ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וידיאו אינטרנשיונל י.ג. פרסום בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף תל אביב :

בפני:

כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט י' דנציגר

המערערת:

וידיאו אינטרנשיונל י.ג. פרסום בע"מ

נ ג ד

המשיב:

מנהל מס ערך מוסף תל אביב

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בע"ש 1081/05 מיום 7.9.06 שניתן ע"י כב' השופטת ד' קרת-מאיר

תאריך הישיבה:

ג' באייר התשס"ט

(27.4.09)

בשם המערערת:

עו"ד גיורא עמיר

בשם המשיב:

עו"ד קמיל עטילה

פסק-דין

1. השאלה שנתעוררה בפני בית המשפט המחוזי הייתה האם שירות שניתן על ידי המערערת בא תחת כנפי האמור בסעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, כך שחל מס ערך מוסף בשיעור אפס משום שהשירות ניתן לתושב חוץ. בית המשפט פסק כי אין תחולה להוראה ולפיכך חל מס ערך מוסף בשיעורו הרגיל. המערערת משיגה על ההכרעה לחובתה.

2. המערערת פועלת בשמו של גוף מסחרי רוסי. היא מציעה לגופי פרסום בארץ לרכוש זמן פרסום בערוצי טלביזיה רוסיים הנקלטים גם בישראל. המחלוקת בין בעלי הדין מתייחסת לנוסחו של סעיף 30(א)(5) לחוק בעקבות תיקונו בשנת 2002. יש להבין את התיקון על רקע פסק דינו של בית משפט זה בע"א 41/96 קסוטו סוכניות ביטוח בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד נג(1) 862 (1999)).

אפשר שאילו נמצאנו לפני התיקון כי אז היה ממש בטענות המערערת. אולם, תיקון החוק הביא לכך שאין רואים שירות כניתן לתושב חוץ "כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל". התוספת שהוספה מביאה לכך שאם מדובר בשירות הניתן גם לתושב ישראל לא יחול מס בשיעור אפס. הדגש הוא על התוספת "גם". תיאור פעולותיה של המערערת, המציעה ונותנת שירותים גם למשרדי פרסום בישראל, הוא שמביא למסקנה שצדק בית משפט קמא בפסיקתו.

3. הערעור נדחה. המערערת תישא בשכר טרחת עורך דין בסך 25,000 ש"ח.

ניתן היום, ג' באייר התשס"ט (27.4.2009).


מעורבים
תובע: וידיאו אינטרנשיונל י.ג. פרסום בע"מ
נתבע: מנהל מס ערך מוסף תל אביב
שופט :
עורכי דין: