ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד התחבורה - נגד דן חברה לתחבתחב-א יועץ-2008-00520-5 :


9

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

תחת000137/09

בפני:

כב' השופטת נועה פראג לבוא

תאריך:

17/03/2010

בעניין:

מדינת ישראל, משרד התחבורה

המאשימה

ע"י ב"כ עו"ד

ניר אבירם

נ ג ד

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

הנאשם

ע"י ב"כ עו"ד

הורביץ

הכרעת דין

נגד חברת "דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, הרשומה בישראל, ובעלת רישיון להפעלת שירות אוטובוסים בקו שירות מס' 65 ממסוף הרכבת לביה"ח תה"ש, הוגש כתב אישום, המייחס לה עבירות של אי עמידה בתנאי רישיון הקו ואי הפעלת שירות סדיר.

להלן בקצרה עובדות כתב האישום:

בהתאם לרישיון הקו ולנספחיו, שהיו תקפים למועד האמור בהמשך, הייתה אמורה הנאשמת לקיים נסיעה בשעה 12:30 מתחנת המוצא לביה"ח תה"ש.

ביום 8/5/07 בשעה 12:30 המתינה הגב' אביבה זמיר בתחנת הקו החמישית, הנמצאת ברח' הרוא"ה 2 ברמת גן. הנוסעת המתינה עד לשעה 13:15, ובמשך כ-45 דקות, וזאת על מנת להשתמש בשירותי ההסעה של הנאשמת.

הנסיעה שהייתה אמורה להתקיים בשעה 13:30 לא התקיימה. הנוסעת עלתה לאוטובוס בשעה 13:15.

בכך הפרה הנאשמת תנאי רישיון הקו, ולא הפעילה שירות אוטובוסים תקין, רצוף וסדיר.

ב"כ הנאשמת כפר באישומים, המיוחסים לנאשמת.

ביום 28/2/10 נשמעו הראיות בתיק.

להוכחת האשמה העידה התביעה את הנוסעת, עת/1, אשר תיארה כיצד המתינה לאוטובוס עד בוש. נהג האוטובוס בו נסעה בסופו של דבר, טען בפניה, כי הנסיעה הקודמת לא התקיימה בשל תקלה באוטובוס.

עת/2, חוקר משרד התחבורה, הגיש את לוח זמני הנסיעה, שהתקבל וסומן ת/1. תוכנית עבודה ת/2. סידור עבודה ת/3 וטכוגרף ת/4. עיון במסמכים שהוגשו, מלמד, שהנסיעה לא בוצעה.

עת/3, ראש ענף מערכות מידע באגף התחבורה הציבורית של משרד התחבורה הגישה תע"צ, לפיו, בשעה 12:30 הייתה אמורה להתקיים נסיעה של האוטובוס בקו האמור. ת/6.

לא התקיימה פרשת הגנה. נציג החברה לא העיד. החברה בחרה שלא להעיד את הנהג, שלכאורה, ביצע את הנסיעה, ואף לא להציג מסמכים, שיחזקו טענתה, שאכן בוצעה הנסיעה.

בסיכומי טענותיה עתרה התובעת להרשעת הנאשמת באישומים המיוחסים לה. מנגד, עתר ב"כ הנאשמת לזיכוייה, שכן בהליך פלילי נטל ההוכחה מוטל על התביעה, ואילו הנאשמת, די לה, שתצביע על ספק סביר. לדבריו, די בכך, שהנהג נחקר וטען בפני החוקר, שביצע הנסיעה במועד. כמו כן הוגש לתיק ביהמ"ש לוח זמנים, אשר בו נרשמה הנסיעה, ואשר לטכוגרף ובו מועדים שגויים, הרי היה על התביעה לדרוש טכוגרף נכון.

לאחר שמיעת הצדדים, בחינת הראיות והגיונן הפנימי, אני קובעת, כי הנאשמת לא ביצעה הנסיעה, האמורה לעיל. מהימנה עלי עדותה של עת/1. העדה אומרת: "אם אמרתי שחיכיתי 45 דקות, אז חיכיתי את הזמן הזה". (עמ' 3. שורה 15). חוסר בהירות באשר לזמני ההמתנה, ובאשר לאמור במכתבה, אשר ב"כ הנאשמת, בחר שלא להגיש, מוסברים היטב בחלוף הזמן. (כמעט 3 שנים).

הוכח בפני כי הנאשמת הייתה אמורה לקיים נסיעה בשעה 12:30.

יתר על כן, הנאשמת בחרה שלא לנהל פרשת הגנה, בכך יש חיזוק ואף סיוע לראיות התביעה, מקום בו נדרש סיוע. (סעיף 162 לחסד"פ).

אי קיומה של נסיעה הינה "יסוד שלילי". כבוד השופט קדמי, בספרו "על הראיות", חלק שלישי, בעמ' 1494 כותב: "הלכה פסוקה היא, שכמות ההוכחה הנדרשת מן התביעה על מנת לצאת ידי חובת הראייה של יסוד שלילי הינה "זעירה למדי", ומשעמדה התביעה בחובת הראייה, והנאשם לא הביא מטעמו ראיות לסתור – עשויה אותה מידה "זעירה" של הוכחה לבסס עמידה בנטל השכנוע לגבי אותו יסוד. זאת, משום שלא זו בלבד, שעקרונית הוכחת השלילה הינה משימה קשה, אלא שהוכחת היפוכה – קרי: הוכחת החיוב – הינה משימה פשוטה ביותר (אם אכן זוהי האמת), במיוחד שדי לו לנאשם בהקמת ספק".

לו העידה החברה את נהג האוטובוס, או טרחה להגיש טכוגרף נכון, ייתכן והיה די בכך, כדי לעורר הספק הנדרש. החברה בחרה שלא לנהל כלל פרשת הגנה.

סיכומו של דבר, לא נותר לי אלא להרשיע הנאשמת בעבירות המיוחסת לה בכתב האישום.

ניתן היום 17/3/10 בנוכחות הצדדים.

נועה פראג לבוא, שופטת


מעורבים
תובע:
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: ניר אבירם