ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגולי בע"מ נגד המוסד לביטוח לאו :


בית הדין הארצי לעבודה

עבל000376/09

בעניין:

אגולי בע"מ

המערערת

1 . המוסד לביטוח לאומי

2 . נעמי דביר

המשיבים

בפני: השופט יגאל פליטמן, השופט שמואל צור, השופט אילן איטח

נציג עובדים מר ראובן רבינוביץ, נציג מעבידים מר ישראל בן יהודה

בשם המערערת – עו"ד איתמר נצר

בשם המשיב 1 – עו"ד רועי קרת

בשם המשיבה 2 – עו"ד איתן ליברמן

פסק דין

הננו נותנים תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים שקיבלו את הצעת בית הדין כמפורט בפרוטוקול הדיון. הפרוטוקול מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

לגבי העניינים האחרים שהעלו הצדדים לעניין בקשה לגילוי מסמכים, ולעניין אופן הדיון בבית הדין קמא – אזי על בית הדין קמא להכריע בעניינים אלה. עם זאת, סבורים אנו כי בנסיבות המקרה על פני הדברים דומה, שיעילות הדיון מצדיקה סיום ההליך באשר לגובה השכר הקובע לקביעת זכאות האלמנה, ולאחר מכן דיון בשאר השאלות המתעוררות במסגרת הודעת צד ג', כמפורט לעיל.

כל צד ישא בהוצאותיו בערעור זה.

ניתן היום כ"ד בניסן, תש"ע (8 באפריל 2010) במעמד הצדדים.

יגאל פליטמן, שופט

שמואל צור, שופט
אילן איטח, שופט

נציג עובדים מר ראובן רבינוביץ

נציג מעבידים מר ישראל בן יהודה

שם הקלדנית: רונית י.