ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד דניס דשבסקי :


בתי המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

בש 000874/10

בפני

כב' השופט י. צימרמן

תאריך

28/03/2010

בעניין:

מדינת ישראל

מבקש

נ ג ד

דשבסקי

משיב

החלטה

בפני בקשה לעצור את המשיב עד לתום ההליכים הפליליים כנגדו, בפ.ל. 1141/10.

בכתב האישום שהוגש מיוחסות למשיב מס' עבירות מהחמורות שבפקודת התעבורה.

שילובם של עבירות אלו ונסיבות ביצוען יחד עם הרשעות התעבורה הקודמות של המשיב, מקים לדעת התביעה עילות מעצר הן באשר למסוכנותו לבטחון הציבור כעולה מהבקשה שהוגשה, והן בשל חשש להימלטותו מהדין כעולה מטיעוני התביעה מיום 21.3.10.

טיעוני ב"כ המשיב

ב"כ המשיב מתייחס בטיעוניו לראיות לכאורה ולעילות המעצר.

ראיות לכאורה

באשר לעבירת השכרות טוען ב"כ המשיב כי התביעה תתקשה בסופו של יום להוכיחה.

לדברי ב"כ המשיב ישנן סתירות ברישומי התביעה באשר לסירובו של הנאשם להבדק ובאשר לשאלה האם נתבקש המשיב להבדק בבדיקת נשיפה או בבדיקת דם ואיזו בדיקה הוא סירב לבצע.

כמו כן טוען ב"כ המשיב כי אין בחומר הראיות די כדי לבסס את החשד הסביר הנדרש לשם מתן אפשרות לשוטר לדרוש מחשוד בדיקת דם. בנוסף טוען ב"כ המשיב כי השוטר שדורש בדיקת דם מחשוד הוא השוטר שאצלו אמור להתעורר החשד הסביר.

באשר לעבירה של נהיגה בפסילה טוען ב"כ המשיב כי אין דבר מה המתווסף להודאתו של המשיב בעבירה.

עילות מעצר וחלופות

טוען ב"כ המשיב כי התביעה מנועה מלטעון בעילת מעצר זו לאור העובדה כי המשיב שוחרר לאחר הארוע למעצר בית על ידי קצין משטרה למשך 5 ימים. אם המשיב כה מסוכן, כעת, מדוע שוחרר לאלתר?

באשר לעילת המעצר שעניינה חשש מהימלטות מהדין סובר ב"כ המשיב כי ניתן לאיינה בהטלת מעצר בית.

דיון והכרעה

ראיות לכאורה

אין אני מקבל את טענות ב"כ המשיב.

אמנם טעה השוטר באחד מרישומיו בטופס תחקור החשוד כאשר סימן X באחת המשבצות בטופס זה. סימון זה מתייחס לסרוב לבצע בדיקת נשיפה, וזאת כאשר ברור כי המשיב נדרש לבצע בדיקת דם, אולם מחומר הראיות בכללותו ברור שהמשיב סירב לבצע את בדיקת הדם, אותה נדרש לבצע. כך עולה מאותו טופס "תחקור חשוד", וכך עולה מדברי המשיב בהודעתו המפורטת.

כמו כן לא קיבלתי את טיעוני ב"כ המשיב בשאלת קיומו של החשד הסביר.

המשיב מסר לשוטרים כי שתה לפני נסיעתו 2 כוסות יין, נדף מפיו ריח אלכוהול חזק, המשיב נמלט מהשוטרים "שכרזו" לו לעצור את רכבו, בשעה 2:30 לפנות בוקר. ובעת שהסגיר עצמו למשטרה, ונעצר, אמר לשוטר שעצר אותו "ברחתי כי אני מסטול".

די לנו בכך כדי לבסס את החשד הסביר המאפשר לשוטר לדרוש מחשוד למסור דגימת דם.

לא מצאתי גם מדוע שוטר אינו יכול לדרוש מחשוד למסור דגימת דם כאשר החשד התבסס בפני שוטר אחר וצויין בכתובים.

