ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזרחי נגד איילון חברה לביטוח בע :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004154/04

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

תאריך:

19/10/2008

בעניין:

מזרחי דוד

התובע

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

החלטה

1. התובע מבקש מבית המשפט לקבוע כי דרגת הנכות שנקבעה לתובע על ידי הועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי היא נכות על פי דין על פי הקבוע בסעיף 6ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה – 1975. (להלן: החוק).

2. בית המשפט מינה בזמנו מומחה רפואי בתחום האורטופדיה שקבע ביום 16/5/05 בחוות דעתו כי לא נותרה לתובע נכות לצמיתות. לאחר מכן ביקש התובע מבית המשפט למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה. בית המשפט דחה בקשה זו.

3. ביום 3/7/07 הודיע התובע לבית המשפט כי פנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקביעת נכות וכי יבקש לראות בנכות שתיקבע כנכות על פי דין. התובע עדכן מידי פעם את בית המשפט בכך שהוא ממתין לקביעות הועדה הרפואית במל"ל.

4. סופו של דבר החליטה ועדת העררים כי התובע סובל מנכות נפשית בשיעור של 20% בתחום הפסיכיאטרי ו-10% בתחום הנוירולוגי.

5. באשר לתחום הנפשי – בהחלטתי מיום 27/2/07 פירטתי את נימוקי באשר להחלטה לפיה דחיתי את בקשת התובע למינוי מומחה בתחום זה. התובע לא ערער על החלטה זו.

6. באותה החלטה הייתה גם התייחסות לתחום הנוירולוגי. יוזכר כי התובע ביקש בתחילת הדרך מינוי בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי ולחילופין בתחום האורטופדי כאשר המומחה שימונה יתייחס גם לתחום הנוירולוגי.

7. ביום 21/11/04 מונה מומחה בתחום האורטופדיה.

8. המומחה ערך חוות דעת מיום 10/4/05 בה קבע כי לא נותרה לתובע נכות לצמיתות עקב התאונה בתחום האורטופדי.

9. ביום 2/10/05 השיב המומחה לשאלות ההבהרה כי לדעתו אין צורך ביעוץ נוירולוגי.

10. יודגש כי עד אז לא הייתה פניה למינוי מומחה בתחום הנפשי למרות שהתאונה ארעה ביום 8/12/03.

11. ביום 23/2/06 פנה ב"כ התובע בבקשה מבית המשפט לקצוב מועדים להגשת תחשיבי נזק וקבלת הצעת פשרה מבית המשפט.

12. ביום 13/6/06 התקיים דיון בו הודיע ב"כ התובע כי אינו מגיש תחשיבי נזק עקב שינוי מסוים. ביום 2/8/06 הגיש התובע בקשה לקבל רשומות רפואיות מגב' יעל דובר שהיא פסיכוטרפיסטית. ניתן צו כמבוקש.

13. ביום 25/9/06 הודיע התובע כי הוא נמצא בהליכי פרישה מאגד דבר שישפיע על גובה הפיצוי.

14. ביום 5/11/06 התקיים דיון נוסף בו הודיע ב"כ התובע כי הוא מבקש זמן נוסף מאחר וטרם קיבל את הרשומות הרפואיות מהגב' דובר.

15. ביום 30/1/07 הגיש התובע בקשה למינוי מומחה בתחום הנפשי, בקשה שכאמור נחתה על ידי בית המשפט בהחלטה מיום 27/2/07. ביום 7/5/07 הגיש התובע בקשה למתן ארכה להגשת תחשיבי נזק. ביום 3/7/07 הודיע התובע כי פנה בבקשה לקביעת דרגת נכות במל"ל וכי אם תקבענה נכויות בתחומים בהם לא נקבעה נכות בבית המשפט יבקש לראות בכך נכויות על פי דין.

16. הנתבעת חולקת על בקשת התובע לראות בנכויות שנקבעו בוודה הרפואית לעררים כנכויות שנקבעו על פי דין. הנתבעת מפנה לרע"א 8598/07 והבה נ. הראל חברה לביטוח בע"מ.

17. הנתבעת טוענת ובצדק כי על פי האמור בפס"ד והבה, מרגע שבחר התובע במסלול של מינוי מומחים על ידי בית המשפט הוא אינו יכול לבקש כי נכויות שתקבענה על ידי מומחים בתחומים אחרים במסגרת פנייתו המאוחרת יותר למל"ל תחשבנה כנכויות שנקבעו על פי דין.

18. יש לקבל עמדה זו של הנתבעת. הדבר מתחזק במקרה זה שלפני שעה שבקשתו של התובע למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה נדחתה והוא כאמור לא ערער על כך ושעה שהמומחה מטעם בית המשפט, השיב לשאלות ההבהרה שנשלחו אליו על ידי ב"כ התובע וקבע כי אין מקום למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה. גם כאן לא הגיש התובע בקשה כלשהי בעניין זה לבית המשפט, לא חלק על המומחה, לא ביקש לחקור אותו ולא הגיש מסמכים רפואיים נוספים לבית המשפט עם בקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה.

19. התובע הוא שבחר במסלול של פניה לבית המשפט כדי לקבוע את נכותו הרפואית. התובע הוא שבחר להמתין ולא לפנות למוסד לביטוח לאומי אלא לאחר שמיצה את דרכו בבית המשפט כאמור לעיל.

20. ,התנהלות זו של התובע היא ניסיון לעקוף את החלטות בית המשפט והעובדה כי בהתנהגותו לא חלק על החלטות אלה.

21. מהטעמים האמורים – בקשת התובע על כל מרכיביה נדחית.

22. התובע יגיש תחשיבי נזק מטעמו תוך 15 יום והנתבעת תעשה כן 15 יום לאחר קבלת תחשיבי התובע.

23. התיק יובא לעיוני ביום 9/11/08.

24. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום כ' בתשרי, תשס"ט (19 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא