ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע.מ. יחיא אלגעברי ז"ל ואח' נגד המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון ואח' :


בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 021856/08

בש"א 2673/09

לפני:

כב' השופטת אתי באוםֿֿניקוטרה

תאריך:

31/01/2010

בעניין:

1. ע.מ. יחיא אלגעברי ז"ל

2. פאטמה אלגעברי

3. כאמל אלגעברי

4. ראג'ה אלגעברי

5. מחמד אלגעברי

6. מאהרה אלגעברי

7. עאידה אלגעברי

8. ראאדה אלגעברי

9. רנדה אלגעברי

10. ראוויה אלגעברי

התובעים

נ ג ד

1. המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון

2. מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנתבעים

החלטה

בפני בקשה להורות על הפקדת ערובה מכח תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן:"התקנה").

עסקינן בתביעת עזבונו ותלוייו של המנוח יחיא אלג'עברי ז"ל (להלן:"המנוח"), אשר נטען בכתב התביעה, כי נהרג מירי חיילי צה"ל, אשר פשטו לביתו ביום 06/06/07, ככל הנראה, במטרה לעצור את אחד מבני משפחתו.

כרשום בכתב התביעה – כי אז מגורי התובעים בעיר חברון.

בכתב התביעה נטען, כי משנכנס כח צה"ל ביום האירוע לבית המנוח – אחזו החיילים בתובע 4 והכוהו ללא רחם ובהמשך ירו ופגעו בשאר בני המשפחה ללא הצדק וללא סיבה, עד שהביאו למותו של המנוח ולפציעתם הקשה של שאר התובעים.

הנתבעת בכתב הגנתה טענה, כי ביום האירוע התקיים בחברון מבצע לתפיסת מבוקשים, בין היתר, תובע 4 וכי כאשר נכנס כח צה"ל לבית המנוח אבי תובע 4 – נתקל הוא בהתנגדות רבה למעצר, לרבות אלימות פיזית, השלכת מטען מאולתר וניסיון לחטיפת נשקי החיילים.

לטענת הנתבעת – הרי כל שאירע הנו בגדר "פעולה מלחמתית".

בבקשה המונחת בפני טוענת הנתבעת, כי בהיות התובעים תושבי הרשות, כמו גם סיכויי התביעה הקלושים ובהתחשב בהלכה הנוהגת, יש לחייבם להפקיד ערובה, שיהא בה כדי לכסות את כל הוצאות הנתבעת.

התובעים מתנגדים לבקשה.

לטענתם, מסכת העובדות בתיק זה הנה קשה וחמורה ואין לאפשר למדינה להשתיקם, אלא יש לאפשר להם להוכיח טענותיהם ולהוציא את האמת לאור.

כן מבקשים התובעים להורות על דחיית הבקשה מחמת אי צירוף תצהיר, שיהא בו כדי ללמד על אפשרות הגביה מאת התובעים, ככל שייפסק, כי עליהם לשאת בהוצאות (אציין, כי טענה זו עומדת בניגוד לטענה אחרת של התובעים ולפיה, אין מקום לחייב תושבי הרשות בהפקדת ערובה בשל המצב הכלכלי הקשה); היות הבקשה קנטרנית וחסרת תום לב; היות התביעה מבוססת וראויה; הצורך בהעדפת זכות הגישה לערכאות; היות הנתבעת – מדינת ישראל.

לחלופין מבקשים התובעים שלא לפסוק כערובה סך העולה על 1,500 ₪.

המדינה – המבקשת השיבה לתגובה.

לבית המשפט שיקול דעת רחב במסגרת הפעלת תקנה 519, כאשר עליו לשים לנגד עיניו את מטרות התקנה: "מחד גיסא, הבטחת תשלום הוצאות הנתבע אם תביעתו תדחה ויושת חיוב בהוצאות וצמצום האפשרות להגשת תביעת סרק; מאידך הבטחת האפשרות לממש זכויות באמצעות בתי משפט..." (ראה רע"א 8206/08 אחמד אלבשיתי נ' מדי').

כבר נפסק לא אחת, כי יש מקום לחייב בהפקדת ערובה תובע, אשר מתגורר מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל ואשר לא הצביע על נכסים בבעלותו הנמצאים בארץ – כזה הוא מצבם של התובעים שבפני, במיוחד כאשר לכך מתלווה אותה הקדמה לתגובתם לבקשה המלמדת על המצב הקשה בשטחי הרשות והעובדה, כי לא ניתן בפועל לממש ברשות פסקי דין הניתנים בארץ.

יחד עם זאת – יש לבחון את סיכויי התביעה, תוך מתן תוקף לזכות הגישה לערכאות.

בשלב זה ניתן לקבוע לכאורה, כי האירוע התרחש במהלך "פעולה מלחמתית" לתפיסת מבוקשים ויהא על התובעים לצלוח משוכה זו – יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מטענות התובעים בכתב תביעתם באשר לירי לכיוון פלג גופם העליון של תובעים שונים.

איזון ראוי בין השיקולים השונים מביאני למסקנה, כי בתיק זה יש לחייב התובעים בהפקדת ערובה אך בסכום לא גבוה במיוחד, על מנת לאפשר להם להוכיח טענותיהם.

לאור כל האמור, אני מחייבת התובעים להפקיד בקופת בית המשפט ערובה בסך של 15,000 ₪ וזאת בתוך 60 יום.

לא יופקד הסכום כאמור – תדחה התביעה.

לאחר הפקדת הערובה יחל מנין הימים להשלמת ההליכים המקדמיים בהתאם לפרוטוקול הדיון מיום 11/06/09.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו לצדדים.

תזכורת פנימית – 10/04/10.

ניתנה היום י' בשבט, תש"ע (25 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

אתי באוםֿֿניקוטרה, שופטת

עינת נעמי ישראלי


מעורבים
תובע: ע.מ. יחיא אלגעברי ז"ל
נתבע: המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון
שופט :
עורכי דין: