ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה זילברמן נגד עו"ד שפלר ישראל בתפקי... :

בפני:

כבוד הרשם גיא שני

המערער:

שלמה זילברמן

נ ג ד

המשיבים:

1. עו"ד שפלר ישראל בתפקידו כמנהל מיוחד

2. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

3. כונס הנכסים הרשמי

בקשה לפטור מאגרה וערבון

החלטה

ההליך שבכותרת הוא ערעור על פסק-דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד סגנית הנשיאה ו' אלשייך), שבו התקבלה בקשתו של המשיב 1 ונקבע כי על המערער לפנות את דירתו. במסגרת ההליך הוגשה הבקשה שלפניי, לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון.

המבקש שרוי בהליכי פשיטת רגל וניתן נגדו צו כינוס. לדבריו, הוא נקלע לחובות גדולים, ונותר חסר כל וללא חשבון בנק. לדברי המבקש, הוא עבד במשך מספר חודשים והשתכר כ- 7,000 ₪ לחודש, אך בחודש פברואר פוטר ועתה צפוי לקבל דמי אבטלה. המבקש מוסיף ומתאר את מצוקתו האישית ואת מצבו הרפואי, ולדבריו הוצאותיו עולות כדי 8,000 ₪ לחודש. המבקש מטעים כי אמו מסייעת לו כלכלית ונושאת בשכר טרחת עורך-דינו, אך אין באפשרותה להוסיף עזרה לעזרה. לדבריו, אין לו קרובים אחרים לפנות אליהם בבקשת סיוע. המשיבים מתנגדים לבקשה.

אין בידי לפטור את המערער מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. הימצאותו של המבקש תחת צו כינוס נכסים מצביעה על קשיים כלכליים, ובית המשפט המחוזי בהחלטתו נמנע ממתן צו להוצאות בהתחשב בכך ש"עניין לנו בחייב פושט רגל". עם זאת, מן החומר שלפניי לא השתכנעתי כי המבקש אינו מסוגל לשלם אגרה ולהפקיד עירבון. כאמור, המבקש השתכר עד לחודש פברואר 2010 סכום לא מבוטל, ועתה אמור לקבל דמי אבטלה. טענתו של המבקש כי אמו אינה יכולה לסייע בידו בהפקדת העירבון אינה מספקת, בפרט כשהוא עצמו מציין שהיא נושאת בשכר טרחת עורך-דינו. לכאורה, על המבקש לגייס את סכום העירבון מאותו מקור שבעזרתו הוא מממן את ייצוגו המשפטי. עוד יצוין כי טענתו הלאקונית של המבקש כי אינו יכול לגייס את סכום העירבון מקרוביו לא פורטה כנדרש ולא בוססה, וחסר זה בולט במיוחד נוכח תגובת המשיב 1 שממנה עולה כי בשנת 2008, במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ביקש המבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן נגדו, ולצורך כך גייס שני ערבים שחתמו עבורו על כתב ערבות בסך של 1,000,000 ₪ כל אחד, וכן הפקיד ערבות בנקאית בסכום של 50,000 ₪.

לבסוף, לעניין סיכויי ההליך, די אם אפנה להחלטתו של כבוד השופט י' דנציגר בבקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק-הדין של בית המשפט המחוזי. כבוד השופט דנציגר דחה את הבקשה בציינו, בין היתר, כי: "מבלי לקבוע מסמרות בדבר סיכויי הערעור, נראה כי עיקר טענותיו של המבקש מופנות כנגד ממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי לאחר התרשמות מכתבי הטענות וטיעוני הצדדים. טענות מסוג זה אין בהן ככלל כדי לבסס סיכוי ממשי להצלחת הערעור...". עוד יצוין כי בהחלטתו חייב כבוד השופט דנציגר את המבקש בתשלום הוצאות ושכר טרחה למשיבים 1 ו- 3, בסכום של 2,500 ₪ לכל אחד מהם.

בנסיבות אלה כולן, בהתחשב בתשתית החלקית שהוצגה, במהות ההליך ובטענות הצדדים, ישלם המערער אגרה בהליך זה בסכום של 1,000 ₪, ויפקיד עירבון בסכום של 5,000 ₪. האגרה תשולם והעירבון יופקד תוך 21 ימים, שאם לא כן יימחק הערעור או יידחה, לפי העניין, ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, ז' אייר תש"ע (21.4.2010).