ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה נוימן נגד האפוטרופוס הכללי :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

הפ 000122/09

בפני:

כב' סגן הנשיא אברהם אברהם

תאריך:

28/03/2010

בעניין:

חנה נוימן

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד אברמזון אפרים

המבקשת

נ ג ד

1 . האפוטרופוס הכללי - חיפה

2 . יורשי הגב' מיני חייקין ז"ל 29

3 . רשם המקרקעין - בנין לב העסקים

4 . ד"ר רפאל צבי אהרנסון

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד בקר שמואל

המשיבים

החלטה

בעלי הדין יתייצבו לשם השלמת טיעון בעל פה בשאלות הבאות:

סעיף 15 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 קובע כך:

(א) האפוטרופוס הכללי ינהל נכס עד שיתייצב אדם ויוכיח להנחת דעתו שהוא רשאי לקבלו...

(ב) הגיע ניהולו של נכס לפי צו ניהול לסיומו, ... יתן האפוטרופוס הכללי לבית המשפט דין וחשבון וימסור לו את החשבונות המתייחסים לאותו נכס, כשהם מבוקרים כפי שנקבע בתקנות; אחריותו של האפוטרופוס הכללי לגבי הנכס תסתיים ביום שבו בית המשפט אישר את הדין וחשבון, ואם הנכס נמסר בדרך שנקבעה בתקנות – ביום המסירה כפי שאישרו בית המשפט מראש או למפרע, לפי המוקדם.

שילובם של שני סעיפים קטנים אלו מוליך, לכאורה, לכלל מסקנה, כי הדרך להביא לסיום ניהולו של נכס בידי האפוטרופוס היא בפניה לבית המשפט שנתן את צו הניהול. כלומר, לאחר שנחה דעתו של האפוטרופוס כי הפונה אליו "רשאי לקבל" את הנכס העזוב, תבוא פניה לבית המשפט (שנתן את צו הניהול) על מנת לקיים את מצוות ס"ק 15(ב), כשהוא מצוייד בדו"ח, חשבונות וגו', ועל בית המשפט לאשר את הדו"ח, וכך יבוא הניהול לידי סיום.

ומה אם האפוטרופוס איננו משתכנע, כי הפונה אליו רשאי לקבל את הנכס (כשם שארע כאן)? מהי תרופתו של הטוען לזכות בנכס? החוק איננו נדרש לכך באורח מפורש. לכאורה עולה, כי בית המשפט שנתן את צו הניהול הוא שיבקר את שיקול דעתו של האפוטרופוס בסירובו להביא את הניהול לידי סיום. במקרה שכזה הדרך הנכונה היא, אם כן, לפנות לבית המשפט שנתן את צו הניהול, שהרי הפה שנתן (את צו הניהול) הוא הפה שיקח (את כוח הניהול). ואם מסקנה זו איננה נכונה, אזי אנו מדברים על תקיפה של שיקול דעתו של האפוטרופוס כרשות מנהלית, ותקיפה שכזו דינה להתברר בבג"ץ ולא בבית משפט אזרחי.

השלמת הטיעון תיעשה ביום 22.4.2010 שעה 08:30.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"ג בניסן, תש"ע (28 במרץ 2010) בהעדר.

סגן הנשיא אברהם אברהםמעורבים
תובע: חנה נוימן
נתבע: האפוטרופוס הכללי - חיפה
שופט :
עורכי דין: החלטה