ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן נגד מ"י א תא תנועה דוח-א תא תנועה-23500498128 :


בית המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א – יפו

בש 000856/10

בפני:

כב' השופט יצחק גרטי

תאריך:

28/03/2010

בעניין:

כהן בן

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיב/ה

החלטה

לפני בקשה על פי סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (להלן- חסד"פ) להאריך המועד להישפט על דו"ח - הודעת תשלום קנס מס' 23500498128 בגין אי ציות לאור אדום. טענת המבקש הנה כי מעולם לא קיבל הדו"ח.

לאחר עיון בבקשה על נספחיה ובתגובת המשיבה על נספחיה, הגעתי למסקנות הרלוונטיות לנדון, כדלקמן:

1. הדו"ח נשלח לפי כתובת המבקש ברח' יהושע רבינוביץ מס' 68 דירה 25, חולון. הודעה על דבר דואר רשום הונחה בתיבת הדואר של המבקש אולם מאחר והמבקש לא הופיע לדרוש הדו"ח בבית הדואר, נשלחה לו הודעה שנייה, אשר לא נענתה אף הוא, כמפורט במכתב רשות הדואר שאותו צירף המבקש לבקשתו לפני .

2. דו"ח המוחזר לשולח עם הערה "לא נדרש" רואים אותו כנמסר כדין לפי תקנה 44 א לתקנות סדר הדין הפלילי, אלא אם המבקש סותר חזקה זו.

3. מכתבה של השכנה, אשר צורף לבקשה אינו מהווה סתירת החזקה האמורה ולכן היתה מסירה כדין. יתר על כן, אפשרות טעות מחלק הדואר נשללת לנוכח העובדה שהמבקש קיבל לת.ד. שלו בבניין תשובת רשות הדואר, את תשובת משטרת ישראל, הדוחה בקשתו להישפט ואת הודעת תשלום הקנס והתוספת - אשר צורפו לבקשה לפני.

4. את "הודעת תשלום הקנס והתוספת", המבקש קיבל מספר שבועות לפני משלוח מכתבו מיום 10.2.10 בו ביקש ביטול הקנס מהמשיבה, אך בלא לציין מועד קבלתו המדוייק ובלא כל הצדק לשיהוי בפנייתו אל המשיבה.

5. ביצוע העבירה המיוחסת למבקש תועדה במצלמה אלקטרונית אולם אין בבקשת המבקש כל הכחשה לביצוע העבירה נשוא הדו"ח.

6. לפי סעיף 229 (ח2) לחסד"פ בנסיבות לפני, רואים המבקש כמי שהורשע בבית משפט ונגזר דינו לתשלום הקנס בסך 1000 ₪ שצויין בדו"ח.

7. ברע"פ 9142/01 איטליא נ' מ"י נקבע כי לפי סעיף 130 (ח) לחסד"פ ניתן לבטל פסק הדין בשתי עילות – קיום סיבה מוצדקת לאי התייצבות או גרימת עיוות דין למבקש אם לא יבוטל פסה"ד. במקרה לפני, בהעדר כפירה מצד המבקש, ברור שלא יגרם לו עיוות דין וכך גם מחמת העדר סיבה מוצדקת לפנייתו המאוחרת.

8. לפי סעיף 230 לחסד"פ ולפי ע"פ 07-08-4148 מפי השופטת המחוזית גב' אוהד, סעד הארכת המועד יינתן רק מנימוקים מיוחדים שירשמו ולא כדבר שבשיגרה.

בנסיבות לפני לא מצאתי נימוקים המצדיקים להאריך המועד להישפט ואני דוחה הבקשה.

ניתנה היום בלשכתי י"ג בניסן, תש"ע (28 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

גרטי יצחק –

שופט עמית

המזכירות תשלח העתק לב"כ הצדדים.

קלדנית: לימורמעורבים
תובע: כהן בן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: