ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלוני נגד פלונית :

בפני:

כבוד השופט י' דנציגר

המבקש:

פלוני

נ ג ד

המשיבים:

1. פלונית

2. פלוני

3. פלונית

4. פלוני

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בת"א-יפו מיום 2.3.09 בבר"ע 1087/09 שניתנה על ידי כבוד השופטת ע' צ'רניאק

בשם המבקש: עו"ד עמרם שאול

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 2.3.2009 (כבוד השופטת ע' צ'רניאק) בבר"ע 1087/09 אשר דן בבקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב (כבוד השופט פ' שטרק) בתמ"ש 28031/06. במסגרת הליכים אלו נדחתה בקשת המבקש להפחתה במזונות זמניים ועל כך נסבה הבקשה שלפניי.

הרקע העובדתי וטענות המבקש

1. המבקש והמשיבה 1 נישאו בשנת 1995 ולהם שלושה ילדים. בני הזוג, שהיו מסוכסכים מזה זמן רב והיו מעורבים בהליכים שונים בבתי המשפט, הגיעו ביום 12.6.2008 לפשרה אשר קיבלה תוקף של פסק דין (כבוד השופט י' שנלר בבר"ע 2157/07). הסכם הפשרה כלל מרכיבים שונים, בהם, בין היתר, קביעת תשלום מזונות זמניים וכן גירושין. ביום 30.6.2008 התגרשו המבקש והמשיבה 1 בבית הדין הרבני.

2. בסמוך לאחר מכן, פנה המבקש לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להפחתת סכום המזונות הזמניים שנקבעו בהסכם הפשרה, וטען כי מאחר וחל שינוי נסיבות מהותי עם גירושי הצדדים, אין לחייבו להמשיך לשלם מזונות זמניים מכוח ההסכם עבור גרושתו, המשיבה 1. המבקש הסתמך בבקשתו על נוסח ההסכם המתייחס ל"סכום המזונות הזמניים עבור כל התובעים" וטען כי יש לראות במונח "תובעים" ככולל הן את המשיבה 1 והן את ילדיו.

בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה לאחר שפירש את כוונת הצדדים בהגיעם לפשרה וקבע כי המונח "תובעים" הינו מונח הנובע ממסגרת דיונית ואינו מתייחס במקרה זה לאישה אלא רק לקטינים. עוד קבע בית המשפט לענייני משפחה כי הגירושין וסידור הגט היו לנגד עיני הצדדים בעת עריכת הסכם הפשרה, כך שהתחייבות האישה לקבל גט בהסכם האמור פירושו שאין היא זכאית למזונות מכוח ההסכם. לשון אחר, הסכם הפשרה כולל בתוכו רכיב של גירושין לאלתר ומכך משתמע כי מלכתחילה לא כלל ההסכם את מזונות האישה. הוסיף בית המשפט לענייני משפחה וקבע כי המבקש אינו יכול לסטות מהסכם הפשרה, שנערך בסיועו של כבוד השופט י' שנלר, וקיבל תוקף של פסק דין. לבסוף, נפסק שתשלום המזונות לפי הסכם הפשרה הינו בעבור הילדים בלבד.

3. המבקש פנה בבקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי שפסק כי אין להתערב בהסכמות שאליהן הגיעו הצדדים בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין וכי ערכאת ערעור לא תתערב, בדרך כלל, בגובה המזונות, קל וחומר כאשר מדובר במזונות זמניים.

4. כנגד החלטות אלה הגיש המבקש את בקשת רשות הערעור שלפניי. בבקשה חוזר המבקש על טענתו לפיה עם גירושיו מהמשיבה 1 חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתה בסכום המזונות הזמניים. המערער טוען כי המזונות הזמניים בהסכם הפשרה כללו הן את מזונות ילדיו הקטינים והן את מזונות המשיבה 1 ועל כך ניתן ללמוד מהמונח "תובעים" אשר מופיע בהסכם הפשרה בהקשר זה. יתר על כן, מוסיף המבקש, כי עם גירושיו מהמשיבה 1 ובהתאם לדין האישי במשפט העברי, אין זכאית האישה למזונות לאחר הגירושין.

דיון

5. דין הבקשה להדחות אף בלא צורך בקבלת תגובה. הכלל הוא כי בית משפט זה לא יענה לבקשה למתן רשות ערעור, אלא במקרים המעלים שאלה משפטית או עקרונית בעלת חשיבות ציבורית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים [ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)]. מקרה זה אינו עומד בקריטריונים אלו, ואינו מעלה כל סוגיות משפטיות החורגות מגבולות הסכסוך הנקודתי בין הצדדים.

6. המדובר בהחלטת ביניים דיונית, בעניין מזונות זמניים, ובכזו תהיה התערבותה של ערכאת הערעור מוגבלת, לא כל שכן ב"גלגול שלישי" [רע"א 4982/06 פלונית נ' פלוני (לא פורסם, 20.8.2006)]. איני סבור כי נימוקי הבקשה מצדיקים חריגה מגישה זו.

7. מעבר לדרוש, אציין כי אחת מתכליותיו העיקריות של הסכם הפשרה היתה גירושי המבקש והמשיבה 1, מייד לאחר החתימה על ההסכם (סעיף א' להסכם הפשרה מיום 12.6.2008). מכאן, שאין מקום לטענת המבקש כי גירושיו מהמשיבה 1, לאחר חתימת ההסכם, היו הפתעה עבורו. לפיכך, מקובלת עליי הפרשנות שהעניק בית המשפט לענייני משפחה להסכם הפשרה, אותה קיבל בית המשפט המחוזי, לפיה כולל ההסכם רכיב של גירושין לאלתר ומכך משתמע כי מלכתחילה לא כלל ההסכם את מזונות האישה. בהתאם, מקובלת עליי בעניין זה גם גישתו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר גם אותה קיבל בית המשפט המחוזי, לפיה המונח "תובעים", לאור האמור לעיל, הינו מונח דיוני בלבד, טכני בעיקרו, אשר נועד לציין את ילדיו הקטינים של המבקש ואין לייחס לו משמעות הכוללת גם את המשיבה 1.

אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' באייר תשס"ט (27.4.09).


מעורבים
תובע: פלוני
נתבע: פלונית
שופט :
עורכי דין: