ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר פרידמן נגד בטוח לאומי-ס :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

בל 005197/09

בפני:

כב' השופטת בן-יוסף חנה

תאריך:

03/03/2010

בעניין:

אלכסנדר פרידמן

ע"י ב"כ עו"ד

אליאב וגיף

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

רנה הירש

המשיב

פסק - דין

הערעור בתיק זה הוגש על החלטת הוועדה מ-17.9.09, אשר קבעה את נכותו של המערער בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 35 1 א ב.

בנימוקי הערעור נטען, כי נפלה טעות בהחלטת הוועדה וזאת מאחר והוועדה לא קיבלה לרשותה את דוח הארטרוסקופיה, אותה דרשה לקבל.

הוועדה לא התייחסה לחוו"ד הרופא התעסוקתי, לפיו המערער אינו מסוגל לחזור לעבודתו כטכנאי מיזוג אוויר ולא הפעילה את תקנה 15. עוד נטען, כי החלטת הוועדה אינה מנומקת במידה מספקת וכי הוועדה לא התייחסה לתלונות המערער.

ביום הדיון בפני כב' הרשמת וייסמן, חזר ב"כ המערער על נימוקי הערעור ואילו ב"כ המשיב ציינה, כי מאחר והוועדה נשוא הערעור ביקשה דוח ארטרוסקופיה וסיכמה את דיוניה עוד טרם קבלת הדו"ח, היא מסכימה להחזיר את התיק לוועדה כדי שתעיין בדו"ח ותסכם עמדתה לגבי נכותו. כן הסכימה ב"כ המשיב, כי על הוועדה להתייחס להמלצת רופא התעסוקה הקובע כי המערער אינו מסוגל לחזור לעבודתו כטכנאי מיזוג אוויר וכי תשקול הפעלת תקנה 15.

ב"כ המערער ביקש, כי התיק יועבר לוועדה בהרכב אחר וזאת מאחר שלטענתו הוועדה נשוא הערעור לאחר שנתנה החלטתה מבלי לחכות לדו"ח הארטרוסקופיה שהיא עצמה ביקשה, אינה יכולה לדון מחדש בעניינו של המערער.

ב"כ המשיב התנגדה להחלפת הרכב הוועדה בטענה, כי אין מניעה שהוועדה תתייחס לפסק הדין באופן מקצועי ואוביקטיבי ותשקול עמדתה מחדש ואין מדובר בוועדה הנעולה על החלטתה. כן התנגדה לכך, כי תצורף חוות דעת עדכנית, זאת מאחר ובמועד התכנסות הוועדה לא היתה חוות דעת שכזאת מונחת בפניה.

לאחר שעיינתי בנימוקי הערעור, בטיעוני באי כוח הצדדים ובהסכמות שניתנו מטעם ב"כ המשיב, כמו גם בדוחות הוועדה מיום 2.9.09 ו-17.9.09, הגעתי למסקנות הבאות:

עיון בדוחות הוועדה מלמד, כי הוועדה בדקה את המערער בדיקה קלינית מקיפה בהתייחס לנושא התלונה בברכיו ורשמה את ממצאיה, זאת לאחר שרשמה את תלונותיו. הועדה ביקשה בתום ישיבתה מיום 2.9.09, כי יומצאו לה צילום ברכיים ודו"ח ארטרוסקופיה שבוצע למערער בבית חולים "הלל יפה".

ביום הדיון ב-17.9.09, הוועדה התכנסה שוב ועיינה בצילום הברכיים ולאחר זאת קבעה, כי מדובר במצב לאחר חבלה ב-2 הברכיים, עם שברים בפיקות אשר התרפאו.

בפרק סיכום ומסקנות, הוועדה קובעת כי היא מקבלת את ערר הערר וקובעת 5% לפי סעיף 35 1 א-ב מתואם.

הוועדה גם מתייחסת לכושר העבודה של המערער ומחליטה שלא להפעיל תקנה 15.

נראה כי נפלה טעות טכנית בהחלטת הוועדה וזאת מאחר ולמרות החלטתה בישיבתה מיום 2.9.09לפיה היא מבקשת לראות דוח ארטרטוסקופי, הדוח לא היה מונח בפניה ביום הדיון 17.9.09 ולכן היא לא התייחסה לממצאי הדוח הארטרוסקופי וכן לא התייחסה למכתב רופא התעסוקה, אשר קבע כי המערער אינו מסוגל לחזור לעבודתו כטכנאי מיזוג אוויר.

ב"כ המשיב טענה, כי לאור ההסכמות נותרה בין הצדדים כמחלוקת יחידה, השאלה בדבר החלפת הרכב הוועדה. לטענת ב"כ המשיב אין עילה להחלפת הוועדה, זאת מאחר ומדובר בנושאים שהוועדה יכולה לדון ולהכריע בהם באופן אוביקטיבי, על פי מומחיותה ואין מדובר בוועדה הנעולה על החלטתה. בכל מקרה, אין להתיר למבקש להגיש חוות דעת עדכנית לוועדה וזאת כיוון שהוועדה אמורה לבדוק את מצבו של המערער למועד התכנסותה ספט' 09 ואין היא צריכה לבדוק את מצבו של המערער כעת.

להלן הכרעתי:

הערעור מתייחס לטעויות משפטיות שנפלו בהחלטת הוועדה נשוא הערעור מיום 17.9.09. ב"כ המערער הצביע על שני נושאים והם: - העובדה שהוועדה לא עיינה בדוח הארטרוסקופיה שהיא עצמה ביקשה כי יוצג לה וכן לא התייחסה למכתב רופא התעסוקה.

ב"כ המשיב הכירה בצדקת הטענות והסכימה, כי יש להחזיר את התיק לוועדה כדי שיוצג בפניה דוח הארטרוסקופיה וכן תתייחס למכתב רופא התעסוקה.

באשר לבקשת ב"כ המערער, כי התיק יועבר לוועדה בהרכב אחר, יש לומר כי אין בטעויות שנפלו בהחלטת הוועדה כדי להצדיק העברת ענינו של המערער לוועדה בהרכב אחר. הוועדה נשוא הערעור, ישבה פעם אחת בלבד בעניינו של המערער והטעויות הן טעויות טכניות של אי הצגת דוח בפני הוועדה ואי התייחסות למכתב רופא התעסוקה. אין כל סיבה לחשוב, כי הוועדה מקובעת בעמדתה וכי לא תוכל להתייחס למצבו הרפואי של המערער, לאחר שתעיין במסמכים שהוסכם כי יוצגו בפניה. אשר על כן, אין מקום לשינוי הרכב הוועדה. כמו כן, מאחר ובית הדין בודק טעויות שנפלו בהחלטת הוועדה נשוא הערעור, אין מקום להתיר הצגת חוות דעת עדכניות בפני הוועדה, משאלה לא היו בפני הוועדה בעת שנתנה את החלטתה, שהיא נשוא המחלוקת.

אשר על כן בהתאם למוסכם, יוחזר התיק לוועדה כדי שיוצג בפניה דוח ניתוח הארטרוסקופיה שבוצע למערער בבית חולים "הלל יפה" וכן כדי שתתייחס למכתב רופא התעסוקה, אשר קבע כי המערער אינו מסוגל לחזור לעבודתו ותשקול הפעלת תקנה 15.

ניתן היום י"ז באדר, תש"ע (3 במרץ 2010) בהיעדר הצדדים.

בן-יוסף חנה - שופטת

קלדנית: א.כ.מעורבים
תובע: אלכסנדר פרידמן
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד