ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילי אטלן נגד מדינת ישראל :


בתי המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

תד 010606/10

בפני

כב' השופט י. צימרמן

תאריך:

28/03/2010

בענין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

גילי אטלן

ע"י ב"כ

עו"ד חקון

נאשם

גזר - דין

הנאשם הורשע לאחר הודאתו בעבירה שעניינה נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף, כאשר הנאשם בלתי מורשה לנהיגה ומעולם לא היה ברשותו רשיון נהיגה תקף.

התביעה ביקשה להטיל על הנאשם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, מאסר על תנאי, פסילה מלהוציא רשיון נהיגה ופסילה על תנאי.

התביעה התייחסה לעברו התעבורתי והפלילי של הנאשם וציינה כי אף פסילות ממושכות ומאסרים מותנים לא הרתיעו אותו מלחזור ולנהוג.

ב"כ הנאשם ביקש להקל בעונשו של הנאשם, ב"כ הנאשם בטיעוניו הפנה את בית המשפט לכך שהמאסר המותנה שהוטל בשנת 2002 הרתיע את הנאשם והראיה שבתקופת התנאי לא בוצעו עבירות תעבורה, כמו כן מציין ב"כ הנאשם כי הפסילות שהוטלו על הנאשם היו בהעדרו ולכן לא ניתן לומר כי ענישה זו לא הוותה הרתעה.

ב"כ הנאשם התייחס לעובדה כי הנאשם שינה את אורחות חייו, שוקם, ניתק כל קשר עם העולם העברייני, ומקיים כעת אורח חיים נורמטיבי.

אף הנאשם אמר את דברו, לקח אחריות על מעשיו, הביע חרטה, ומסר שמזה כ-4 שנים הוא משוקם, מתרחק מהחברה הרעה ועובד למחייתו,

כמו כן העיד בפני ביהמ"ש אחיו של הנאשם אשר אף משמש כמעסיקו של הנאשם.

בסיכומו של דבר מבקש ב"כ הנאשם כי בית המשפט יסתפק בימי מעצרו עד כה, והשאיר לשקול דעת ביהמ"ש הטלת פסילה נוספת לאור הפסילות הארוכות בנות שנים אותן על הנאשם לרצות.

עיון בהרשעותיו הפליליות של הנאשם מלמד כי אכן עברו הפלילי מכביד. הנאשם ריצה עונשי מאסר, ובהם מאסרים ממושכים. בשנת 2003 נידון הנאשם ל-42 חודשי מאסר בעיקר בשל עבירות סמים, עבירות אשר בוצעו בשנת 2002.

הנאשם אף הורשע בשנת 2005 בפלילים ואולם מדובר בהרשעה בגין עבירה ישנה ביותר משנת 1999.

הרשעתו האחרונה בפלילים של הנאשם הינה בשנת 2008 בגין עבירת סמים משנת 2006, בשל עבירה זו נדון הנאשם למאסר בעבודות שירות.

לאחר ששמעתי את הנאשם, ואת אחיו, ומעיון בגליון הרשעותיו הפליליות אפשר להסיק במידת הזהירות, ובהעדר תסקיר שירות המבחן, כי לא מן הנמנע כי אכן הנאשם בכל הנוגע לעברו הפלילי, עלה על דרך הישר, וכולי תקוה כי הנאשם אכן יתמיד בכך.

יחד עם זאת, מעיון בהרשעותיו התעבורתיות ניתן ללמוד כי הנאשם אף לאחר שחרורו ממאסרו האחרון, ותוך כדי התקופה בה לדבריו הוא משוקם, המשיך לנהוג ללא רשיון נהיגה הן בשנת 2008 והן בשנת 2009.

לנאשם הרשעות בתעבורה החל משנת 1989. לחובת הנאשם עבירות רבות בהן הורשע בגין נהיגה ללא רשיון נהיגה, ובשתיים מהן הוטל על הנאשם מאסר מותנה.

אין אני מקבל את טיעונו של ב"כ הנאשם ולפיו המאסר המותנה שהוטל לחובתו בשנת 2002 אכן הרתיעו, וזאת לאור העובדה כי הנאשם הורשע לאחר מכן בשתי עבירות זהות, אם כי לאחר שתמה תקופת התנאי, ובל נשכח כי הנאשם בתקופה זו שהה 3.5 שנים במאסר.

בנוסף לאמור, הנאשם עשה לו למנהג לא להתייצב לדיונים בבית משפט לתעבורה, ולפיכך בית המשפט נאלץ לגזור את עונשו של הנאשם, בהעדרו, לשנות פסילה רבות.

נמצאנו למדים כי בכל הנוגע לעבירה שבפנינו לא היה בענישה שהוטלה על הנאשם עד כה כדי להרתיעו.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים לקולא ולחומרא, מקווה אני כי די במאסר בפועל קצר כדי להמחיש לנאשם את חומרת מעשיו, ומתוך תקוה כי יהיה בכך כדי להרתיעו מלחזור ולבצע עבירה זו.

בחרתי שלא להטיל מאסר בפועל ממושך יותר, בין היתר, מתוך רצון שלא להחזיר את הנאשם למעגל העבריינות הפלילית, ממנה נחלץ בעור שיניו.

אין אני מטיל על הנאשם פסילה בפועל כלל לאור העובדה כי הנאשם פסול ממילא לשנים ארוכות, ומקווה אני כי לאחר שהנאשם ירצה את עונשי הפסילה שהוטלו עליו בתיקים אלו, יסדיר את רשיון נהיגתו, ויאחז בהגה, בהיתר, כאחד האדם.

לאור כל האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

א. אני דן את הנאשם למאסר למשך 30 ימים לריצוי מאחורי סורג ובריח החל מיום מעצרו, מיום 14.3.10.

ב. אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 7 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שלא ינהג בזמן פסילה או ללא רשיון נהיגה תקף.

לאור נסיבותיו האישיות ולאור יתר רכיבי הענישה, לא הטלתי קנס לחובת הנאשם.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתנה היום יג'' בניסן, תש"ע (28 במרץ 2010) במעמד הצדדים

_______________ י. צימרמן, שופטמעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: גילי אטלן
שופט :
עורכי דין: עו"ד חקון