ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנט שושנה נגד המוסד לביטוח לאומי :


בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 003488/09

בפני כב' השופטת מיכל לויט

22/03/2010

בעניין:

אבנט שושנה

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

עו"ד חבקין

הנתבע

פסק דין

1. תביעתה של התובעת מיום 9.1.09 לקצבת זקנה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בהחלטת פקיד התביעות מיום 3.2.09, מן הטעם שלא צברה תקופת אכשרה מספקת כעובדת מבוטחת על פי סעיף 246 לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק").

2. התובעת פירטה בכתב התביעה כי היא חולת סרטן מזה למעלה מ-10 שנים, עבר טיפולים וניתוחים מורכבים ולא היתה מסוגלת להשלים תקופות עבודה נוספות, בשל מצבה הרפואי.

3. בכתב ההגנה פורט כי התובעת, ילידת דצמבר 1945, תהא זכאית לקצבת זקנה, בכפוף להגשת תביעה כחוק, בהגיעה לגיל 67 שנים ושמונה חודשים.

4. במעמד הדיון הוסיפה התובעת כי עבדה עד גיל 58, בשנת 2002. לטענתה, לא יידעו אותה קודם שחסרים לה 44 חודשים. התובעת חזרה וטענה כי בשל מחלתה הקשה איננה יכולה לעבוד.

5. ב"כ המוסד השיבה כי על פי הרישום בתיקה לתובעת 88 חודשי ביטוח, החל משנת 1963. גם אם מדובר ב-99 חודשים, עדין יש חסר גדול לתקופת האכשרה.

הכרעה

6. סעיף 245(א)(2) לחוק קובע כי גיל קצבת הזקנה לאשה הוא גיל פרישה (לענייננו), אם נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה לקצבת זקנה לפי סעיף 246(א) לחוק והכנסתה בשנת המס אינה עולה על ההכנסה המירבית.

תקופת האכשרה המזכה בקצבת זקנה על פי סעיף 246(א) לחוק היא אחת מאלה:

(1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה;


(2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין
שאינה רצופה.


(3) לא פחות מ-60 חודשים, אף אם אינם רצופים, שבהם היה אדם
עובד מבוטח או עובדת מבוטחת, ובלבד שמספר חודשים אלה אינו
פחות ממספר החודשים שבהם התקיימו ההוראות שלהלן:
(א) הוא לא היה מבוטח מחמת שחדל להיות תושב ישראל;
(ב) הוא לא היה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת.
(חלופה זו אינה רלבנטית לתובעת).

7. לגבי התובעת לא התמלאו התנאים הנדרשים שבחוק, ואין מחלוקת על כך.

בית הדין אפשר אמנם לתובעת שהות על מנת להתייעץ בעניינה בטרם מתן פסק הדין, אולם לא התקבלה ממנה כל הודעה.

8. בהעדר תקופת אכשרה מספקת, לא ניתן להעניק לתובעת את הגמלה.

המוסד לביטוח לאומי וכך גם בית הדין, אינו מוסמך לאשר תשלום גמלה, מקום שהזכאות לה נשללה מפורשות בהוראות החוק.

9. התובעת תוכל לשוב ולהגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לתשלום קצבת זקנה בהגיעה לגיל המזכה, על פי חלק ד' ללוח א1 לחוק, בגיל 67 ו-8 חודשים.

10. לפיכך, כדין נדחתה תביעתה של התובעת מיום 9.1.09 לקצבת זקנה על ידי המוסד לביטוח לאומי ודין התביעה שבפני – להדחות.

11. התביעה נדחית.

12. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית התביעה.

ניתן היום ז' בניסן, תש"ע (22 במרץ 2010) בהעדר הצדדים

מיכל לויט, שופטת

קלדנית: צביה אברהםמעורבים
תובע: אבנט שושנה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: