ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס דבורה - כונס הנכסים הרשמי :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

פשר000439/09

בפני:

כב' השופט צרפתי דני

תאריך:

22/03/2010

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"מ - 1980

"הפקודה"

בעניין:

עמוס דבורה ת.ז. 024224156

ע"י ב"כ

עו"ד אודליה נפתלי

החייבת

נ ג ד

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי

הכנ"ר

צו

לאחר שעיינתי בבקשת החייבת מיום 29/6/09 ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:

(1) ליתן צו כינוס לנכסי החייבת;

(2) למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת;

(3) לאסור את יציאת החייבת מן הארץ. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;

(4) על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:

(א) להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה;

(ב) לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה תשלום עיתי בסך 500 ש"ח לחודש, החל מיום 15/4/10 , ומידי כל 15 לחודש שלאחר מכן.

(ג) להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיה בשלושה עותקים; אלא אם כן הכונס הרשמי יפטור אותה מחובה זו;

(ד) להגיש לכונס הרשמי דו"ח דו-חודשי על הכנסותיה והוצאותיה על פי הטפסים שיימסרו לה על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי;

(ה) כן, אני מורה כי ינתן צו עיכוב הליכים כנגד החייבת כאמור בסעיפים 20(א) ו- 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"מ - 1980.

(5) אני מטיל על החייבת את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודה.

(6) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 7/2/11, שעה 9:30.

(7) אני מורה כי הפרסום שיתבצע על ידי הכנ"ר, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ"ר לחייבת מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס, ככל שהכנ"ר בתנאיו ראה לקבוע אסיפת נושים בעניינו.

(8) החייבת תמציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדה, וכן לכל נושיה אשר טרם פעלו נגדה במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 10 ימים מיום קבלת החלטה זו.

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ז' בניסן, תש"ע (22 במרץ 2010), בהעדר הצדדים.

צרפתי דני, שופט

000439/09פשר054 עדן ונדרמעורבים
תובע: עמוס דבורה
נתבע: כונס הנכסים הרשמי
שופט :
עורכי דין: