ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי גבאי נגד מדינת ישראל :

בפני:  

כבוד השופט א' רובינשטיין

המבקש:

אבי גבאי


נ  ג  ד


המשיבה:

מדינת ישראל


בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת הבכירה אהד) מיום 23.10.11 בתיק עפ"ת 41928-07-11


בשם המבקש:                  עו"ד ארז רופא

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת הבכירה אהד) מיום 23.10.11 בתיק עפ"ת 41928-07-11, בו נדחה ערעור המבקש על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה ברמלה (השופטת שלזינגר-שמאי) מיום 19.7.11 בתיק תת"ע 8942-08.

רקע

ב. המבקש הורשע על פי הודאתו בשתי עבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה וביטוח בתוקף, לאחר שרישיונו פקע בשנת 1988. העבירה הראשונה התרחשה ביום 1.3.07, ובעוד ההליך בעניינה מתברר נתפס המבקש שנית (ביום 20.8.09) כשהוא נוהג ללא רישיון (הפעם גם בתקופת שלילה שהושתה עליו ביום 2.9.07 בתיק אחר). התיק החדש צורף לקודמו. בבואו לגזור את הדין התחשב בית המשפט לתעבורה, בין היתר, בשיקולים אלה: (1) עבר פלילי מגוון, הן בעבירות תעבורה והן בעבירות "שבל"ר, רכוש, איומים וסמים"; (2) העובדה שביום 2.9.07 הורשע המבקש בנהיגה ללא רישיון ונגזרו עליו 36 חודשי פסילה ומאסר מותנה, ואף על פי כן חזר המבקש ונתפס כשהוא נוהג ללא רישיון; (3) בטרם צירוף התיקים התבקשה חוות דעת הממונה על עבודות השירות, וזה מצא כי המבקש משתמש בסמים, ואף חוות דעתו של שירות המבחן לא היתה חיובית. בהינתן האמור, ובהתחשב בזלזול הבוטה בשלטון החוק ובהחלטות בתי המשפט, הושתו על המבקש 10 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי, 36 חודשי פסילה וחתימה על התחייבות. בנוסף הופעל במצטבר מאסר מותנה בן 9 חודשים.

ג. במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי טען המבקש, בין היתר, כי נטל חלק בהליך גמילה בבית החולים ברזילי (בעלות 28,000 ₪), כי מאז החל בריצוי המאסר נמצא נקי מסמים, וכי על מנת לאפשר את המשך ההליך הטיפולי יש להימנע ממאסר בפועל. עוד נטען, כי עברו הפלילי של המבקש נעוץ בשימוש בסם, ולפיכך יש בהליך הגמילה שעבר נסיבה משמעותית לקולה. עוד הוזכרו נסיבות משפחתיות קשות. ואולם, ביום 23.10.11 דחה בית המשפט המחוזי את הערעור. נקבע, כי המבקש קיבל:

"מבית המשפט הזדמנויות רבות, אלא, שפירש את רחמי בית המשפט כאוזלת יד מערכת האכיפה והמשיך לנהוג בדרך מזלזלת בהוראות החוק בצווי בית המשפט" (עמוד 2).

עוד הוזכרו האינטרס הציבורי ועמדת שירות המבחן אשר לא היתה חיובית, ולבסוף נאמר, כי כוחה של הגמילה "טוב ויפה לעתיד, אך אין בכך כדי להוות נימוק לקולת העונש נוכח חומרת העבירות ומיהותו של המערער" (עמוד 2).

ד. כלפי פסק דין זה הוגשה הבקשה הנוכחית. בין היתר נטען, כי מדובר "בסוגיה משפטית ממעלה ראשונה, והיא נוגעת בצורך בהושטת יד בשיקומם של נגמלים מסמים, והצורך בהקלה בענישה כחלק משיקולי מדיניות משפטית". הוזכר, כי בתסקיר המשלים (אשר כקודמו לא צורף לבקשה ורק חלק ממנו צוטט בה) נדרש שירות המבחן לשינוי שחל בחיי המבקש מאז נערך התסקיר בערכאה הראשונה; וכי מדובר בשינוי מהותי ויסודי, אשר צריך היה להביא להליכה לקראת המבקש מצד בתי המשפט. בפרט כך, כנטען, שעה שהעבר הפלילי קשור לחיי הסם מהם נגמל המבקש. עוד הוזכרו הנסיבות המשפחתיות, והעובדה שהמבקש סועד בחור צעיר אשר נפגע בתאונת דרכים. נטען איפוא, כי צריך היה בית המשפט להאריך את תקופת התנאי, להשית רכיבי ענישה נוספים, ולהימנע ממאסר בפועל העלול לפגוע בשיקומו של המבקש.

דיון והכרעה

ה. לאחר העיון אין בידי להיעתר למבוקש. רשות ערעור בגלגול שלישי נשקלת אך במקרים המעוררים שאלה משפטית או ציבורית חשובה (רע"פ 6481/95 ימין נגד מדינת ישראל (לא פורסם); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128; רע"פ 2132/11 ארז נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). המקרה הנוכחי, על אף האצטלה שמבקש בא כוח המבקש להעטות עליו, אינו בא בגדרים אלה. בסופו של יום, מדובר בבקשה שעניינה חומרת העונש שהושת בתיק ספציפי בו קיימות נסיבות לחומרה (ובפרט ריבוי העבירות והזלזול הבוטה בחוק ובבית המשפט) אך גם לקולה (ובפרט, תהליך הגמילה). "ככלל 'טענות בדבר חומרת העונש, כשלעצמן, אינן מהוות עילה למתן רשות ערעור בפני ערכאה שלישית' (רע"פ 2114/10 בדראן נ' מדינת ישראל (לא פורסם))" (רע"פ 2978/11 עתאלי נ' מדינת ישראל (לא פורסם)), ובמקרה שלפנינו לא מצאתי עילה לחרוג מכלל זה, שכן חוששני כי לגופו אין הכף נוטה לכך.

ו. בכל ההערכה למפנה הנטען בחיי המבקש, מדובר במי ששעה שהתנהל נגדו הליך בגין נהיגה ללא רישיון, חזר על אותה עבירה עצמה (בתיק הראשון בהליך זה); ובעוד מתנהל נגדו ההליך השני, ולאחר שהושת עליו מאסר מותנה בלבד בהליך הראשון, נתפס שוב נוהג ללא רישיון (בתיק השני שצורף להליך זה). לזלזול בחוק, ובבית המשפט שהלך לקראת המבקש, יושם גבול. ועוד, גם לאינטרס הציבורי שעבריין מועד יורחק מן הכביש, שכן בלא רישיון מסכן הוא את הנוסעים בכביש או המהלכים לצדו, ואף את עצמו - יש כמובן ליתן משקל. עוד אציין, כי התסקיר המשלים (מיום 27.9.11) אשר צוטט באופן חלקי בלבד בבקשה, לא כלל כל המלצה; השירות התרשם מנטיית המבקש להתייחס לעברותיו כאילו היו התנהגות ללא שיקול דעת בשל סמים, תוך טשטוש עמדות באשר לגבולות וחוקים; פנייתו לגמילה היתה בעיקר כדי להקל על מצבו במשפט, תוך קושי לביקורת עצמית. נוכח כל אלה והרצידיביזם לא ניתנה המלצה. קרי, גם שירות המבחן אשר אמון על שיקולי השיקום והטיפול, סבר כי אין לשנות מהמלצתו בערכאה הראשונה, והדבר מסביר את פסיקת בית המשפט המחוזי. ומנגד, ניתן היה לצפות מבא כוח המבקש כקצין בית המשפט (officer of the court), אשר ציטט חלקית מהתסקיר המשלים וטען להבדלים בינו לבין התסקיר שהונח בפני בית המשפט לתעבורה, כי יצרפו במלואו; ולמצער, כי יביא לידיעת בית המשפט גם את העובדה ששירות המבחן לא שינה מהמלצתו הראשונית. ציטוט חלקי ומגמתי מסוג זה עלול להביא לחיוב בהוצאות אישיות, אם כי בנסיבות אמנע מכך.

ז. סוף דבר, אין בידי להיעתר לבקשה. בתי המשפט אכן מביאים בחשבון תהליכי גמילה ושיקום שעוברים נאשמים, וכך יאה - לנאשמים ולחברה. ואולם השיקום הוא  נסיבה אחת מכלל אלה המובאות בחשבון הענישה, וכפי שעולה מתסקיר שירות המבחן גם אין כל הליכי הגמילה זהים זה לזה בטיבם ובמטרתם. בנסיבות דנא, ומעבר  להלכות בעניין מתן רשות ערעור בגלגול שלישי, אין מקום להתערב בעונש שהושת. אביע תקוה כי המערער ימשיך במהלכים חיוביים של שיקום גם בין כתלי בית הסוהר וגם מחוצה לו, ויהפוך אזרח מועיל, ולכך יתכנו כמובן השלכות חיוביות בתחומים שונים.

     ניתנה היום, ‏‏י"ג בחשון תשע"ב (‏10.11.2011).

ש ו פ ט