ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון יהודה נגד משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול :

בפני:

כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט נ' הנדל

העותרים בבג"ץ 1834/09:

1. דורון יהודה

2. שושנה יהוד

3. עמותת מזור נכים לטובת נכים

4. ארגון נכי הפוליו בישראל

5. לבבית 2008 בע"מ

6. ננה שירותי סיעוד בע"מ

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 1834/09:

1. משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול

2. משרד המשפטים

3. שר התעשיה המסחר והתיירות

4. קו לעובד

העותרת בבג"ץ 6583/10:

אחיעוז – ארגון ארצי של חברות כוח אדם לתיווך עבודת עובדים זרים בסיעוד

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 6583/10:

1. משרד הפנים

2. שר הפנים

3. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

4. שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

5. ממשלת ישראל

העותרות בבג"ץ 6771/10:

1. נירן עובדים זרים לסיעוד בע"מ

2. טופז שירותי כח אדך סיעודי בע"מ

3. א. מגן שירותי סיעוד ורווחה בע"מ

4. עזרת שרה בע"מ

5. רותי סיעוד בע"מ

6. יעד יובלים בע"מ

7. מט"ס מטפלים סיעודיים זרים בע"מ

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 6771/10:

1. מדינת ישראל

2. משרד הפנים

3. שר הפנים

4. רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול

5. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בקשה למתן הוראות ובקשה להארכת מועד להגשת תגובה

בשם המבקשות: עו"ד חני בן ישראל; עו"ד אסנת כהן-ליפשיץ

החלטה

א. המדינה תגיש הודעה מעדכנת בתוך 60 ימים, ובה תתייחס לשלב בו מצוי הליך החקיקה שמטרתו להבטיח את הנכים הקשים מפני נטישה פתאומית וללא כל הודעה מצד המטפלים בהם. כפי שעולה מעמדת השר, גם הוא סבור, ובצדק, כי אין להתעלם מזכויותיהם ועניינם של המטופלים הנכים בעת שמסדירים את תהליכי העסקתם של המטפלים ואת תנאי שהותם בארץ.

ב. מוצא בזה צו ביניים המונע את סגירת הלשכות הקטנות שאינן עומדות בדרישות נשוא העתירה.

ג. אין מקום, בשלב זה, להיעתר לבקשת קו לעובד ומוקד הסיוע לעובדים זרים.

ניתנה היום, ט"ז בחשוון התשע"ב (13.11.2011).

המשנה-לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט


בבית המשפט העליון

בג"ץ 1834/09

בג"ץ 6583/10

בג"ץ 6771/10

בפני:

כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט נ' הנדל

העותרים בבג"ץ 1834/09:

1. דורון יהודה

2. שושנה יהוד

3. עמותת מזור נכים לטובת נכים

4. ארגון נכי הפוליו בישראל

5. לבבית 2008 בע"מ

6. ננה שירותי סיעוד בע"מ

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 1834/09:

1. משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול

2. משרד המשפטים

3. שר התעשיה המסחר והתיירות

4. קו לעובד

העותרת בבג"ץ 6583/10:

אחיעוז – ארגון ארצי של חברות כוח אדם לתיווך עבודת עובדים זרים בסיעוד

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 6583/10:

1. משרד הפנים

2. שר הפנים

3. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

4. שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

5. ממשלת ישראל

העותרות בבג"ץ 6771/10:

1. נירן עובדים זרים לסיעוד בע"מ

2. טופז שירותי כח אדך סיעודי בע"מ

3. א. מגן שירותי סיעוד ורווחה בע"מ

4. עזרת שרה בע"מ

5. רותי סיעוד בע"מ

6. יעד יובלים בע"מ

7. מט"ס מטפלים סיעודיים זרים בע"מ

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 6771/10:

1. מדינת ישראל

2. משרד הפנים

3. שר הפנים

4. רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול

5. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו ביניים המכוון אל המשיבים והמורה להם להימנע מסגירת הלשכות הקטנות שאינן עומדות בדרישות נשוא העתירה.

צו ביניים זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.

ניתן היום, ט"ז בחשוון התשע"ב (13.11.2011).

שרה ליפשיץ

המזכירה הראשית


מעורבים
תובע: דורון יהודה
נתבע: משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
שופט :
עורכי דין: