ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר ביטון נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ - לשעבר :

בפני:

כבוד הרשמת דנה כהן-לקח

המבקשים:

1. אשר ביטון

2. רחל ביטון

נ ג ד

המשיב:

בנק מזרחי טפחות בע"מ - לשעבר

בקשה לפטור מערבון

החלטה

1. לפני בקשה לפטור מהפקדת עירבון שהועמד על-ידי המזכירה הראשית על סך 15,000 ₪. ההליך שבכותרת הינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטים ש' שטמר, י' כהן, ר' שפירא), במסגרתו נדחה ערעור המבקשים על פסק-דינו של בית משפט השלום בחדרה. באותו פסק-דין קיבל בית משפט השלום את ערעור המשיב על החלטת רשם בית משפט השלום, בקובעו כי לא היה מקום ליתן למבקשים רשות להתגונן בתביעה בסדר דין מקוצר שהגיש המשיב נגדם בגין הלוואות שטרם נפרעו.

2. בבקשה שלפניי טוענים המבקשים לקשיים כלכליים המונעים מהם את הפקדת העירבון כפי שנקבע. בתצהיר שצורף לבקשה נטען כי בני-הזוג ביקשו וקיבלו מפרעות ממקומות עבודתם, ולכן לפי הטענה משכורתו בפועל של המבקש אינה עולה על סך של 1,500 ₪ לחודש, ושכרה של המבקשת נע בין 3,000 ל-5,000 ₪ בממוצע לחודש. עוד נטען כי עקב מצבם הכלכלי ופינוי בית מגוריהם בהליך כינוס הנכסים שנקט המשיב, עברו המבקשים להתגורר אצל אם המבקש יחד עם שלושת ילדיהם. המבקשים מצהירים כי זוהי כל הכנסתם; וכי יש להם הוצאות שוטפות וכן חובות רבים אשר בגינם מתנהלים הליכי הוצל"פ. לעניין שכר טרחת עורך-דינם מציינים המבקשים כי בשלב זה הם אינם משלמים לעורך-הדין, וכי כאשר יסתיים ההליך הערעורי יאלצו "למצוא פתרון אף לעניין זה". המבקשים טוענים כי לקחו בעבר הלוואות מקרובי משפחה וטרם החזירו את הכספים ולכן קרובי משפחתם אינם מסכימים או אינם יכולים לסייע בסכום כסף נוסף. עוד נטען כי סיכויי ההליך טובים. המשיבים מתנגדים לבקשה.

3. לאחר עיון בטענותיהם של בעלי הדין ובחומר שצורף להם, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לפטור מעירבון להתקבל באופן חלקי בלבד. הלכה היא כי העירבון נועד להבטיח כי בעל הדין שכנגד יוכל לגבות את הוצאותיו ככל שייפסקו לטובתו באם ההליך הערעורי יידחה. על מבקש הפטור לעמוד בשני תנאים מצטברים: חוסר יכולת כלכלית להפקיד את העירבון; וסיכויים טובים להליך. כידוע, פטור מערבון הוא בבחינת חריג לכלל, והנטל להוכיח את התנאים האמורים הוא על מבקש הפטור. נטל זה גובר שעה שמבקש הפטור לא שילם לבעל הדין שכנגד הוצאות בהן חויב בהליכים קודמים, כפי שלטענת המשיב אירע במקרה שלפניי. בנסיבות העניין, לא עמדו המבקשים בנטל האמור, ולא הציגו תשתית עובדתית מלאה ועדכנית על-מנת לבסס את טענתם בדבר העדר יכולת כלכלית. אמנם, מהחומר שהובא לעיוני עולה כי מצבם הכלכלי של המבקשים אינו בטוב. עם זאת, מעיון בדפי חשבון הבנק ובתלושי המשכורת עולה כי למבקשים הפרשות לקופות גמל ולביטוחים, וכן הפקדות במזומן לחשבון הבנק. נתונים אלה אינם מתיישבים לכאורה עם הטענה בדבר דלות כלכלית קשה. זאת ועוד; המבקשים מיוצגים על-ידי עורך-דין בהליך שבכותרת ומטענותיהם לא ברור כיצד יעלה בידם לממן את ייצוגם המשפטי. לכאורה, כפי שיעלה בידם לממן את עלויות הייצוג, כך עליהם לממן את הפקדת העירבון. עוד יוער כי המבקשים טענו כי קרוביהם אינם מסכימים או אינם יכולים לסייע להם במימון כספי העירבון. ואולם טענה זו נטענה בעלמא בלא גיבוי במסמכים מאמתים כנדרש על-מנת לבסס את הטענה האמורה (ראו בעניין זה: בש"א 9998/09 חיים ונדר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (לא פורסם, 17.12.2009)). לבסוף אציין כי אינני רואה לקבוע מסמרות בדבר סיכוייו של ההליך שבכותרת. אומר רק כי סיכויי ההליך אינם מטים את הכף לטובת קבלת הבקשה מעצם העובדה שהמדובר בערעור בגלגול רביעי שעל-פני הדברים אינו מעורר שאלות החורגות מעניינם הפרטני של הצדדים. אשר על כן, הבקשה לפטור מלא מהפקדת עירבון נדחית. יחד עם זאת, בשים לב לתשתית החלקית בדבר מצבם הכלכלי הנטען של המבקשים ובהתחשב במעמדם היחסי של הצדדים, אך גם בהתחשב בסכום ההוצאות שנפסקו לחובת המבקשים בערכאות דלמטה, ראיתי להעמיד את סכום העירבון בגין ההליך שבכותרת על סך של 6,000 ש"ח.

4. הבקשה מתקבלת, אפוא, בחלקה. העירבון יופחת לסך 6,000 ₪. העירבון יופקד תוך 14 ימים מעת המצאת החלטה זו. בהיעדר הפקדה כאמור, יירשם ההליך לדחייה בלא צורך בהתראה נוספת. אין צו להוצאות בהליך שלפניי.

ניתנה היום, י"ח באייר תש"ע (2.5.2010).


מעורבים
תובע: אשר ביטון
נתבע: בנק מזרחי טפחות בע"מ - לשעבר
שופט :
עורכי דין: