ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולימה סחר בינלאומי נגד נצר אלדין :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא008161/09

בתיק עיקרי: עב 009403/09

בפני:

כב' הרשמת עדי ריכטמן

תאריך:

28/03/2010

בעניין:

סולימה סחר בינלאומי בע"מ

המבקשת (הנתבעת)

נ ג ד

נצר אלדין אלעיש

המשיב (התובע)

החלטה

1. בפני בקשה להורות למשיב להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות משפט לטובת המבקשת, אם תדחה תביעתו של המשיב.

2. להלן, בתמצית, נימוקי ב"כ המבקשת לבקשה:

א. המשיב מתגורר בתחום האוטונומיה הפלשתינאית ובאם יחוייב בהוצאות משפט לא ניתן יהיה לגבות אותם ממנו, ואין לו כל נכסים בישראל.

ב. סיכויי התביעה אינם גדולים. המשיב חדל מלהופיע לעבודתו. לא עבד באופן רציף. לא צרף ראיה כתימוכין לטענותיו. התביעה הוגשה בשיהוי רב, למעלה מ- 5 שנים.

ג. תשלום הזכויות הסוציאליות שולמו בכפוף להנחיות שירות התעסוקה.

3. להלן, בתמצית, נימוקי ב"כ המשיב לדחיית הבקשה:

א. אין מקום להענות לבקשה. המבקשת לא מתיחס לסיכויי ההגנה. בקשת המבקשת נסמכת על מקום מגוריו של התובע.

ב. אין למשיב יכולת כלכלית בשלב זה להפקיד ערובה והחלטה כזו תימנע ממנו להמשיך ולתבוע את המגיע לו, ולממש את זכויותיו ע"פ דין.

ג. בהתאם להילכת קיניאנג'ו נ. אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, יש להחיל על העובדים מן השטחים אותו דין כמו על עובדים זרים.

בענין רע"א 2808/00 שופר זל נ. אורי ניב ואח', כב' הש' פרוקציה קבעה כי בהטלת ערובה בראש ובראשונה השיקול כי אמצעי זה יופעל לעתים נדירות ובנסיבות חריגות בלבד מהטעם כי זכות האזרח לפנות לפנות לביהמ"ש הינה זכות קונסטיטוציונית.

בהתאם להילכת פתחי אבו נסאר נ. כנסית סנט פיטר אין לחייב תושב שטחים להפקיד ערובה.

ד. סיכויי הצלחת התביעה הינם מוצקים, זכויות מוגנות עפ"י חוק. תביעת התובע כוללת מרכיבים שונים אשר בחלק מהן נטל ההוכחה על הנתבעים.

ה. המשיב הושבת מעבודה מלאה, המבקשת מנסה לנעול שערי ביהמ"ש בפני המשיב.

ו. המשיב עבד תקופה של 10 שנים וארבעה חודשים.

ז. המשיב מפנה לע"ע 1424/02 פתחי אבו נאסר נ. סנט פיטר, לפיה די בקיומה של ראשית ראיה שהתביעה אינה מופרכת על פניה או טובים סיכוייו לזכות בה, הרי אין המדובר בהליך סרק.

4. עד כאן טיעוני ב"כ הצדדים.

5. ההכרעה:

6. התשתית הנורמטיבית:

א. נושא הפקדת הערובה לתשלום הוצאות הוסדר בתקנה 519. (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וזו לשונה:

"בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".

ב. עיון בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, מגלה כי תקנה 129 לא אימצה את התקנה הנ"ל, ותקנה זו אומצה בהליכים המתקיימים בבתי דין לעבודה מכח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

7. כבר ניפסק כי בית הדין רשאי לחייב תובע במתן ערובה לכיסוי הוצאות הנתבע.

(ראה דיון נה / 281 – 3 עלי איוב הל הדיה – שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט, 391)

בית המשפט חייב תובע במתן ערובה, בין היתר כאשר "התובע מתגורר בחוץ לארץ, מחוץ לתחום השיפוט, והנתבע, אם יזכה בהוצאות יתקשה משום כך לגבות את המגיע לו, ואין בידי התובע להצביע על נכסים הנמצאים בארץ, שמהם יוכל הנתבע להפרע"

(דר' י. זוסמן, סדר הדין האזרחי מהדורה שביעית, 1995 בעמ' 900).

8. לצורך הכרעה בתיק זה יפים דבריו של כב' השופט ס. אדלר, נשיא ביה"ד הארצי לעבודה, שאמר בפסק דין בתיק עע 1064/00 דניאל קיניאנג'וי ואחר' נגד אוליציקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ (פורסם בפד"ע ל"ה, 625):

"הזכויות והאינטרסים המתנגשים:

9. המדיניות השיפוטית הראויה בכל הנוגע להטלת ערובה להבטחת כיסוי הוצאות משפט, על תובע שאינו תושב המדינה ושיעורה של הערובה, הינה פרי מלאכת איזון בין אינטרסים מתנגשים, לרבות, איזון בין הזכויות החוקתיות של בעלי הדין.

בקשת נתבע לצוות על תובע להפקיד ערובה להבטחת כיסוי הוצאות המשפט, במקרה שבו תביעת התובע תיכשל, מעמתת בין שתי קבוצות של זכויות ואינטרסים. מחד, הערובה באה להבטיח את זכות הנתבע להיפרע מן התובע, במידה ויפסיד התובע בדינו, בגין הוצאות המשפט שהוציא עקב תביעתו. מאידך, הטלת הערובה של התובע פוגעת בזכותו הקניינית, שהנה זכות חוקתית, אותה הוא מבקשת לממש בתביעתו בבית הדין. בנוסף, יש בהטלת ערובה משום הכבדה, צמצום ופגיעה בזכות הגישה של התובע אל ערכאות המשפט, לצורך הגשמת זכויותיו. להלן ..... המדיניות של בית דין זה מאז הקמתו הינה להימנע מהטלת הוצאות בשיעור ניכר, ובמיוחד כאשר התובענה היא למימוש זכויות שנקבעו בחוק מגן ...

10. זכותה של המשיבה להבטיח את כיסוי הוצאות המשפט הנה זכות עתידית, במובן זה שהיא מותנית בהתקיימם של מספר תנאים וביניהם, דחיית תובענת המערערים והשתתת הוצאות משפט עליהם. לפיכך, ההגנה על זכות זאת הינה מטבעה מוגבלת ותזכה למשקל ממשי כאשר יוכח חשש ממשי שהתובע לא יוכל... ברי, כי מתעורר קושי בלתי מבוטל בגביית הוצאות משפט מתובע שאינו תושב הארץ או מתושב הרשות הפלשתינאית. משכך, יכולה הטלת ערובה, בנסיבות מסוימות, על אף פגיעתה בזכות הקניין של התובע, לעמוד במבחן התכלית הראויה. יחד עם זאת אין להניח בהכרח, כי כל תושב זר לא יפרע יציאות שיטיל עליו בית הדין אלא, על המבקשת את הפקדת הערובה להניח את התשתית הראייתית לכך."

(להלן – פסק דין אוליצקי)

9. יצויין כי על ההלכה שנקבעה בפסק דין אוליצקי, חזר בית הדין הארצי בפסק דין עע 1075/00 קיריאק פטרו נ' אם.אס.סי.אס כוח אדם הנדסה ובנייה בע"מ ואחר', (פס"ד מיום 21.11.00 , טרם פורסם), וכן בפסק דין עע 1155/00 אניקה ג'ונג'נו נ' אם.אי.סי.אס כוח אדם, הנדסה ובנייה בע"מ ואחר' (פס"ד מיום 22.12.00, טרם פורסם).

10. לאחר ששקלתי את השיקולים הנדרשים בהתאם לפסקי הדין הנ"ל, בשוקלי את האינטרס של המבקשתת מצד אחד, והאינטרס של המשיב מצד שני, לא מצאתי מקום לחייב את המשיב בהפקדת ערובה.

11. לסיכום, הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות.

ניתנה היום ז' בניסן, תש"ע (22 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

ע. ריכטמן – רשמת

קלדנית: איילת מוגרבימעורבים
תובע: סולימה סחר בינלאומי בע"מ
נתבע: נצר אלדין אלעיש
שופט :
עורכי דין: