ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב אליאס נגד מדינת ישראל :

בפני:

כבוד הרשמת דנה כהן-לקח

המבקש:

יעקב אליאס


נ ג ד


המשיבה:

מדינת ישראל


בקשה לפטור מאגרה


החלטה

לפניי בקשה לפטור מאגרה בגין ההליך שבכותרת.

1. המבקש הגיש בבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת פיצויים בגין לשון הרע על סך של 25 מיליון ש"ח כנגד שורה של גורמים, ובניהם הנהלת בתי המשפט, בטענה כי שמו של המבקש פורסם במאגרי מידע ממוחשבים במספר רב של הליכי משפט שונים שלפי הנטען אין למבקש קשר אליהם. המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לפטור מאגרה בגין התביעה שהגיש, ורשם בית המשפט דחה את הבקשה בקובעו כי ההליך נעדר עילה שכן לא דובר בהליכים שפרסום שמות המתדיינים בהם נאסר בצו איסור פרסום. הערעור על החלטה זו נדחה. על כך הוגשה בקשת רשות הערעור שבכותרת. במסגרתה, הוגשה בקשת המבקש לפטור מאגרה – היא הבקשה המונחת לפניי.

2. בפתח הדברים יובהר כי על ההליך שלפניי לא חלה תקנה 20(4) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 באשר המדובר בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי (ראו: רע"א 3898/07 אחים טופז יהלומים נ' בנק הפועלים לישראל בע"מ (לא פורסם, 4.11.2007); וכן: בש"א 9674/07 אחים טופז יהלומים נ' בנק הפועלים לישראל בע"מ (לא פורסם, 15.4.2008)). לפיכך, יש לבחון את הבקשה לפטור מאגרה בהתאם לתקנה 14 לתקנות הנ"ל.

3. עיון בבקשה ובחומר שבתיק מעלה כי הבקשה לפטור מאגרה אינה נתמכת בתצהיר. המבקש לא העלה טענות של ממש בדבר העדר יכולתו הכלכלית ואף לא צירף כל תיעוד לעניין זה. זאת ועוד; ההליך נעדר עילה ודי בטעם זה כשהוא לעצמו, כדי לדחות את הבקשה לפטור מאגרה. יוער כי הטעמים המונחים בבסיס ההחלטות נשוא בקשת רשות הערעור אינם נעוצים בעיקרם ביכולתו הכלכלית של המבקש, אלא בהעדר עילה להליך. ממילא לא נוצר אותו מעגל קסמים דיוני המצדיק בנסיבות מתאימות התייחסות גמישה לבקשות לפטור מאגרה בהליכים עירעוריים הנסובים על החלטות שלא לפטור מאגרה (ראו והשוו: רע"א 7699/08 אליאס נ' בית פונדק נחום (לא פורסם, 21.9.2008)).

3. אשר על כן, הבקשה לפטור מאגרה בהליך שבכותרת נדחית. משלא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות. המבקש ישלם את האגרה בגין ההליך שבכותרת תוך 14 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא – יימחק ההליך ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, ד' באייר תש"ע (18.4.2010).