ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל יעקב נגד בטוח לאומי-סניף :


בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 004312/09

בפני כב' השופטת מיכל לויט

08/04/2010

מיכאל יעקב

בעניין:

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

עו"ד ליבוביץ

ע"י ב"כ

פסק - דין

1. התובע יליד 1/41, הגיש ביום 28.6.09 תביעה לתשלום קצבת זקנה. תביעתו אושרה החל מיום 1.6.08.

ביום 1.5.07 הגיע התובע לגיל המזכה בקצבת זקנה.

תביעתו של התובע לתקופה מוקדמת יותר נדחתה לאור הוראות סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995, שכן לא תשולם גמלה לתקופה העולה על 12 חודשים שקדמו ליום הגשת התביעה.

2. במעמד הדיון המקדמי טען התובע כי קיבל את קצבת הזיקנה רק שנה אחורנית והעובדה שלא הודיעו לו, אינה מצדיקה שלילת יתרת הקצבה.

באת כח המוסד השיבה כי לאור הכנסות התובע, זכאי היה לכאורה, לולא השיהוי, לקצבת זקנה מ-1.5.07 וזו אושרה לו מ-1.6.08 בשל הוראת השיהוי.

הכרעה

3. סעיף 296 לחוק קובע:

"(א) כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום

שבו נוצרה עילת התביעה.

(ב) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד

כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור;"

4. טעמה של הוראת סעיף 296 לחוק זו נעוץ בכך שביטוח סוציאלי, מעצם טיבו ומהותו, מחייב שזכותו של המבוטח תמומש מהר ככל האפשר.

כשם שנדרש מן המוסד שיפעל במהירות סבירה למתן הגמלה, כך מצופה מהמבוטח שלא יתמהמה למימוש זכות.

5. בנוסחו הקודם של הסעיף הוקנה למוסד לביטוח לאומי שיקול דעת ליתן גמלה בדיעבד. אלא שב-15.1.98 שונה סעיף 296 לחוק ובוטל שיקול הדעת של המוסד לתשלום גמלה רטרואקטיבית.

במקום זאת נקבע הכלל לפיו לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 48 חודשים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה. החל מ-1.7.03 צומצמה התקופה ל-12 חודשים וזהו נוסחו של החוק דהיום.

6. לפיכך ובנסיבות שעליהן אין חולק – כדין אושרה תביעתו של התובע בדיעבד החל מ-1.6.08, ולא למועד מוקדם יותר.

סוף דבר:

7. התביעה נדחית.

8. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית התביעה.

ניתן היום, 24 במרץ, 2010 (ט' בניסן תש"ע) ,בהעדר הצדדים.

מיכל לויט, שופטת

קלדנית: צביה אברהםמעורבים
תובע: מיכאל יעקב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: