ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין נגד מייסון נבהאן :

בפני:

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט ח' מלצר

המערער:

הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין

נ ג ד

המשיבים:

1. מייסון נבהאן

2. תפאני נבהאן

3. מוסא נבהאן

4. עלאא נבהאן

5. אחמד נבהאן

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מיום 14.2.06 בעת"מ 1158/04 שניתן על-ידי השופט בעז אוקון

תאריך הישיבה: י"ג באייר התש"ע (27.04.10)

בשם המערער: עו"ד גנסין יוכי

בשם המשיבים: עו"ד כיואן-מחאמיד קאזם

החלטה

השופט א' רובינשטיין:

א. שמענו את טיעוני ההשלמה בערעור. כזכור, דחינו בשעתו את הדיון (החלטה מ-7.9.09) עד להשלמת הטיפול בועדה המקצועית המייעצת לשר הפנים. לעת הזאת, ובטרם נכריע בערעור, רשמנו לפנינו את הודעת המערערים כדלקמן (מכתב יו"ר הועדה המקצועית המייעצת מ- 7.3.10 אל המשיבים 4-2):

"הנדון : בקשתך למתן היתר שהייה בישראל

שר הפנים מר אליהו ישי קיבל את המלצת הוועדה המקצועית, והחליט לאשר את בקשתם של תפאני נבהאן, מוסא נבהאן ועלאא נבאהן לקבלת היתר שהייה חוקית בישראל מטעם הומניטארי מיוחד, לפי סעיף 3א1(א)(2) לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג 2003.

ההיתר יתחדש כל שנה בכפוף לבדיקות ביטחוניות ומשטרתיות ובכפוף לקיום מרכז חיים בישראל. היתרים אלה יהיו בתוקף כל זמן שהמוזמנים סמוכים על שולחן אימם, ובמלים אחרות עד לשינוי במצבם המשפחתי.

הבקשה לקבלת מעמד של קבע נדחה מאחר והשר אינו מוסמך לפי סעיף 3א1. ליתן מעמד זה.

הבקשה לקבלת מעמד של תושב ארעי (א/5) נדחה על ידי שר הפנים אשר קיבל את המלצת הוועדה המקצועית אשר סברה שאין בבקשה טעם הומניטארי מיוחד המצדיק את מתן מעמד של תושב ארעי.

אנא פנו לקבלת ההיתר בלשכת מרשם האוכלוסין במזרח ירושלים.

אם יימצא לכם מעסיק שיהיה מוכן להעסיקכם תוכלו לקבל היתר עבודה ממפקד האזור".

ב. המכתב האמור נדרש להיתר שהיה ולאפשרות עבודה של המשיבים 4-2. אשר לביטוח רפואי, נושא המועלה בהקשר של היתרי שהיה, רשמנו לפנינו מפי באת כוח המערערים כי ביטוח רפואי ניתן לרכישה בסכום של כ- 137 ₪ לחודש.

ג. בטרם נכריע, הצענו כדלקמן: ככל שהמדובר במשיבים 4-3, היתרי המת"ק יינתנו לשנה הקרובה, עד יום 30.4.11. בתוך 30 יום מהיום תינתן הכרעת שר הפנים לגבי המשיבים 4-3, ילידי ישראל, באשר להליך מדורג א/5 שיחל לאחר 30.4.11, ובכפוף כמובן להיעדר מניעות פליליות או ביטחוניות ולקיום מרכז חיים בישראל. זאת - על יסוד העובדה שחזרתם של משיבים אלה לגור בישראל בה נולדו היתה בהיותם קטינים; אף העתירה לבית המשפט קמא הוגשה ב-2004, בהיותם עדיין קטינים. אשר למשיבה 2, שנולדה בצרפת, לגביה ימשיכו היתרי מת"ק כעולה מהחלטת הועדה, ואיננו מביעים לעת הזאת דעה באשר לעתיד. ככל שהחלטת השר תהיה חיובית, יתקבל הערעור ופסק הדין קמא יבוטל בעקבות פסק הדין בעע"מ 5569/05 משרד הפנים נ' עויסאת ואח' (לא פורסם).

ד. הודעת עדכון תוגש בתום 30 יום. לאחר מכן יוחלט באשר להמשך הטיפול.

ניתנה היום, ט"ו באייר תש"ע (29.4.10).


מעורבים
תובע: הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין
נתבע: מייסון נבהאן
שופט :
עורכי דין: