ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד רוטנברג דוח-א תא תנועה-20101362836 :


- 5 -

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

ת 027165/07

בפני:

כבוד השופט שלמה איזקסון

תאריך:

28/03/2010

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

אברמוביץ

המאשימה

נ ג ד

רוטנברג אריה – בעצמו

הנאשם

הכרעת - דין

ה נ א ש ם ז כ א י ב ד י ן

1. הנאשם הובא לדין על כך שבנוהגו את רכבו במועד ובמקום הנקובים בכתב האישום, לא ציית לתמרור ד – 14.

2. בישיבת ההקראה כפר הנאשם באישום ובית המשפט הורה לזמן את שני עדי התביעה וכן לוודא את התייצבותם.

3. לישיבת ההוכחות הגיע רק עורך הדו"ח. השוטרת שהיתה עימו, לא התייצבה למתן עדות משום מה. בנוסף לכך העיד הנאשם להגנתו. עורך הדו"ח חזר על פרטי האירוע וציין כי היה בניידת משטרה עם השוטרת הנוספת, כשהניידת חונה על הסימון ד-14. בשלב מסויים, כאשר החלו להשתלב לתוך נתיבי הנסיעה, הבחין עורך הדו"ח בנאשם, נוסע בנתיב השמאלי מבין השניים הקיימים במקום ובתוך כך שם לב שהנאשם עולה עם רכבו על הסימון ד-14. באמצעות מערכת הכריזה הורה לנאשם לעצור בצד הדרך וערך לו דו"ח זה.

4. במעמד עריכת הדו"ח הגיב הנאשם במילים: "אולי עברתי בהתחלה של הקו המקוקו. הניידת עמדה 200 מטר ולא חציתי קו הפרדה. השוטרת לא". (כך במקור – ש.א.)

5. בבית המשפט חקר הנאשם ארוכות את עורך הדו"ח. בין היתר הציג לו תמונה של חזית מכוניתו, המאופיינת בכך שהיא מואבזרת במערכת אורות בכל חזית הרכב (ראה נ/1). מדובר בדו"ח שנערך בשעת לילה, לפיכך ישנה חשיבות רבה לקיומו של נתון זה, בטופס הדיווח. ברם, עורך הדו"ח לא ציין נתון זה בטופס הדיווח כשיש בו זיהוי משמעותי מאוד של הרכב ושל הנוהג בו. במיוחד אמורים הדברים, לנוכח התמונה השניה שהנאשם הגיש לתיק בית המשפט (נ/2), ממנה ניתן להסיק כי כלי רכב המצויים בתנועה מתקרבת בכיוון נסיעת הנאשם, נראים בחשכת הלילה ממרחק של כמה עשרות מטרים באופן שקשה לזהותם, כפי שהדברים משתקפים בתמונה הנ"ל.

6. בעדותו בבית המשפט ציין הנאשם שעשה את דרכו מכיוון מחלף לה גרדיה להרצליה על נתיבי איילון באופן שלא היתה לו כל סיבה להמצא על הסימון ד-14. עוד הוסיף הנאשם, שתחילה ירדה מהרכב השוטרת שלא הגיעה למתן עדות. היא היתה לבושה באפוד משטרתי והודיעה לנאשם שחצה את הסימון ד-14, שכן נצפה על ידי השוטרים שהגיע מכיוון רמת גן.

7. החלטתי לזכות את הנאשם. אני מעדיף את גירסתו - לפיה לא עלה על הסימון ד-14 - על פני גירסת עורך הדו"ח. ככלל התרשמתי באופן חיובי מאוד מעדות הנאשם, מאופן מסירתה ומאישיותו החיובית. מאידך, עורך הדו"ח לא ציין משום מה נתון חשוב וחיוני ממעלה ראשונה, בדבר קיומן של האורות על כל רוחב רכבו של הנאשם. נתון זה הוא ייחודי לרכב של הנאשם וכאשר אני מתבונן בתמונות שהציג לי הנאשם, הן בזה שבו נראה רכבו והן בתמונה השניה שבו נראה שטף המכוניות על ציר איילון, ברי לי שעורך הדו"ח, צריך היה לציין נתון זה, המאפיין את רכבו של הנאשם מכלי הרכב האחרים הנעים במקום. יתרה מכך, עורך הדו"ח בעצמו נשאל היאך הבחין בנאשם ואז השיב שהבחין בו דרך המראה, כאשר ביקש לצאת מהסימון ד-14 ולהשתלב בתנועה ובעודו יושב ברכב (ראה עמ' 2 לפרוטוקול שורות 4-6).

8. דו"ח זה מוטב היה לו שלא היה בא לעולם, במיוחד משום שעורך הדו"ח הבחין ברכבו של הנאשם בהיותו ישוב ברכבו שלו, בלא לצאת מהרכב ולוודא שאיננו טועה.

9. תוך כדי הדיון, הגיש לי הנאשם מכתב ממנו עולה כי כאשר פנה בתלונה בעניין עריכתו של דו"ח זה כנגדו, ציין קצין ביקורת תלונות הציבור באת"ן סנ"צ נחום בוקר, כי עברו של הנאשם מצביע על היותו נהג זהיר, שכן במשך 50 שנות נהיגה, צבר 5 הרשעות קודמות בלבד, שהאחרונה שבהן היא מחודש יוני 2001. מדובר במכתב שנכתב למעלה מ – 4 שנים, ב – 27.12.06. מאז חלפו להם 4 שנים נוספות ונתון זה לא השתנה. דהיינו עברו של הנאשם לא הוכתם אף לא בעבירה אחת נוספת

10. לאחר שהתבוננתי במכתב ובתוכנו, שאלתי את הנאשם למשלח ידו ואז התברר שעבד ב"אגד" כנהג אוטובוס משך כיובל שנים. על רקע משלח ידו של הנאשם כמי שעושה את דרכו ברשות הרבים תדיר, יום ולילה כדי להתפרנס ועל רקע עברו התעבורתי המרשים, ראוי היה שהתביעה תמנע מלנהל תיק זה ונכון היה לבטלו מאשר לנהלו. ברם, דומה שאין כל בקרה על התביעה המשטרתית והיא סבורה שאפשר לבזבז את זמנו של בית המשפט סתם כך וללא כל צורך. דומה שהתביעה איננה מבינה את המשמעות הכלכלית שיש לניהול סרק של תיקים, על כספי הציבור ועל זמנו של בית המשפט לפיכך, נאלץ בית המשפט לדחות בעל כורחו תיקים בעלי חשיבות עליונה למועדים בתחום זמן של כשנה.

11. אחר הדברים האלה, אני מזכה את הנאשם.

ניתנה והודעה היום יום א', יג' בניסן התש"ע, 28 במרץ 2010

בנוכחות:

הנאשם __________________

נציג התביעה _______________

שלמה איזקסון - שופט

שלומית


מעורבים
תובע:
נתבע: רוטנברג אריה – בעצמו
שופט :
עורכי דין: