ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בליצ'קו נגד מ"י א תא תנועה דוח-א תא תנועה-26500427997 :


בית המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א – יפו

בש 000857/10

בפני:

כב' השופט יצחק גרטי

תאריך:

28/03/2010

בעניין:

בליצ'קו סבטלנה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד יונתני אורית

המבקשת

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיבה

החלטה

לפני בקשת המבקשת להאריך לה המועד להישפט על דו"ח הודעת תשלום קנס מס' 26500427997 בגין אי ציות לאור אדום ברמזור, אשר שולמה במועד וזאת בהסתמך על סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (חסד"פ).

לאחר עיון בבקשה על נספחיה ובתגובת המשיבה הגעתי למסקנות הרלוונטיות לנדון, כדלקמן:

1. הודעת תשלום הקנס נמסרה לבן זוגה של המבקשת ומסירה זו היתה מסירה כדין, לידיה ובכתובת מגוריה.

2. בן זוגה של המבקשת היה המורשה שלה לנהיגה במועד הרלוונטי ובמעמדו זה קבל את הודעת תשלום הקנס לידיו.

3. תשלום הקנס על ידי בן הזוג, המורשה כאמור, אינו שולל ידיעת המבקשת את תוכן הודעת תשלום הקנס, לרבות זכויותיה על פי סעיף 229 לחסד"פ.

4. לפי סעיף 229 (ח) לחסד"פ עם התשלום רואים את המבקשת כאילו הודתה באשמה בפני בית המשפט, הורשעה ונשאה את עונשה. מעמדה זה לא נפגע כאשר התשלום מבוצע בידי המורשה לנהיגה מטעמה, אשר קבל לידיו את הדו"ח.

5. פסק הדין כאמור הפך לפס"ד חלוט בתום 30 יום מיום תשלום הקנס ולפי חסד"פ אין כל אפשרות לבטל אותו, ראה רע"פ 2096/07 רייני נ' מ"י.

6. בפועל אין הסבר בפי המבקשת לאיחור בהגשת בקשתה לביטול פסק הדין ואין בפיה כל טענת הגנה מפני המיוחס בדו"ח. יתר על כך, נוסח בקשתה מעיד כי השלימה עם ביצוע העבירה ותשלום הקנס כאמור.

7. אשר לאי ידיעת המבקשת את הניקוד בגין העבירה נשוא הדו"ח – לא מצאתי בכך כל עילה להעתר למבוקש. כל נהג בישראל, לרבות נהג חדש במעמד המבקשת, יודע כי עבירות תעבורה גוררות ניקוד והליכי תיקון הנדרשים על ידי רשות הרישוי, שהנה ממונה על ביצוע חלק ז' של תקנות התעבורה הקובעות שיעורי הניקוד לעבירות ואת סוגי התיקון, כפי פרסומן בקובץ התקנות 6204 מיום 24.10.02 ; הניקוד אינו חלק אינטגרלי מפסק הדין המרשיע אלא עונש מינהלי הנובע מפסק הדין החלוט. תקנות אלו נכללו בחומר הלימוד של המבקשת לקראת המבחן העיוני לקבלת ר.נ. ראה רע"פ 1528/09 דנה תירוש וע"פ 91135702 יורי ודיאנקוב

סוף דבר – על סמך האמור לעיל במיוחד עקרון סופיות הדיון, לא מצאתי להעתר למבוקש ואני דוחה הבקשה.

ניתנה היום י"ג בניסן, תש"ע (28 במרץ 2010) בהעדרהצדדים.

גרטי יצחק –

שופט עמית

קלדנית: לימורמעורבים
תובע:
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד