים לביסוס בקשתו, לרבות תצהירים מטעם הגורמים המסייעים לו כנטען על ידו. זאת, תוך 30 יום ישירות לפרקליטות ולתיק בית המשפט.

7. באם יוגשו כלל המסמכים במועד האמור תשקול הפרקליטות את עמדתה מחדש ותודיע עליה לבית המשפט תוך 15 יום.

8. תואיל המזכירות ליידע את המבקש בדבר החלטה זו במישרין וכמו כן לשלוח את ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

9. בחלוף המועד ובאם לא יוגשו המסמכים יובא התיק לעיון ומתן החלטה.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, י' באב, תשס"ח (11 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.