ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בקה רעות נגד בן בטחון)1989(בע"מ :


3

בית הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - יפו

דמ 004280/09

בפני:

כב' השופט שמואל טננבוים

10/03/2010

בקה רעות

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

לוי יואב

התובעת

נ ג ד

בן בטחון (1989) בע"מ

ע"י מר אלון בלודו סמנכ"ל הנתבעת

הנתבעת

פסק – דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת נגד הנתבעת בגין עבודתה של התובעת אצל הנתבעת וסיום עבודתה.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, ובמסמכים שצורפו להם, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום כולל של 3,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה.

3. לא ישולם הסכום במועדו, ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום 24.5.09 ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד ישא בהוצאותיו.

5. האגרה תוחזר בהתאם לתקנות.

ניתן היום 10 במרץ, 2010 (כ"ד באדר תש"ע) בהעדר הצדדים.

שמואל טננבוים, שופט

קלדנית: א.כ.


מעורבים
תובע: בקה רעות
נתבע: בן בטחון (1989) בע"מ
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד