ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הנרי נג'אר נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו

בל 005712/08

בפני:

כבוד השופטת חנה טרכטינגוט

08/04/2010

בעניין:

הנרי נג'אר

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד שירה צמיר

הנתבע

החלטה

1. לפני בקשת התובע להתיר לו לשאול את המומחה היועץ הרפואי את שאלות ההבהרה הבאות:

1. האם קראת את החלטת בית הדין לעבודה בענין דנא מיום 28/10/2009 הקובעת, כי "התובע הוכיח קיומו של אירוע תאונתי ביום 3/7/2007" (להלן: "החלטת בית הדין").

2. אתה קובע בסעיף 4 ב' להחלטתך, כי לדעתך אין קשר סיבתי בין מחלת התובע בכתפו הימנית לבין האירוע מיום 3/7/2007 בנימוק לפיו: "ביום האירוע ולא בסמוך אליו - לא פנה לטיפול רפואי כנראה שלא סבל מכאבים".

2.1 כיצד מתיישבת קביעתך לעיל עם קביעת בית הדין הנכבד בהחלטתו מיום 28/10/2009, כי: "התובע הבהיר בהודעתו ובעדותו כי מדובר בעבודה הכרוכה בכאבים שונים כתוצאה מהרמת משאות ואין באפשרותו כל פעם לרוץ לרופא ולפיכך היה סבור כי הכאב יחלוף".

2.2 האם יתכן, כי כתוצאה מהאירוע ביום 3/7/2009 סבל התובע מכאבים, אולם לא הלך להיבדק, כי סבר שהכאב יחלוף?

2.3 האם אתה מודע לכך שבית הדין הנכבד קיבל בהחלטתו את עדות התובע, לפיה עבודתו כרוכה בכאבים שונים כתוצאה מהרמת משאות?

2.4 האם לאור קביעה זו של בית הדין הנכבד (שעבודת התובע היתה כרוכה בכאבים שונים כתוצאה מהרמת משאות), החליט התובע שלא לגשת מיד או בסמוך לאירוע לרופא מתוך הנחה שהכאב יחלוף גם הפעם, נראית לך סבירה יותר, מאשר במקרה של עובד אחר שעבודתו אינה כרוכה בכאבים?

3. אתה קובע בסעיף 4 להחלטתך, כי לדעתך אין קשר סיבתי בין מחלת התובע בכתפו הימנית לבין האירוע מיום 3/7/2007 בנימוקים:

בבדיקה מתאריך 9/10/2007 (חודשיים ממועד האירוע) נרשם ציטוט "כאב בכתף ימין חצי שנה ללא חבלה מקדימה" (לא מתאים למועד האירוע 3/7/2007).

בבדיקת רופא אורטופד אחר מתאריך 22/8/2007 נרשם ציטוט "כאבי כתף ימין ללא טראומה 4 חודשים" (לא מתאים למועד האירוע - 3/7/2007).

3.1 כיצד מתיישבת קביעתך זו עם קביעת בית הדין הנכבד מיום 28/10/2008 כי: "בכרטיס הרפואי נרשם כי לתובע כאבים בכתף ימין ללא טראומה מזה 4 חודשים. הגם שקיים פער בזמנים בין חודש וחצי לארבעה חודשים אין לטעמנו ברישום זה כדי לפגוע במהימנות התובע. כך גם לגבי הרישום של העדר טראומה, שכן אין מדובר בחבלה ישירה אלא בכאב תוך תנועת הרמה. כך גם לגבי הרישום אצל ד"ר הדר אשר היה כחודשיים לאחר מכן".

3.2 האם היית מודע לקביעה זו של בית הדין הנכבד?

3.3 לו היית מודע לקביעה זו, האם יתכן ולא היית קובע, כי אין קשר סיבתי בין האירוע מיום 3/7/2007 לבין הפגיעה בכתפו של התובע?

3.4 בהחלטתו מיום 28/10/2009 קבע בית הדין הנכבד למעשה, כי במקרה דנא אין משקל לרישום הזמנים באישורים הרפואיים, וכי על אף אלה, הוכח קיומו של אירוע תאונתי מיום 3/7/2007.

3.4.1 משכך, לו היית מתעלם מרישום הזמנים, כאמור לעיל, האם יתכן שהחלטתך לפיה אין קשר סיבתי בין האירוע מיום 3/7/2007 לבין הפגיעה בכתפו של התובע היתה משתנה?

3.4.2 לו היית מתעלם מרישום הזמנים, כאמור לעיל, האם יתכן והיית והיית קובע, כי הפגיעה בכתפו של התובע, כמפורט בסעיף 4 א' לחוות דעתך, נגרמה כתוצאה מהאירוע התאונתי מיום 3/7/2007?

3.4.3 האם מבחינה רפואית יתכן שהאירוע התאונתי מיום 3/7/2007, קרי: הרמת פלטת שיש במשקל של 200 קילו, עם אדם נוסף, הייתה יכולה לגרום לנזק בכתף התובע, כמפורט בסעיף 4 א' להחלטתך?

3.5 האם למעשה קביעתך בדבר היעדר קשר סיבתי בין האירוע התאונתי לבין מחלת התובע בכתפו, הסתמכה על היעדר מהימנות, לדעתך, בגרסת התובע?

2. הנתבע מתנגד לשאלות מהטעם שאינן רלבנטיות, סוטות מהחלטת המינוי ומהטעם כי אין להורות למומחה הרפואי להתעלם מרישמים רפואיים בתיקו של התובע.

3. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובה להלן ההכרעה -

הכלל הוא כי יש להתיר לצד לשאול את המומחה הרפואי שאלות הבהרה ככל שהן רלבנטיות להליך ושמטרתן להבהיר את חוות הדעת.

העובדות המשמשות בסיס לחוות דעת המומחה הן אלה אשר נקבעו בהחלטת המינוי ואין להמציא למומחה את ההחלטה בה נקבע הצורך במינוי מומחה.

יחד עם זאת אם מניח המומחה הנחות עובדתיות הסותרות החלטה זו יש להעמידו על הקביעות העובדתיות.

פועל יוצא מכך הוא כי אין להביא בפניו את ההחלטה מיום 28/10/2009 המורה על מינוי המומחה, ולא את הקביעות בקשר לרישומים הרפואיים. קביעה זו אינה שוללת את הרישומים הרפואיים אלא יש בה כדי לא לשלול את גירסת התובע, אך יש להביא בפניו את הקביעה באשר לכאבים בעת הרמת המשטח, כפי שאף מופיעה בעובדות בהחלטת המינוי, ואת העובדה כי עבודתו כרוכה בכאבים שונים.

4. לפיכך אני מתירה את שאלה 2 בשינויים המחוייבים.

כמו כן יופנה המומחה לעובדה כי נקבע כי ביום 3/7/2007 הרים התובע משטח שיש כבד וחש כאב חד בכתפו.

5. ואלה השאלות שיועברו איפוא למומחה:

א. על פי החלטת בית הדין אשר אינה נמצאת בפניך עבודת התובע כרורכה בכאבים שונים כתוצאה מהרמת משאות ואין אפשרות כל פעם לרוץ לרופא ולפיכך היה סביר כי הכאב יחלוף.

האם יתכן כי התובע לא הלך להבדק כי סבר שהכאב יחלוף?

ב. בסעיף 4 ב' לחוות דעתך נרשם כי התובע לא פנה לטיפול רפואי, כנראה שלא סבל מכאבים.

הנך מופנה להחלטה לפיה בעת ההרמה חש התובע כאב חד וכי הכאבים לא חלפו על אף שהמשיך בעבודתו.

האם יש בעובדה זו כדי לשנות את מסקנתך?

החלטה תשלח למומחה בנפרד.

ניתנה היום כ"ד בניסן, תש"ע (8 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

__________________

חנה טרכטינגוט, שופטת

קלדנית: תורתי אסתר