הדרישה המהותית הינה שתהיינה ראיות לכאורה לקיומו של חשד סביר, ואם אילו קיימות, ולמכביר, מה לנו אם מדובר בשוטר זה או אחר?

באשר לעבירה שעניינה נהיגה בפסילה, הודאתו המפורטת של המשיב ביחד עם העתק גזר הדין בו נדון לפסילה בת שנתיים, די בהם, ובשלב זה, כדי לקבוע כי קיימות ראיות לכאורה אף לעבירה זו.

עילות מעצר

אכן תמוהה התנהלות המשטרה אשר שיחררה בתחילה את המשיב למעצר בית, בהחלטת קצין משטרה, ובהמשך מבקשת לעוצרו עד לתום ההליכים, אולם האם על בית המשפט להוסיף "חטא על פשע".

המשיב ביצע שילוב של עבירות שכמעט ואין דומה להם במסוכנותן, התעבורתית.

המשיב אינו כשיר לנהיגה, מעולם לא החזיק ברשיון נהיגה תקף, מעולם לא נבחנה כשירותו לנהיגה. נהג שכזה, כל אחיזתו בהגה מהווה סכנה ממשית לבטחון הציבור, וכאשר מתלווה לכך נהיגה בשכרות, וכאשר רמת השכרות אינה ידועה לנו, לאור סירובו להבדק, הסיכון לבטחון הציבור גדל שבעתיים.

גם החשש להימלטות מהדין מבוסס היטב במקרה שבפנינו.

המשיב עבר עבירה של נהיגה בפסילה, עבירה המוכיחה כאלף עדים כי אין מורא הדין על הנאשם.

המשיב זומן לבית המשפט כדין ממקום מעצר הבית, המשיב לא התייצב לדיון ורק לאחר שהוצא כנגדו צו הבאה ללא שחרור, הובא לדיון בפני, הכל כמפורט בפרוטוקול מיום 21.3.10.

בארוע שבפנינו נמלט המשיב מהשוטרים: אף בת' 24668/09 (תעבורה – ת"א), לא ציית להוראות השוטר שהורה לו לעצור בצד הדרך, המשיך בנסיעתו, ברח מהשוטר והתבצע מרדף כנגדו.

אם לא די בכך, המשיב גם בחר שלא להתייצב לדיון בבית המשפט והוא נשפט בהעדרו, ביום 30.4.09.

מסתבר אם כן שהמשיב עושה לו כהרגל לברוח משוטרים, ולא להתייצב לדיונים בבתי המשפט.

חלופות מעצר

כידוע, על בית המשפט לשקול את חלופות מעצר ועל בית המשפט לשאול את עצמו האם יכול הוא לתת אמון במשיב.

דומני שבמקרה זה התשובה שלילית.

למשיב 4 הרשעות קודמות ובכולן נהג בהיותו בלתי מורשה.

האופנוע בו נהג המשיב, בהחזקתו של המשיב, נמצא כי המשיב נוהג בדרך קבע.

המשיב נשאל על ידי שוטר, למה קנה אופנוע כשהוא בלתי מורשה? ותשובתו היתה "יש לי כסף מותר לי לעשות מה שבא לי ולהנות מהחיים".

המשיב ביצע עבירה שעניינה נהיגה בזמן פסילה, עבירה שמטיבעה מערערת את האמון שניתן לתת במשיב.

סירובו של המשיב לתת דגימת דם לשם בדיקת שכרותו ורמת שכרותו, מלמד על אופן התנהלותו מול השוטרים ופוגם גם כן באמון אשר ניתן לתת בו.

המשיב נמלט משוטרים ולא מתייצב לדיונים בבית משפט.

מכל האמור עולה כי לא ניתן לתת אמון במשיב, קיים חשש ממשי ביותר כי אם ישוחרר, ימשיך המשיב לנהוג ולסכן את בטחון הציבור, ולפיכך אני מורה על מעצרו עד לתום ההליכים הפליליים כנגדו.

זכות ערר כחוק

ניתנה היום י"ג בניסן, תש"ע (28 במרץ 2010) במעמד הצדדים

_______________

י. צימרמן, שופט

אריאלהמעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: דשבסקי
שופט :
עורכי דין: