ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטיע שתיווי נגד המוסד לביטוח :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002938/09

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

תאריך:

10/03/2010

ע"י ב"כ עוה"ד

אבו רחמון כמאל

המערער

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

שרה מינטוס

המשיב

הנוכחים:

מטעם המערער: עו"ד אבו רחמון

מטעם המשיב: עו"ד מינטוס

פרוטוקול

ב"כ המערער:הערעור מתייחס להחלטת הוועדה לעררים לעניין אי כושר אשר התכנסה ביום 8/11/09 ואשר קבעה למערער דרגת אי כושר של 60%.

באת כח המשיב: שמעתי את דברי בית הדין לפיהם יש ממש בטענות ב"כ המערער, לפיהן היה על הוועדה לשקול את נסיבותיו האישיות של המערער למשל יכולתו לחזור לעבודה קודמת, מקום שהיתה כזו, גילו, השכלתו ו/או העדר השכלתו, יכולתי האינטלקטואלית והפיסית, היותו אלכוהוליסט. עוד שמעתי את דברי בית הדין כי הוועדה ציינה מחד כי המערער טען כי הוא אינו עובד כ-20 שנה וכי הוא לא יכול לעבוד כי הוא שותה משקאות חריפים, כגון ערק, אולם בסעיף ו' לפרוטוקול הוועדה, היא ציינה כי בהופעתו של המערער בפניה, הוא "מוסר כי מבלה את יומו בשתיית אלכוהול, מזה שנה אינו עובד". לנוכח דברי בית הדין הנ"ל, הריני מסכימה להחזיר את עניינו של המערער לוועדה לעררים לעניין אי כושר, על מנת שתשקול מחדש קביעתה, וזאת בשים לב לפרמטרים שצויינו לעיל, היינו גילו של המערער, יכולתו האינטלקטואלית והפיסית, השכלתו, ניסיונו התעסוקתי הקודם, וטענתו לפיה הוא אינו עובד כ-20 שנה וכן עובדת היותו אלכוהוליסט.

ב"כ המערער: אני מודה לחברתי על שקיבלה את המלצת בית הדין, ומבקש שהוועדה תפעל בהתאם להמלצתו של בית הדין ובהתאם להסכמתה של חברתי.

לעניין ההוצאות – אני מבקש שבית הדין יחייב את המשיב בהוצאות. היות והמערער נאלץ לשלם לעורך דין כדי שיגיש את ערעורו.

באת כח המשיב: לעניין ההוצאות - אני מבקשת שבית הדין יתחשב בהסכמתי המהירה, ולנוכח העובדה שהערעור הקודם (בל 2832/09), נדחה.

פסק דין

בנסיבות העניין ובשים לב להסכמת באת כח המשיב, הריני מורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה לעררים בעניין אי כושר, על מנת שתשקול מחדש קביעתה, וזאת בשים לב לגילו של המערער, יכולתו האינטלקטואלית והפיסית, להשכלתו, לניסיונו התעסוקתי הקודם, ולטענתו לפיה הוא אינו עובד כ-20 שנה וכן לעובדת היותו אלכוהוליסט.

על החלטת הוועדה להיות מנומקת כדבעי.

לעניין הוצאות - הואיל ולא היה בהסכמת המשיב כדי לחסוך למערער את הגשת ערעורו, אך בהחלט היה בה כדי לייעל את הדיון, מצאתי לנכון לחייב את המשיב בהוצאות מופחתות ועל כן אני מחייבת אותו לשלם למערער סכום של 500 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק. הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולם בתוך 30 יום.

ניתן היום כ"ד באדר, תש"ע (10 במרץ 2010) במעמד הצדדים.

אורית יעקבס, שופטת

ענבלמעורבים
תובע: מוטיע שתיווי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: שרה מינטוס,אבו רחמון כמאל