ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרור כנף - גוריאנוב לובוב :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו

עב 012290/09

בפני:

כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ

נ.צ. (ע) מר אברהם פסקל

נ.צ. (מ) גב' הדסה שליסל

תאריך:

08/03/2010

בעניין:

דרור כנף תפעול ושירותים בע"מ

ע"י ב"כ

אדוארד פיסחוב

המבקשת

נ ג ד

גוריאנוב לובוב

ע"י ב"כ

שי דדוש

המשיבה

החלטה

עניין לנו בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת כב' הרשמת שניצר מיום 07/12/09.

העובדות הצריכות לעניין ותמצית טענות הצדדים

1. ביום 19/11/09 התקיים דיון בפני כב' הרשמת שניצר אליו לא התייצב מנהל מטעם המבקשת אלא בא-כוחה בלבד. בעקבות זאת החליטה כב' הרשמת לחייב את המבקשת בהוצאות המשיבה בסך 500 ₪.

2. ביום 02/12/09 ביקשה המבקשת דכאן מכב' הרשמת כי תבטל את החלטתה לעניין ההוצאות והציגה אישור מחלה מטעם מנהל מטעמה.

3. ביום 07/12/09 החליטה כב' הרשמת לדחות את בקשת המבקשת לביטול ההוצאות ועל כך הוגש ערעור זה.

4. בבקשתה טוענת המבקשת כי איחרה בהגשת הערעור על ההחלטה מיום 07/12/09 ביום אחד בלבד וכי גישתו של בית הדין הינה סלחנית בכגון דא.

5. מנגד טוענת המשיבה כי בקשה לביטול החלטה הינה הליך שלא קיים ולמעשה אין מדובר אלא בניסיון של המבקשת אלא לעקוף את המועד הקבוע להגשת ערעור.

הכרעה

6. דין הבקשה להידחות.

7. בפועל, עניינו של הערעור מושא בקשה זו הינו החלטת כב' הרשמת שניצר-רהב להטיל הוצאות משפט על המבקשת, החלטה מיום 19/11/09.

8. כאמור, המבקשת לא ערערה על החלטה זו במועד הקבוע לכך בתקנה 77 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 (להלן: תקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין), היינו, עד ליום 26/11/09.

9. חלף זאת, ביום 02/12/09 הגישה המבקשת בקשה לביטול ההוצאות אשר הושתו עליה.

10. בתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין ובתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, לא קיים הליך של ביטול החלטה, אלא ככל שהדבר נוגע להחלטות שניתנו במעמד צד אחד.

11. בענייננו, בדיון בו הושתו ההוצאות על המבקשת נכח בא-כוחה ועל כן ככל שביקשה המבקשת להשיג על ההוצאות שהושתו עליה, היה עליה לעשות כן באמצעות ערעור ועד ליום 26/11/09.

12. המבקשת לא הגישה ערעור עד מועד זה ואף את הערעור על החלטת כב' הרשמת, אשר דחתה את הבקשה לביטול ההחלטה - אשר הינה כאמור לעיל בקשה אקס-פרוצדוראלית , הגישה באיחור.

13. יוצא אפוא כי עניין לנו בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטה שניתנה בבקשה שהוגשה בהליך שאינו קיים.

14. סדרי הדין אינם מיטת סדום החותכת מועדים באופן נוקשה מבלי ליתן משקל לנסיבותיהם של הצדדים, קל וחומר בבית דין זה. יחד עם זאת, סדרי הדין הינם האמצעי להבטחת קיומו של הליך הוגן החל באופן שווה על כלל המתדיינים. התרתם של כללים אלו כדבר שבשגרה וללא נימוק ראוי תפגע בסדר השורר בבתי הדין ותיצור אנרכיה דיונית.

15. בענייננו המבקשת הפרה כללים אלו הפרה כפולה ומכופלת, כל זאת ללא נימוק ראוי.

16. למעלה מן הצורך נציין כי מבלי להידרש לערעור עצמו סיכוייו אינם מן המשופרים. אך במקרים נדירים מתערבת ערכאת הערעור בהוצאות אשר הטילה הערכאה המבררת ובענייננו לא התרשמנו כי הוצאות אלו חורגות מן המקובל בבית הדין. אף אם נציג מטעם הנתבעת לא היה יכול להגיע, היה עליו להודיע על כך טרם הדיון ולא להמציא אישור מחלה בדיעבד.

17. בנסיבות העניין משלא מצאנו מקום להאריך את המועד להגשת הערעור, אשר ממילא היה מקום לסלקו על הסף לא ראינו מקום לקיים דיון בבקשה.

18. סוף דבר - הבקשה להארכת המועד להגשת ערעור נדחית.

19. המבקשת תישא בשכר טרחת בא-כוח המשיבה בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

ניתנה היום כ"ב באדר, תש"ע (8 במרץ 2010) בהיעדר הצדדים.

_________________

נ.צ. (מ) גב' הדסה שליסל

___________________

ד"ר אריאלה גילצר-כץ, שופטת

_____________________

נ.צ. (ע) מר אברהם פסקלמעורבים
תובע: דרור כנף תפעול ושירותים בע"מ
נתבע: גוריאנוב לובוב
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ,ע"י ב"כ