ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית ראמה נגד מקורות חברת מים בע"מ :

בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט י' דנציגר

העותרת:

מועצה מקומית ראמה

נ ג ד

המשיבה:

מקורות חברת מים בע"מ

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרת:

עו"ד יוסף פארס

בשם המשיבה :

עו"ד ד"ר גיל אוריון, עו"ד מירב שיבק,

עו"ד הדר ישראלי

החלטה

ביום 22.2.10 קיימנו דיון בעתירה, ובסיומה החלטנו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולמשרד הפנים ולבקשם להתייחס לדרכי הפתרון הראויות להסדרת את חובות העותרת למקורות, כדי להבטיח אספקת מים סדירה לישוב.

ביום 21.3.10 נתקבלה תגובת משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, הפורשת את קשייה הכספיים הכלליים של המועצה המקומית עקב אחוזי גבייה נמוכים של ארנונה מהתושבים, תופעה הגוררת, בין היתר, בעייתיות בתשלום חובות עבור מים והפרעות באספקת המים הסדירה בישוב עקב כך. בנוסף להקמת ועדת חקירה מכח סעיף 38(א)(3) לפקודת המועצות המקומיות, בוחן משרד הפנים בשיתוף עם משרד האוצר אפשרויות שונות לשילוב ראמה בתכנית הבראה חדשה שתסייע בהעלאת המועצה המקומית לפסים של תיפקוד תקין. כן פועל הממונה על התאגידים להחשת תהליך ההקמה או ההצטרפות של ראמה לתאגיד מים וביוב בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001.

על פי עמדת המדינה, ראוי לתת שהות מספקת להשלמת המהלכים הנזכרים לעיל, כדי להתמודד עם בעיותיה הכלליות של המועצה ועם בעיית חובות המים הגוררים אי סדירות באספקת המים בפרט.

לגישת המדינה, שהמועצה המקומית שותפה לה, ראוי בטווח הקרוב להבטיח כי החובות השוטפים של הרשות המקומית לחב' מקורות ישולמו במלואם, ולא ייצברו חובות נוספים עבור מים. כנגד זאת, מוצע, כי חב' מקורות תעכב את הליך גביית חובות העבר, ותימנע בשלב זה מניתוק המים ליישוב. הצעה זו הועלתה על רקע כוונה ליצור בזמן הקרוב הידברות בין הממונה על התאגידים ברשות המים לבין שאר הגורמים הנוגעים בדבר, ובכללם, הרשות המקומית, חב' מקורות, ונציגי משרד הפנים, כדי לגבש הסדר מוסכם בסוגיות אלה.

נראית לנו עמדת המדינה על כל היבטיה. אכן, נדרשת פעולה ארוכת טווח לצורך הבראת מצבה הכללי של המועצה המקומית, ולשם כך נדרשת תכנית הבראה מפורטת אשר תתבסס, בין היתר, על הגברת מאמצי הגבייה של המיסים המקומיים מהתושבים. מנגד, נדרש הסדר לטווח הקצר אשר יתן מענה מיידי לבעיית המים של הישוב. הצעת ההסדר לטווח הקצר בנויה על תשלומי חובות שוטפים של המועצה למקורות עבור מים כנגד אספקת מים סדירה לישוב. הסדר זה ראוי ליישום בצד התכנון לטווח הארוך, כאמור.

המחלוקת בין מקורות לבין המועצה המקומית ביחס לתשלום הסך 32,000 ₪ וביחס לתשלומי הריבית בגין חובות העבר צריכה למצוא את פתרונה במסגרת המגעים המתוכננים בין כלל הגורמים הנוגעים בדבר, אליהם מתייחסת המדינה בפסקה 7 להודעתה מיום 21.3.10.

אנו מניחים, אפוא, כי ההסדר המוצע על ידי המדינה לטווח הביניים לפתרון בעיית המים ייושם על ידי המועצה וחב' מקורות.

נבקש הודעות עידכון בדבר התקדמות המהלכים לקראת פתרון כולל של הסוגיה בתוך 3 חודשים מהיום.

ניתנה היום, ‏י"ג באייר התש"ע (‏27.04.10).


מעורבים
תובע: מועצה מקומית ראמה
נתבע: מקורות חברת מים בע"מ
שופט :
עורכי דין: